Siirry pääsisältöön

Teksti: Kaija Ray

Oppisopimus on työnantajalle mielekäs tapa työllistää


Jaana Toikkanen, tummat olkapäille ulottuvat hiukset ja silmälasit. Katsoo kameraan ja hymyilee.Oppisopimusta voitaisiin Suomessa hyödyntää nykyistä enemmän. Järjestelmää on pyritty kehittämään ja mm. työnantajalle maksettavaa koulutuskorvaukseen ehdotetaan korotusta.

Paikka auki -työsuhteeseen on ohjelman alusta eli vuodesta 2014 lähtien ollut mahdollista liittää oppisopimuskoulutus. Kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti hyviä. Kysyimme Paikka auki -koordinaatiohankkeen tutkija Jaana Toikkaselta, millaisia kokemuksia järjestötyönantajilla on ollut oppisopimuksen tarjoamista mahdollisuuksista.

Mitä tarkoittaa Paikka auki -työsuhteen järjestäminen oppisopimuksena?

Järjestöt voivat hakea Paikka auki -avustushaun yhteydessä rahoitusta työsuhteeseen, johon liitetään oppisopimuskoulutus. Silloin työsuhde kestää noin kaksi vuotta ja työntekijä voi suorittaa työsuhteensa aikana koko tutkinnon tai sen osia. Näytöt järjestetään työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Työsuhteista n. 14 prosenttiin on liitetty oppisopimuskoulutus. Tänä vuonna STEAn hakemuksissa on voinut hakea varoja muista Paikka auki -työsuhteista tutun mentoroinnin kuluihin myös oppisopimustyösuhteisiin.

Miten ja mihin oppisopimusta käytetään?

Avustusta haetaan kerralla koko oppisopimuskauden ajaksi eikä jo aloitettuun Paikka auki -työhön voi liittää oppisopimusta.

Yleisimmin suoritetaan sote-alan perustutkinto, mutta muutoin tutkintojen kirjo on hyvin laaja. Viiden kärjessä ovat lisäksi nuoriso- ja yhteisöohjaajan tutkinto, media-alan perus- tai ammattitutkinto ja liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi). Ne, joilla on jo työkokemusta taustalla ovat valinneet myös erilaisia erikoisammattitutkintoja, kuten kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden tutkinnon (esim. työvalmentaja).

Laajassa tutkintojen kirjossa toteutuu hyvin koko Paikka auki -ohjelman henki mielekkäistä jatkopoluista.

Mitä palautetta olet saanut työnantajilta yleisesti oppisopimuksiin liittyen?

Oppisopimus koetaan hyvin mielekkäänä tapana työllistää. Näin toteutuu pidempi työssäolon ja oppimisen jakso ja tehtäviin ehditään kasvaa, jolloin työyhteisö hyötyy entistä enemmän työntekijän taidoista. Koulutuksen kautta myös työyhteisö saa käyttöönsä alan uusinta tietoa.

Mitä positiivista työnantajat erityisesti haluavat tuoda esiin?

Tämä on ennen kaikkea järjestökentän arvojen toteuttamista käytännössä eli ollaan mukana kouluttamassa sote-alan tulevaisuuden ammattilaisia. Tosin joillekin työnantajille oppisopimukseen liittyvä isompi panostus on tullut hieman yllätyksenä.

Mitä kehitettävää löytyy?

Korona-aika on tuonut omat haasteensa tähänkin, erityisesti sopivien korvaavien tehtävien löytämiseen näyttöjä varten. Suurin haaste on ollut yleisesti ottaen oppilaitosyhteistyön sujuvuudessa. Tukea ei – usein resurssien puutteen takia – ole ollut riittävästi saatavilla työntekijälle eikä työyhteisölle. Paljon onkin jäänyt työyhteisön varaan. Oppisopimuskoulutuksessa olevan itseohjautuvuus on korostunut. Tämä näkyy haasteina etenkin heillä, joilla ei ole juuri aiempaa koulutusta tai joilla on puutteita elämänhallinnassa.

Mitä terveisiä haluaisit kertoa järjestötyönantajille, jotka harkitsevat oppisopimusta?

Kun työntekijä kiinnostuu alasta, hänestä saa hyvin motivoituneen työntekijän. Työyhteisö saa ”freesausta” alan opeista. Ohjaamiseen pitää varata riittävät resurssit. Ohjaamiseen kuluva aika vaihtelee tosin paljon oppijan luonteesta ja hänen valmiuksistaan riippuen.

Mitä haluaisit vielä kertoa oman kokemuksesi pohjalta?

Työntekijälle on mielekästä, kun teoriassa oppimaansa pääsee soveltamaan käytännössä ja toisaalta käytännön työ auttaa ymmärtämään teoriaa. Oppisopimuskoulutuksen suorittaminen ei ole kevyttä, mutta se sopii joillekin paljon tavallista opiskelua paremmin. Etenkin alanvaihtajalle se voi olla mielekkäämpi ja taloudellisestikin helpompi tapa.

Kokemukseni mukaan työnantajat ovat sitoutuneita saattamaan Paikka auki -työntekijöitään eteenpäin!


Jaana Toikkanen
Tutkija, FT
Paikka auki II -koordinaatiohanke
www.paikka-auki.fi

Lisätietoa oppisopimuksesta Paikka auki -työsuhteessa https://www.paikka-auki.fi/oppisopimuskoulutus/