Disability Employment Forum on Vates-säätiön uusi konsepti vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen edistämiseksi.

Tavoitteena on kehittää työnantajayhteistyötä. Vuosittainen tapahtuma on osa työnantajien kanssa käytävää vuoropuhelua ja tiedotusta tukimuodoista, palveluista ja käytännöistä, joilla voidaan edistää vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymistä. Teemaa nostetaan esiin eri yhteyksissä osana Vatesin toimintaa.

Mahdollisuuden tulla mukaan rakentamaan uusia väyliä, joiden avulla lisätään yritysten tietoa vammaisten,osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden osaamisesta, kyvyistä ja potentiaalista. Tavan pohtia ja kehittää yhteiskunnallista ja sosiaalista vastuuta. Paikan kertoa onnistumistarinoita sekä nostaa esiin vammaisten työllistymisen mahdollisuuksia ja hyviä käytäntöjä.

Kaikille, jotka työskentelevät käsiteltävän aihepiirin parissa tai joita asia muuten koskettaa: esim. yritysten, viranomaistahojen, järjestöjen, oppilaitosten sekä sosiaali- ja terveysalan edustajat. Kanava heille, jotka kaipaavat tukea ja vinkkejä työnantaja- ja yritysyhteistyön kehittämiseen käytännössä.

Voit osallistua keskusteluun esim. Vatesin somekanavilla tai kommentoimalla tämän sivuston julkaisuja. Voit myös kertoa ajatuksistasi sähköpostitse tai kun tapaamme kasvokkain. Keskustelun pohjalta rakennamme seuraavaa tapahtumaa, joka järjestetään 22.10.2020. yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa.

Lisätietoa

Kehittämispäällikkö Kaija Ray
044 0724 944
kaija.ray@vates.fi

Viestintäsuunnittelija Annemaria Ojanperä
044 7055 422
annemaria.ojanpera@vates.fi

Vates järjesti ensimmäisen Disability Employment Forumin 24.10.

4.12.2019

Disability Employment Forum on Vates-säätiön kokonaan uusi konsepti. Lokakuussa ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma kokosi yhteen 80 osallistujaa keskustelemaan osatyökykyisten asemasta, osaamisesta ja työvoimapotentiaalista työmarkkinoilla. Keskustelu jatkuu verkossa, ja sen pohjalta rakennetaan ensi vuoden tapahtuma.

Kyseessä oli Suomen EU-puheenjohtajuuskauden maksuton oheistapahtuma, jossa huomioitiin myös eurooppalainen perspektiivi aiheeseen. Tänä vuonna tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Autismiliiton kanssa.

Lue kooste tapahtumasta

Disability Employment Forum-luennot 2019

24.10.2019

Työelämä työn alla – kohti pohjoismaista työllisyysastetta
toimitusjohtaja Stefan Wallin, Miltton

YK:n vammaissopimuksen tilanne artiklan 27 osalta Suomen osalta
vt. pääsihteeri Tea Hoffrén, Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

Osatyökykyiset henkilöt työmarkkinoilla
Johtaja Tuija Oivo, Ennakointi-ja politiikkasuunnittelu / TEM

Autismikirjo tarjoaa koodarille supervoimat
päävalmentaja Tom Himanen, Tamora

Yritysesimerkki: Unicus founder Lars Johansson-Kjellerød, kommenttipuheenvuoro: Jukka Mikkonen, Unicus Finland

Osa-aikatyö ja sosiaaliturva tulee sovittaa yhteen siten, että työn tekeminen kannattaa taloudellisesti. Tämä edellyttää etuusjärjestelmän ja sosiaaliturvan joustavuuden lisäämistä sekä palveluiden keskittämistä.

Tapahtumassa esitetty yleisökommentti


Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt sosiaaliturvauudistuksen. Uudistuksesta löytyy tietoa ministeriön verkkosivuilta.

Yritysyhteistyön kehittäminen vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi helpottuu ja sujuvoituu, kun voidaan osoittaa, että käytännön ratkaisut eivät ainoastaan helpota vammaisen työntekijän arkea, vaan hyödyttävät meitä kaikkia. Esteettömyys ja saavutettavuus on lopulta kaikkien etu.

Kaija Ray
Kehittämispäällikkö

Blogi: Kokemusasiantuntijuus on yksi väylä työelämään

2.4.2020

- On tärkeää, että jokainen kokemusasiantuntijana toimiva henkilö saa työstään toivoa omannäköistä ja itselleen merkityksellistä tulevaisuutta varten. Työ ja parempi toimeentulo voi olla osalle keskeinen tavoite. Mielekkään elämän tavoittelu on tärkeää jokaiselle, kirjoittaa tutkija Kari Soronen Mielenterveyden keskusliiton blogissa.

Lue BLOGIKIRJOITUS MTKL:N sivuilla