Siirry pääsisältöön

Disability Employment Forum on Vates-säätiön konsepti vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen edistämiseksi.

Miksi-sana otsikkona.

Tavoitteena on kehittää työnantajayhteistyötä. Vuosittainen tapahtuma on osa työnantajien kanssa käytävää vuoropuhelua ja tiedotusta tukimuodoista, palveluista ja käytännöistä, joilla voidaan edistää vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymistä. Teemaa nostetaan esiin eri yhteyksissä osana Vatesin toimintaa.

Mitä tarjoaa -kysymys otsikkona.

Mahdollisuuden tulla mukaan rakentamaan uusia väyliä, joiden avulla lisätään yritysten tietoa vammaisten,osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden osaamisesta, kyvyistä ja potentiaalista. Tavan pohtia ja kehittää yhteiskunnallista ja sosiaalista vastuuta. Paikan kertoa onnistumistarinoita sekä nostaa esiin vammaisten työllistymisen mahdollisuuksia ja hyviä käytäntöjä.

Kenelle-sana otsikkona.

Kaikille, jotka työskentelevät käsiteltävän aihepiirin parissa tai joita asia muuten koskettaa: esim. yritysten, viranomaistahojen, järjestöjen, oppilaitosten sekä sosiaali- ja terveysalan edustajat. Kanava heille, jotka kaipaavat tukea ja vinkkejä työnantaja- ja yritysyhteistyön kehittämiseen käytännössä.

Missä-sana otsikkona.

Voit osallistua keskusteluun esim. Vatesin somekanavilla tai kommentoimalla tämän sivuston julkaisuja. Voit myös kertoa ajatuksistasi sähköpostitse tai kun tapaamme kasvokkain. Keskustelun pohjalta rakennamme seuraavaa tapahtumaa, joka järjestetään syksyllä 2022 yhteistyössä Nuorten Ystävien kanssa.

Lisätietoa

Kehittämispäällikkö Kaija Ray
044 0724 944
kaija.ray@vates.fi

Disability Employment Forumissa 21.10.2021 purettiin toimintarajoitteisiin liittyviä olettamuksia

Järjestimme vuoden 2021 Disability Employment Forum -tapahtuman 21.10. yhteistyössä Suomen CP-liiton kanssa. Päivän teema oli ”Ennen kaikkea ammattilainen”. Tapahtuma koostui kahdesta osiosta:

Opinnoista töihin: ”Miten sä sitten ajattelit työllistyä?”

Käsittelimme teemaa kokemusasiantuntijoiden esimerkkien kautta purkamalla CP-vammaan liittyviä olettamuksia ja kliseitä. Millaisia vaihtoehtoja on olemassa? Millaisia tukimuotoja tarvitaan ja on saatavissa opintojen aikana ja matkalla kohti työllistymistä? Miksi palkata henkilö, jolla on vamma/toimintarajoite?

Työssä pysymisen tuki: Osaaminen edellä

Miten teemme yhteistyötä työnantajan kanssa, jotta osaaminen säilyy keskiössä, ei vamman aiheuttamat haasteet? Odotetaanko vammaisen työntekijän ”kompensoivan” vammaa jotenkin? Entä millaista tukea vammainen henkilö voi saada, kun on työelämässä?

Lue tapahtumakooste

Disability Employment Forum järjestetään seuraavan kerran lokakuussa 2022. Silloin Vatesin yhteistyökumppanina toimii Nuorten Ystävät.


***

Syksyn 2020 tapahtuma järjestettiin Mielenterveyden keskusliiton kanssa, ja sen teema oli "Tästä saa puhua!". Tutustu tapahtuman materiaaleihin (linkit aukeavat uusiin välilehtiin):

Cp-vamma ja työ

Sopiva työ on lähtökohtana hyvälle työelämälle myös ihmisille, joilla on cp-vamma. Monet cp-vammaiset henkilöt ovat suorittaneet ammatillisen tai korkeakoulututkinnon, ja on sekä yksilön että yhteiskunnan etu hyödyntää heidän ammattitaitoaan.

Vates-säätiö on työstänyt yhdessä CP-liiton kanssa esitteen, johon on koottu tietoa työn mukautuksen keinoista, joilla voidaan tukea työhön pääsyä ja työssä pysymistä. Jokaiselta työpaikalta löytyy kehitettävää niin työoloissa kuin työn tekemisessä, ja jo pienikin mukautus voi edistää työssä jaksamista. Esitteessä on myös yksittäisiä uratarinoita.

 Tutustu esitteeseen (pdf-linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Myös heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien panos nostaa työllisyysastetta.

Tapahtumassa esitetty yleisökommentti

Työyhteisön yhteinen ymmärrys työnmukautuksista helpotti työhön paluutani. 

Tapahtumassa esitetty yleisökommentti

Yritysyhteistyön kehittäminen vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi helpottuu ja sujuvoituu, kun voidaan osoittaa, että käytännön ratkaisut eivät ainoastaan helpota vammaisen työntekijän arkea, vaan hyödyttävät meitä kaikkia. Esteettömyys ja saavutettavuus on lopulta kaikkien etu.

Kaija Ray
Kehittämispäällikkö

Kuvakaappaus videosta.

Cp-vamma ei vaikuta ammattitaitoon

Hanna Ihantola on terveystieteiden maisteri, järjestötyön ammattilainen, MM-tason pyörätuolitanssija ja raskaan musiikin ystävä. Hänellä on myös cp-vamma, mutta se ei vaikuta hänen ammattitaitoonsa.

Videolla Hanna kertoo muun muassa, että usein ajatellaan cp-vamma tarkoittavan älyllistä kehitysvammaa; näin ei kuitenkaan ole.

Katso video Vatesin YouTube-kanavalla (linkki aukeaa uuteen välilehteen)