Siirry pääsisältöön

Tiedolla vaikuttaminen -hanke

Sivu siirretty osoitteeseen http://www.vates.fi/vates/projektit/tiedolla-vaikuttaminen.html

Yhteiskunnallinen yritys hyvä kumppani kunnalle

ke lokak. 18 13:00:00 2017

Teksti ja kuvat: Tiina Jäppinen

Kuvassa Timo Keisala, Bovallius-Palvelu OyBovallius-Palvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka toiminta alkoi vuonna 2004 sosiaalisena yrityksenä. Alusta lähtien tavoitteena on ollut tarjota työtä ihmisille, joiden on vaikeaa työllistyä syystä tai toisesta. Yritys tuottaa palveluita niin kunnille, yrityksille kuin yksityisille henkilöillekin. Kunta on yksi yhteistyökumppaneista.

Bovallius-Palvelut Oy:llä on osaamista pitkäaikaistyöttömien ja myös osatyökykyisten henkilöiden työllistämisestä. Yritys palkkaa työttömiä omaan tuotantoonsa sekä lisäksi välittää tekijöitä henkilöstövuokrauksen kautta. Yrityksestä otetaan aktiivisesti yhteyttä alueen yrityksiin ja etsitään avustavia tehtäviä ja muita piilotyöpaikkoja.

Yrityksen omistaa S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr, joka kehittää erityistä tukea tarvitsevien koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia muun muassa ylläpitämällä Bovallius-ammattiopistoa. Kun laki sosiaalisista yrityksistä astui voimaan vuoden 2004 alussa, säätiö perusti Bovallius-Palvelut Oy:n.

Sosiaalinen yritys tarkoittaa muun muassa sitä, että vähintään 30 prosenttia yrityksen työntekijöistä on erityistä tukea työllistymiseensä tarvitsevia henkilöitä. Bovallius-Palvelut Oy:n status sosiaalisena yrityksenä päättyi vuonna 2015 osana kehitystä, missä sosiaalisten yritysten toimintaa ollaan Suomessa ajamassa alas. Yritys haluaa edelleen kuitenkin viestiä arvopohjastaan ja onkin toiminut vuodesta 2012 lähtien yhteiskunnallisena yrityksenä.

Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. Merkin takana on Suomalaisen Työn Liitto. Merkki on yksi osoitus siitä, että yritys kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja saattaa olla kunnalle parempi vaihtoehtoa palvelujen tuottajana kuin esimerkiksi monikansallinen yhtiö.

- Olimme ensimmäisten joukossa, jotka liittyivät yhteiskunnallisten yritysten joukkoon. Toivon, että statuksella on merkitystä, kun kunnat tilaavat palveluita ulkopuolelta, sanoo Bovallius-Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Timo Keisala (kuvassa).

- Alkuvuosina sosiaalinen yritys yhdistettiin helposti sosiaalialan yrityksiin tai sosiaalihuoltoon. Paljon tuli kyselyitä, tuletteko leikkaamaan meille pensasaitaa. Koettiin, että teemme ilmaista työtä. Ajateltiin jopa, että meillä on töissä ihmisiä, joilla ei ole ammattia tai ovat muulla tapaa epäpäteviä työhönsä. Asenteet olivat kovassa, muistelee Timo Keisala.

Monipuoliset palvelut ja tuotteet

Myymälän tuotteet ovat myös verkkokaupassa.Bovalius-Palvelut Oy:n asiakkaina ovat yritykset, kunnat ja myös yksityiset henkilöt. Yritys tarjoaa esimerkiksi kaupassa käynti -palveluita, kiinteistö- ja rakennuspalveluita sekä pyörittää päiväkoti Villa Viikaria, jonka toiminta laajenee syksyllä 2017. Uusin toimiala on henkilöstövuokraus.

- Olimme mukana Työpankki-kokeilussa, jonka aikana saimme henkilöstövuokraustoiminnan jaloilleen. Sen kautta olemme rekrytoineet eteenpäin niin eri alojen ammattilaisia kuin ammattikouluttamattomia nuoriakin ja saimme toimintaamme mukaan paljon alueen yrityksiä, sanoo Keisala tyytyväisenä.

Vaikka työpankkikokeilun tulokset olivat pääosin myönteisiä, kokeilua ei jatkettu eikä toimintaa vakiinnutettu, mistä Keisala on pahoillaan. Työpankki-kokeilussa yritykset saivat palkkatukea, kuten muutkin yritykset. Lisäksi valtio maksoi työllistämisbonuksen, jos työpankki löysi työllistettävälle yli 3 kuukauden työpaikan toisesta yrityksestä.

Työllistämisen kuntalisä vaikuttaa

Keisalan mielestä pienikin kuntalisä toimii yritykselle hyvänä porkkana työllistää pitkäaikaistyötön. Lisä olisi tarpeen etenkin, kun palkkatukia porrastettiin niin, että se on pienimmillään 30 prosenttia palkkakustannuksista.

Palkkatuki on TE-toimiston myöntämä harkinnanvarainen tuki. Se on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän työnohjaukseen. Perusteena on, että palkattavan työttömyys johtuu ammatillisen osaamisen puutteista tai palkattavan vamma tai sairaus vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä.

- Jos yritys saa palkkatuen lisäksi esimerkiksi 200-300 euron kuntalisän, sillä on jo merkitystä. Joissain kunnissa kuntalisän suuruus on 500 euroakin, huomauttaa Keisala.

Toimintaa alueen hyväksi

Bovallius-Palvelut Oy haluaa olla mukana ratkaisemassa eteen tulevia haasteita. Esimerkiksi Pieksämäen kaupungin kanssa yhteistyön tuloksena syntyi Villa Viikari -päiväkoti sekä palvelu, jossa käydään asiakkaan puolesta kaupassa.

- Henkilöstövuokrausfirmoilla kilpailu on kovaa. Meidän etuna on paikkakuntalaisuus ja se, että osaamme työllistää myös erityistä tukea tarvitsevat henkilöt.

- Soitamme yrityksiä läpi ja yritämme avata niissä uusia tehtäviä työnhakijoille. Lisäksi yrityksemme jokaisen toimialan työjohtajalla on työpaikkaohjaajan koulutus. He osaavat toimia erityistä tukea työllistymiseensä tarvitsevien henkilöiden kanssa, vakuuttaa Keisala.

- Nykyisin yritykset osaavat ottaa yhteyttä jo suoraan meihin, kun he tarvitsevat apua. On tärkeää hoitaa rekrytointi hyvin ja tarjota laajempaa palvelua kuin muut henkilöstöpalveluyritykset, toteaa Keisala.

Keisala kertoo, että heillä työntekijä saa perusperehdytyksen työelämän pelisäännöistä.

- Jos työntekijältä puuttuu esimerkiksi työpaikan edellyttämä työturvallisuuskortti, selvitämme, miten se hoituu. Joskus työntekijää pitää opastaa verokortin hankkimisessa tai jopa asioida ulosottomiehen kanssa. Yritystä autamme esimerkiksi palkkatuki- tai kuntalisähakemusten teossa. Työvalmentaja voi tulla myös työpaikalle kertomaan uudesta tulokkaasta, jos se koetaan tarpeellisena, kertoo Keisala yhteiskunnallisen yrityksen vahvuuksista.

Kaikki tämä vie myös enemmän aikaan rekrytointitilanteessa, minkä takia Bovallius-Palvelut Oy:n toiminta ei ole ehkä yhtä tuottavaa kuin muiden.

– Meidän tavoitteena ei ole tuottaa voittoa vaan noudattaa taustasäätiön periaatteita, huomauttaa Keisala. – Olen huomannut, että rekrytoivat henkilöt ovat yleensä sitoutuneita työhönsä, koska joku on nähnyt vaivaa viedä heidän työllistymistään eteenpäin.

Yritys tekee yhteistyötä myös alueen työllistämishankkeiden kanssa.

Timo Keisala toivoo, että kunnat käyttäisivät nykyistä enemmän sosiaalisia kriteereitä, kuten työllistämisehtoa, hankinnoissaan. Silloin kilpailun voittanut yritys sitoutuu, ehdosta riippuen, työllistämään esimerkiksi osatyökykyisen nuoren.

- Jos sosiaaliset kriteerit otettaisiin enemmän käyttöön kilpailutuksissa ja yhä useampi osatyökykyinen henkilö palkattaisiin kortistosta pois, tulisi työttömästä palkansaaja ja veronmaksaja. Joku sen työpaikan joka tapauksessa saa, mutta jos sen saa osatyökykyinen henkilö, on sillä todennäköisesti enemmän vaikutusta siihen, että esimerkiksi kunnan maksamat sosiaalihuoltomaksut ja terveyskulut laskevat. Vaikuttavuus työllistämistoimissa osatyökykyisten henkilöiden kohdalla on suurinta, uskoo Keisala.

Kädet savessa - Vatesin arvot saivat hahmonsa

Vatesin tiimitilassa julkistettiin Avoimissa oviessa 28.2.2018 Vatesin henkilökunnan tekemät savitaulut säätiön arvoista: asiantuntijuus, rohkeus ja muutosvalmius. Säätiön arvoja pohdittiin osana strategiatyöskentelyä. Arvoja mietittäessä haluttiin jättää pois termit, jotka ovat lakitekstissä tai ovat muuten itsestäänselvyyksiä säätiön toimintaa ajatellen. Säätiön arvoiksi valikoituivat rohkeus, asiantuntijuus ja muutosvalmius.

Palkitsemisen tie on pitkä - Salomaalle Valkoisen Ruusun mitali

Tuskin kukaan olisi arvannut, kuinka pitkälle palkitsemisen tie voi johtaa. Vatesin ensimmäinen Esimerkillisen työnantajan palkinto myönnettiin vuonna 1998 pääkaupunkiseudun S-market -ketjulle. Nyt 20 vuotta myöhemmin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Tuetun työllistymisen palvelun kautta Lauttasaaren S-marketeissa jo yli 20 vuotta työskennellyt Pekka Salomaa on saanut työnantajan esityksestä Suomen Valkoisen Ruusun mitalin.

Oikeusministeriön syrjintatieto.fi avattu tänään - mukana myös vammaisuuteen liittyvää syrjintätietoa

Oikeusministeriö on avannut tänään 12.12.2017 syrjintatieto.fi -verkkosivuston, jonne kootaan ajantasaista tutkimus- ja tilastotietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. On tärkeää, että tuolta sivustolta löytyvät myös työelämässä tapahtuva vammaisuuteen tai terveydentilaan liittyvä syrjintä.

Ylöjärvi tukenut työosuuskunta Taidokkaan perustamista

Aspa-säätiö ja Ylöjärven kaupunki ovat yhteistyökumppaneita Osallisuutta osuuskunnista -ESR hankkeessa. Siinä on kehitetty osatyökykyisten ihmisten työelämäosallisuutta valmentamalla osallistujia perustamaan työosuuskunta ja käynnistämään toiminta. Hankkeen tuloksena Ylöjärvellä on käynnistynyt 2016 Osuuskunta Taidokkaat. Osuuskunnan tavoitteena on tarjota jäsenilleen kuntoutumista, työtä ja hyvinvointia. Hanke toimii Ylöjärvellä 2015-2017.

Yhdenvertaisuus työelämässä vaatii vielä työtä ja siviilirohkeutta

Yhdenvertaisuus työelämässä -seminaarin aineistot on julkaistu. Seminaarissa avattiin yhdenvertaisuuden ja syrjinnän käsitteitä sekä vammaisten itsensä että lainsäädännön näkokulmasta. Iltapäivällä kuultiin käytännön esimerkein, mitä työn mukautukset tarkoittavat sekä miksi työhönvalmennus on niin tehokas keino osatyökykyisten henkilöiden työllistämisessä. Seminaari oli samalla Tiedolla vaikuttaminen -hankkeen (2015-2017) päätösseminaari.