Siirry pääsisältöön

Välityömarkkinat

Mies pyörätuolissa ja joukko miehiä ja naisia seisomassa ympärillä.

Välityömarkkinat sijaitsevat nimensä mukaisesti työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden välissä. Välityömarkkinoiden tehtävänä on toimia matalana kynnyksenä kohti avoimia työmarkkinoita ja parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työmarkkina-asemaa. Tavoitteena välityömarkkinoilla on ihmisen voimavarojen kasvattaminen ja osaamisen lisääminen. Välityömarkkinat koostuvat julkisen sektorin, 3. sektorin ja yritysten toimijoista, joiden toiminta nivoutuu virallisen palvelujärjestelmän keinoihin tukea vaikeasti työllistyviä. Virallisen palvelujärjestelmän keinoja ovat työvalmennus, palkkatuki, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta ja kuntoutus.

Välityömarkkinatoimijoita eli palveluiden varsinaisia tuottajia voidaan jakaa sen mukaan, minkälaisia palveluita ne tuottavat ja miten toimintamallit eroavat eri vaiheissa välityömarkkinoita. Työllistymisen polun alkupäässä ovat erilaiset matalan kynnyksen palvelut, jotka lisäävät osallisuutta. Näitä seuraavat työhön valmentavat työpajat ja erilaiset valmennukset sekä sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset. Sosiaaliset yritykset työllistävät heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Välityömarkkinatoimijoita ovat myös erilaiset työmarkkinoita lähellä toimivat työmarkkinapalvelut. Lisäksi välityömarkkinatoimijat tuottavat myös pitkäkestoisemman tuen palveluita ja valmennusta. Järjestöillä on iso rooli välityömarkkinapalveluiden tuottajina.

Piirroskuva toimintamallit välityömarkkinoilla.