Siirry pääsisältöön

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän kysely 2021:

Valtakunnallista toimijaa tarvitaan, tiedon ja verkostoitumisen tarve on suuri

Vates-säätiö toteutti koordinoimalleen Työhönvalmennuksen kehittämisryhmälle kyselyn huhti-toukokuussa 2021. Vastauksia kyselyyn saatiin 46. Vastaajista suurin osa (41 %) työskenteli järjestöissä tai säätiöissä, 28 % kunnan tai kaupungin palveluksessa ja 9 % oppilaitoksissa. Kyselyyn vastanneet edustivat hyvin otoksena nykyisen kehittämisryhmän rakennetta. Kyselyn teemoina oli kehittämisryhmän toiminta ja tarpeet, viestintä ja yhteistyön sekä tiedon tarpeet.

Alueellisen verkoston ohella kaivataan valtakunnallista näkemystä

Vastaajista 37 % kertoi alueellaan toimivan työhönvalmentajien alueellisen verkoston, jota tyypillisimmin koordinoi yhdistys, oppilaitos tai käynnissä oleva hanke. Aiheina alueellisissa verkostoissa oli mm. tiedon ja koulutuksen jakaminen toisille, työnantajakontaktit tai se oli foorumi vapaalle keskustelulle ja kuulumisten vaihdolle.

Kuitenkin 97 % vastaajista koki valtakunnalliselle kehittämisryhmälle olevan tarvetta. Vastaajat kertoivat, että valtakunnallista ajankohtaista tietoa tarvitaan niin toimialalta kuin lainsäädännöstä, yhteistä vaikuttamista ja valmennustyön merkityksellisyyden esiin tuomista sekä verkostoitumista, että hyvien käytäntöjen jakamista. Laadun ja sisällön yhdenmukaisuudet valmennuksen käytännöistä tulivat myös esille, johon tulisi valtakunnallisessa kehittämisryhmässä paneutua.

Ammattilaiset kertoivat, että voisivat itse tuoda kehittämisryhmään asiakasnäkökulmaa, omia työmenetelmiään ja osaamistaan sekä kuulumisia valmennustyön arjesta. Samankaltaisia asioita toivottiin saavan myös toisilta ryhmän jäseniltä ja kuulumisia eri alueiden käytänteistä sekä ratkaisuista.

Teemapäivät ja uutiskirjeet ammattilaisten tukena

Kehittämisryhmä on kokoontunut 3–4 kertaa vuodessa ryhmäläisten tarpeiden ja toiveiden mukaan työhönvalmennuksen teemapäiviin, joissa on yhdistetty sekä tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista että verkostoitumista. Teemapäivät on rakennettu yhteistyökumppanuuden kautta eri valmennustyötä tekevien kanssa.
Kyselyyn vastanneista 97 % koki teemapäivät mielekkäinä rakenteeltaan ja sisällöltään. Etäosallistuminen päiviin on tarjonnut laajemmalle kohderyhmälle osallistumisen mahdollisuuksia. Toiveina teemapäivien sisältöihin oli käytännön menetelmät kentältä ja työnantajayhteistyö.

Työhönvalmennuksen uutiskirje ilmestyy puolestaan kerran kuussa, tilaajia on reilut 630. Kyselyyn vastanneista uutiskirjeen tilaajia oli 61 %. Vastaajat kertoivat sen palvelevan heidän tiedon tarpeitaan hyvin (100 %). Erityisiä toiveita uutiskirjeaiheiksi olivat ajankohtaisen tiedon saaminen niin kehittämisen kuin lainsäädännön kysymyksistä sekä työnantajayhteistyöstä.

Hyvällä linjalla ollaan!

Vates-säätiöltä toivottiin yhteistyötä omien alueellisten työhönvalmennusverkostojen tueksi tai vierailevaa asiantuntijaa. Tähän tarpeeseen voi tarttua ottamalla yhteyttä ja ideoidaan jotain yhdessä. Samoin yhteisiin teemapäiviin otan mielelläni yhteistyökumppaneita toteuttamaan sekä tarpeita että ideoita käsiteltävistä teemoista. Samoin kuulen mielelläni, jos kehittämisryhmän rakennetta tulisi mielestänne uudistaa.

Yksi kyselyyn vastanneista jätti kyselyyn kommentin, että hyvällä linjalla ollaan. Näin myös ajattelen, mutta paljon meillä on yhdessä tehtävää. Kehotankin tarttumaan tähän hetkeen, jolloin valmennuksen saralla tapahtuu historiallisen paljon kehittämishankkeita sekä uudistustyötä.

Valmennuksen ja ohjaamisen laadun ja profession pohdinta ilmeni kyselyssä ja monissa keskusteluissa läpi alkuvuoden. Tähän tartumme osaltamme tämän vuoden teemapäivissä, joissa sisällöllisen käsittelyn rinnalla keräämme teidän ajatuksianne valmennuksen professiosta ja merkityksestä toimialalla. Yhdessä viemme tietoa ja osaamista eteenpäin.
Tuleviin työhönvalmennuksen teemapäiviin voit tutustua kehittämisryhmän sivuilla

Tervetuloa mukaan yhteiseen kehittämiseen!

Anne Korhonen