Siirry pääsisältöön

Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyys lukuina

Luvut ovat poimintoja eri lähteistä eri vuosilta. 

Suomessa on noin 300 000 osatyökykyistä henkilöä koko ajan työsuhteessa.

Suomessa oli helmikuussa 2024 noin 31 200 vammaista tai pitkäaikaissairasta työtöntä työnhakijaa. Vuosi aikaisemmin heitä oli noin 30 800 ja viisi vuotta aiemmin (helmikuuaa 2019) 30 200.

Lähteet: Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen tuloksia ja suosituksia, 2019 ja Tilastokeskus, työnvälitystilasto/TEM

Suomalaisista työikäisistä 1,9 miljoonalla (55 %) on vähintään yksi pitkäaikaissairaus tai vamma (Tilastokeskus 2011. Ei tuoreempaa vastaavaa tilastoa.).

Työhön tai työmahdollisuuksiin oman arvionsa mukaan sairaus tai vamma vaikuttaa 600 000 henkilön kohdalla. Heistä työssä on 400 000 ja työelämän ulkopuolella 200 000. Ulkopuolella olevista 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa kykeneviä tähän. (Vuoden 2011 jälkeen ei ole julkaistu vastaavaa tilastotietoa.)

Vuonna 2022 Suomessa oli noin 181 000 työkyvyttömyyseläkkeensaajaa. Heistä puolet oli naisia, puolet miehiä. 14 % kaikista työkyvyttömyyseläkkeen saajista oli alle 35-vuotiaita. (Lähde: Eläketurvakeskuksen tilastot).

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain noin 19 000 henkilöä. Mukana on myös osatyökyvyttömyyseläkkeen saajat.

Kelan järjestämää kuntoutusta sai v. 2022 reilut 165 000 henkilöä. Ammatillista kuntoutusta sai noin 34 500 henkilöä. Ammatillisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian saajien määrä on kasvanut. (Lähde: Kelan kuntoutustilasto 2022).

Niin työkyvyttömyyseläkeläisten kuin kuntoutujien joukossa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia omaavat ovat kaksi pääryhmää.

Kela voi myöntää myös vammaistukea vammaisille henkilöille, jotka eivät ole täydellä eläkkeellä. Vuoden 2022 lopussa 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sai noin 13 100 henkilöä (Lähde: Kelan tilastot).

Välityömarkkinat lukuina

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen edistämiseen erikoistuneita toimintayksiköitä arvioidaan olevan yhteensä noin 430.

Niissä palvellaan noin 16 000–20 000 henkilöä vuosittain. Siirtymistä avoimille työmarkkinoille ei ole olemassa valtakunnallista tilastotietoa.

Lähteet: Tilastokeskus, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Eläketurvakeskus, Kelan tilasto, Vates-säätiö, Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä.

Vatesilta kysytään usein tilastoja osatyökykyisten ja vammaisten työllisyydestä. Mitään kaikenkattavaa ja säännöllisesti päivittyvää tilastolähdettä esimerkiksi eri vammaryhmien työllisyydestä ei kuitenkaan ole saatavilla.

Oheisessa Vatesin artikkelissa kerrotaan tilastojen keräämisen ja löytämisen haasteista. 

Lue artikkeli Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistilastoja metsästämässä


Meillä on mittavat työvoimareservit työelämän ulkopuolella. Oheinen tilasto kertoo laajoista joukoista, joille työelämän osallisuus on terveydellisistä syistä haasteellista.

Lue lisää: Kyvyt käyttöön - Työllistämisen investoinnit eXtra-lehti 1.12.2014