Siirry pääsisältöön

Mikä?

Disability Employment Forum on Vates-säätiön tapahtuma vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen edistämiseksi.

Miksi-sana otsikkona.Miksi?

Tavoitteena on kehittää työnantajayhteistyötä. Vuosittainen tapahtuma on osa työnantajien kanssa käytävää vuoropuhelua ja tiedotusta tukimuodoista, palveluista ja käytännöistä, joilla voidaan edistää vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymistä. Teemaa nostetaan esiin eri yhteyksissä osana Vatesin toimintaa.

Mitä tarjoaa -kysymys otsikkona.Mitä saat?

Mahdollisuuden tulla mukaan rakentamaan uusia väyliä, joiden avulla lisätään yritysten tietoa vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden osaamisesta, kyvyistä ja potentiaalista. Tavan pohtia ja kehittää yhteiskunnallista ja sosiaalista vastuuta. Paikan kertoa onnistumistarinoita sekä nostaa esiin vammaisten työllistymisen mahdollisuuksia ja hyviä käytäntöjä.

Kenelle-sana otsikkona.Kenelle?

Kaikille, jotka työskentelevät käsiteltävän aihepiirin parissa tai joita asia muuten koskettaa: esim. yritysten, viranomaistahojen, järjestöjen, oppilaitosten sekä sosiaali- ja terveysalan edustajat. Kanava heille, jotka kaipaavat tukea ja vinkkejä työnantaja- ja yritysyhteistyön kehittämiseen käytännössä.

Missä-sana otsikkona.Missä?

Voit osallistua keskusteluun esim. Vatesin somekanavilla tai kommentoimalla tämän sivuston julkaisuja. Voit myös kertoa ajatuksistasi sähköpostitse tai kun tapaamme kasvokkain. Keskustelun pohjalta rakennamme seuraavaa tapahtumaa, joka järjestetään syksyllä 2023 yhteistyössä Ilmarisen kanssa.

Lisätietoa

Erityisasiantuntija Kaija Ray
044 0724 944
kaija.ray@vates.fi

Viestintäsuunnittelija Tiina Jäppinen
044 546 4987
tiina.jappinen@vates.fi

Disability Employment Forum 12.10.2023

Paikka: Hybridi-tapahtuma, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Vuonna 2023 DEF-tapahtuma järjestetään 12.10. Yhteistyökumppanina toimii Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.Pääteemana on Työkyvyn laaja kirjo.

Aamupäivän ohjelmassa on luvassa yritysesimerkkejä siitä, millaisin käytännön ratkaisuin työkykyä voidaan edistää ja miten erilaisia varhaisen vaiheen keinoja voidaan hyödyntää. Kuulemme johtaja (työkykyriskien ennakointi ja tutkimus) Kari-Pekka Martimon alustuksen aiheeseen.

Ohjelmassa on myös käytännön tapausesimerkkejä vamman tai sairauden vaikutuksista työkykyyn ja miten työntekoa on voitu jatkaa tai palata takaisin työhön.

Tarkempi ohjelma on DEF-tapahtumasivullamme.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Kaija Ray
kaija.ray(at)vates.fi
puh. 044 0724 944

Myös heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien panos nostaa työllisyysastetta.

Tapahtumassa esitetty yleisökommentti

Työyhteisön yhteinen ymmärrys työnmukautuksista helpotti työhön paluutani. 

Tapahtumassa esitetty yleisökommentti

DEF 2022 Oulu

Vuoden 2022 Disabilitys Employment Forum (DEF) järjestettiin Oulussa 23.10. Teemana oli "Erilaisia työnantajia, monenlaisia osaajia".

Katso DEFin tallenteita VatesinYouTube-kanavalla

Yritysyhteistyön kehittäminen vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi helpottuu ja sujuvoituu, kun voidaan osoittaa, että käytännön ratkaisut eivät ainoastaan helpota vammaisen työntekijän arkea, vaan hyödyttävät meitä kaikkia. Esteettömyys ja saavutettavuus on lopulta kaikkien etu.

Kaija Ray
Kehittämispäällikkö

Miten kuntoutushakemus ratkaistaan?

Vihreäpaitainen, vaaleatukkainen nuori nainen.Ammatillinen kuntoutus tukee työssä jatkamista tai työhön paluuta silloin, kun työkyky on heikentynyt eivätkä muut keinot riitä. Ilmarisen vt. viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Annukka Lalun kysymyksiin kuntoutushakemuksesta vastasi Ilmarisen kuntoutuspäällikkö Mari Kyyhkynen.

He keskustelevat artikkelissa mm. siitä, milloin  ammatilllista kuntoutusta voi hakea ja kuka sitä voi saada, miten päätös tehdään ja mitkä seikat vaikuttavat siihen, onko päätös myönteinen vai kielteinen. Lisäksi avataan, mistä syistä kuntoutushakemuksia hylätään, ja miten tulisi toimia kielteisen päätöksen jälkeen.

Lue Miten kuntoutushakemus ratkaistaan -artikkeli