Siirry pääsisältöön

Toimintamallit

 

(Tämän sivun linkit avautuvat uuteen välilehteen)

Matalan kynnyksen palvelut

Kättely, kuvituskuva

Matalan kynnyksen palveluihin ihminen pääsee mukaan työmarkkinoiden ulkopuolelta ja yhteiskunnan marginaaleista. Matalan kynnyksen palveluiden päätavoitteena on tukea henkilön osallistumista, aktiivisuutta ja elämänhallintaa.

Sosiaalityö ja sosiaalihuolto ovat välityömarkkinoiden alkupäässä matalan kynnyksen julkisia palveluita. Myös järjestöt tuottavat matalan kynnyksen palveluita. Esimerkkinä matalan kynnyksen järjestöpalvelusta on Sininauhaliiton Ruokajonosta osallisuuteen -hanke (2018-2020), jossa kehitettiin yhteisöruokailua.

Tutustu Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeen sivuihin


 

Työpajat ja valmennukset

Kuva Jenni Salo: Kahvikuppeja ja työntekijä

Työpajatoiminnalla ja työkeskuksilla edistetään osallisuutta ja arjenhallintataitoja, mutta myös koulutukseen ja työhön sijoittumista. Työpajatoiminnassa keskeistä on työn ja valmennuksen kautta tapahtuva tekemällä oppiminen. Työpajojen yleisemmät toimet ovat kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatuettu työ ja sosiaalinen kuntoutus. Työpajatoimintaa toteuttavat kunnalliset organisaatiot sekä yhdistykset ja säätiöt. Esimerkkinä järjestötyöpajasta on Pohjanmaalla toimiva Kaks’Kättä -työpaja (nykyisin Trimma).

Kuva: Vatesin kuvapankki/Jenny Salo

Trimma ry:n sivuille.

Työpajojen ja niihin sisältyvän valmennuksen lisäksi välityömarkkinoilla on tarjolla myös erilaisia muita räätälöityjä työhönvalmennuspalveluita. Esimerkiksi Invalidisäätiön Live Palvelut tuottaa erilaisia valmennuspalveluita nuorille, maahanmuuttajille ja tukea työllistymisessä tarvitseville.

Live Palveluiden etusivulle


Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset

Kuva: Vatesin kuvapankki/Jenny Salo

Kuva Goodwillin toimitalosta

Sosiaalisten yritysten tavoitteena on luoda työpaikkoja erityisesti osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille. Sosiaalinen yritys toimii kuten yritys, mutta vähintään 30 % yrityksen työntekijöistä tulee olla osatyökykyisiä. Yrityksen tulee olla merkitty TEM:n ylläpitämään rekisteriin.

Yhteiskunnallinen yritys taas tarkoittaa vastuullista yritystä, joka käyttää suurimman osan voitoista yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen tai toiminnan kehittämiseen. Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Yrityksen on määritettävä yhteiskunnalliset tavoitteensa sekä voiton käyttötapansa yhtiöjärjestyksessä ja säännöissä. Yhteiskunnallisen yrityksen merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto.

Yhteiskunnallisista yrityksistä Suomalaisen Työn Liiton sivuilta

Näkymä KierrätyskeskuksestaEsimerkkinä sosiaalisesta sekä myös yhteiskunnallista yrityksestä on Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Voittoa tavoittelematon Kierrätyskeskus työllistää vuosittain yli 1000 heikossa työmarkkina-asemassa olevaa erilaisiin palvelusuhteisiin palkkatuen ja työkokeilujen avulla.

Kuva: Joonas Lumpeinen

Tutustu Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukseen


Työmarkkinapalvelut

Kuvituskuva

Työmarkkinapalvelut ovat välityömarkkinoiden palveluita lähellä avoimia työmarkkinoita. Ne auttavat löytämään töitä avoimilta työmarkkinoilta, pysymään töissä ja työllistymään. TE-hallinnon työnvälityspalvelut ovat tunnetuimpia työmarkkinapalveluita, mutta myös järjestöt tuottavat erilaisia työmarkkinapalveluita. Esimerkiksi Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö on tuonut työmarkkinoille arviointimenetelmiä, jolla pyritään sovittamaan yhteen työntekijän taitoja ja työtehtäviä.

Vamlasin nettisivuille


Pitkäkestoisen tuen palvelut

Lisäksi välityömarkkinatoimijat tarjoavat myös pitkäaikaista tukea matkalla kohti työelämää. Esimerkiksi Etelä-Suomen Klubitalot Eskot Ry tarjoaa pitkäkestoista tukea mielenterveyskuntoutujille. Klubitaloilla työskennellään yhteisön ylläpitämiseen liittyvien työtehtävien parissa ja tavoitteena on siirtyä tuetusti työelämään.

Lue lisää Helsingin Klubitalon nettisivuilta