Siirry pääsisältöön

Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyys lukuina

Luvut ovat poimintoja eri lähteistä eri vuosilta. 

Suomessa on noin 300 000 osatyökykyistä koko ajan työsuhteessa .

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuussa 2020 noin 35 800 osatyökykyistä työtöntä työnhakijaa. Marraskuussa 2018 heitä oli noin 29 000. 

Lähde: Tukilinja-lehti 5/2020 ja STM: Kaikki mukaan työelämään, Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen tuloksia ja suosituksia, 2019. 

Suomalaisista työikäisistä 1,9 miljoonalla (55 %) on vähintään yksi pitkäaikaissairaus tai vamma (Tilastokeskus 2011).

Työhön tai työmahdollisuuksiin oman arvionsa mukaan sairaus tai vamma vaikuttaa 600 000 henkilön kohdalla. Heistä työssä on 400 000 ja työelämän ulkopuolella 200 000. Ulkopuolella olevista 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa kykeneviä tähän.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli vuonna 2013 luokiteltu 90 000 asiakasta henkilöksi, joiden työllistymistä vaikeuttaa vamma tai sairaus.

Heistä 69 000 oli työttömiä työnhakijoita ja pitkäaikaistyöttömiksi laskettavia 26 000. Osatyökykyisistä työnhakijoista 31 000 työllistyi vuoden aikana edes lyhyeksi aikaa. Erilaisin tuin ja toimenpitein työllistyi 12 000 henkilöä. Vajaa viidesosa näistä kaikista osatyökykyisistä oli nuoria alle 35-vuotiaita.

Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli noin 186 000 työkyvyttömyyseläkkeensaajaa. Heistä puolet oli naisia, puolet miehiä. 13 % kaikista työkyvyttömyyseläkkeen saajista oli alle 35-vuotiaita. (Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Suomen virallinen tilasto, 2021).

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain noin 18 000 henkilöä. Mukana on myös osatyökyvyttömyyseläkkeen saajat.

Kelan järjestämää kuntoutusta saa reilut 100 000 henkilöä vuosittain. Vuonna 2019 kuntoutusta sai noin 134 000 henkilöä. Ammatillisessa kuntoutuksessa olleiden määrä kasvoi edellisvuodesta noin 25 %.

Niin työkyvyttömyyseläkeläisten kuin kuntoutujien joukossa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia omaavat ovat kaksi pääryhmää.

Kela voi myöntää myös vammaistukea vammaisille henkilöille, jotka eivät ole täydellä eläkkeellä. Vuoden 2019 lopussa vammaistukea sai 15–74-vuotiaista 23 675 henkilöä (Kelasto 2020).

Välityömarkkinat lukuina

Sosiaalisia yrityksiä on noin 25 (vuonna 2020).

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen edistämiseen erikoistuneita toimintayksiköitä arvioidaan olevan yhteensä noin 430.

Niissä palvellaan noin 16 000–20 000 henkilöä vuosittain. Siirtymistä avoimille työmarkkinoille ei ole olemassa valtakunnallista tilastotietoa.

Lähteet: Tilastokeskus, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Eläketurvakeskus, Kelan tilasto, Vates-säätiö, Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä.

Vatesilta kysytään usein tilastoja osatyökykyisten ja vammaisten työllisyydestä. Mitään kaikenkattavaa ja säännöllisesti päivittyvää tilastolähdettä esimerkiksi eri vammaryhmien työllisyydestä ei kuitenkaan ole saatavilla.

Oheisessa Vatesin artikkelissa kerrotaan tilastojen keräämisen ja löytämisen haasteista. 

Lue artikkeli Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistilastoja metsästämässä


Meillä on mittavat työvoimareservit työelämän ulkopuolella. Oheinen tilasto kertoo laajoista joukoista, joille työelämän osallisuus on terveydellisistä syistä haasteellista.

Lue lisää: Kyvyt käyttöön - Työllistämisen investoinnit eXtra-lehti 1.12.2014