Siirry pääsisältöön

Hankkeet

(Tämän sivun linkit aukeavat uuteen välilehteen.)

IlonaIlona-hankkeen logo.

Ilona-hanke (2018–2021) etsi innovatiivisia ratkaisuja ja työllistymisen reittejä osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille ja muille vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

Silta-Valmennusyhdistyksen koordinoimassa hankkeessa arvioitiin kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät mallit sekä parempien toimintaedellysten luominen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle. Hankekumppaneita ovat Vatesin lisäksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Diak ja THL.

Hankkeen tuloksista koottiin toimintamalli, joka julkaistiin päätösseminaarissa 22.9.2021.

Tutustu Ilona-hankkeen julkaisuihin

 


 

 

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP)

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hankkeen tavoitteena oli lisätä työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville julkisten hankintojen avulla.

SIEPP-hankkeessa olivat mukana THL, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki. Kansainvälisen yhteistyön pääkumppani oli Ruotsin kansallinen hankintaviranomainen Upphandlingsmyndigheten kumppaneineen.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto osana Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

Lue hankkeesta THL:n sivuilta 

KeKo - Kehittämisen koordinaatiohankeKeko-hankkeen logo.

Vates-säätiön KeKo-hanke toteutettiin vuosina 2017–2019 STEA:n avustuksella. Hankkeessa koottiin alueittain työllistymistä edistävät kolmannen sektorin toimijat yhteen ja tuettiin näiden yhteistä kehittämis- ja projektityötä. Tarkoituksena oli rakentaa Vatesin valtakunnallisen toiminnan rinnalle alueiden omaan työllisyystoiminnan kehittämistä tukeva malli. Käytännössä hankkeessa järjestettiin maakunnittain verkostotilaisuuksia, joihin kutsuttiin mukaan laajasti alueen työllisyystoimijoita kaikilta sektoreilta.

STEA myönsi Vates-säätiölle kolmen vuoden määräaikaisen kohdennetun avustuksen, jonka avulla jatkettiin KeKossa aloitettua aluetoimintaa v. 2020 - 2022. Siinä hyödynnettiin samoja toimintamalleja kuin KeKossa, toimijoiden ja alueiden kehittämistarpeita kuunnellen. Tarkoituksena oli myös vahvistaa alueiden välistä benchmarkkausta.

Aluetoiminnassa työskenteli kaksi aluekoordinaattoria, jotka järjestivät työllisyystoimijoille verkostotilaisuuksia ja työpajoja kaikissa maakunnissa. Vuodesta 2023 lähtien aluetoiminta yhdistyi kehittämistoimintaan, pienemmillä henkilöresursseilla.

Kooste KeKon toiminnasta

Tutustu aluetoimintaan


Välityömarkkinat osana työelämää -projekti (VOT)

Välityömarkkinat-projektin nuolilogo.

Vates-säätiön vuosina 2014-2016 toteuttaman, RAY:n rahoittaman Välityömarkkinat osana työelämää -projektin tavoitteena oli vaikuttaa koko maan alueellisiin elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan niin, että vammaiset ja osatyökykyiset ihmiset ovat työvoimapotentiaali ja voimavara, eivät menoerä. Tarkoituksena oli vahvistaa tietoisuutta käytettävissä olevista tukimuodoista ja vaikuttaa siihen, että vammaisten työllistämistoimet sisällytetään vahvemmin alueellisiin työllisyysstrategioihin. Projekti kytki välityömarkkinat osaksi valtavirtaista työelämän kehittämistä.

Projektin kautta Vates toteutti Työelämä 2020 -hankkeelle antamaansa yhteistyölupausta. TEM:in koordinoimassa kansallisessa Työelämä 2020 -hankkeessa pyritään kehittämään suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Hanke pohjautuu Jyrki Kataisen hallituksen kaudella tehtyyn työelämän kehittämisstrategiaan. Vates-säätiö on yksi hankkeen 16 ydintoimijasta.

Välityömarkkinat -projektilla haluttiin nostaa esiin etenkin vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten ihmisten merkitys työelämän kehittämisessä. Projektin tulosten jalkauttaminen jatkuu osana Vates-säätiön perustoimintoja ja erityisesti välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kanssa tehtävää yhteistyötä.

Tutustu VOT-hankkeeseen