Siirry pääsisältöön

Menneitä tapahtumia

 

Työhönvalmennuksen ja viestinnän teemapäivässä 10.12.2019
tehtiin saavutettavaa viestintää tutuksi

Vuoden viides Työhönvalmennuksen teemapäivä keskittyi saavutettavaan viestintään. Päivän toteutuksessa yhdistimme säätiömme kahden verkoston voimavarat sisällön suunnittelussa ja päivän toteutuksessa. Työhönvalmennuksen sekä viestinnän ammattilaiset saatettiin yhdessä saamaan tietoa ja tutustumaan saavutettavan someviestinnän ja asiakirjojen pariin. Teemapäivässä oli paikan päällä reilut 10 osallistujaa ja liki saman verran seuraajia oli etäyhteydellä.

Esimerkkejä Näkövammaisten liitosta

Tero Pesonen puhuu saavutettavuustestauksestaSaavutettavuuden teemasta somessa, verkkosivuilla ja verkkosivu-uudistusta tehdessä kuulimme esimerkkejä Näkövammaisten liitosta sekä Annanpura Oy:stä. Nykyisessä kuvaviestintään painottuvassa some-maailmassa on hyvä muistaa kuvien mm. alt-tekstit, jotka kuvaavat sanallisesti kuvan sisältöä näkövammaiselle henkilölle ruudunlukuohjelman avulla. Kuvaus auttaa myös kiteyttämään kuvan sanomaa some-viestinnässä.

Verkkosivu-uudistusta tehdessä saavutettavuusdirektiivi on hyvä ottaa huomioon jo heti kilpailutusta tehdessä ja haastaa verkkosivutoimittajia saavutettavuuden mahdollistamisessa. Tästä kertoivat sekä Reijo Juntunen Näkövammaisten liitosta että Tero Pesonen Annanpurasta.

Saavutettavuus on meitä kaikkia vartenMeeri Riihelä kertoo saavutettavista tiedostimuodoista

- Saavutettavuutta ei tehdä vain tiettyjä vammaryhmiä ajatellen. Saavutettavat verkkosivut tai some-viestintä on osa isompaa saavutettavien palveluiden kokonaisuutta, mikä hyödyttää meitä kaikkia. Saavutettavista palveluista voi kasvaa myös palveluntuottajalle kilpailuvaltti, Pesonen totesi.

Toisaalta pienillä ja helpoilla muutoksilla Word- ja PowerPoint -tiedostoihin saamme niistä kätevästi saavutettavat. Hyviä käytännön vinkkejä tähän asiaan toi Vatesin Meeri Riihelä. Saavutettavuuteen kuuluu myös selkokieli tai selkeä kieli, jonka käytöstä hyödymme kaikki viestinnässä muun muassa esitteiden teossa. Tähän kokonaisuuteen meitä tutustutti säätiöltämme Kati Savela.

Jatkoa tiedossa

Aihepiiri on iso kokonaisuus, jota voi työstää pala palalta. Pienillä muutoksilla saa tehtyä saavutettavuuden edistämiseksi jo paljon. Säätiön oma henkilökunta totesikin päivässä, että meidän tulee sisäisesti järjestää omalle henkilöstöllemme koulutus aiheesta ja saattaa Word- , PowerPoint - ja muiden tiedostojen saavutettavuusniksit kaikkien käyttöön.
Päivän jatkotyöstämiseen kaivattiin vielä konkreettisia harjoituksia ja syventymistä saavutettavien materiaalien, kuten esitteiden tai lomakkeiden työstämiseen. Tähän mietimme ensi vuodelle uusia kokonaisuuksia osana koulutuksiamme ja tilaisuuksiamme. Kiinnostuitko sinäkin?

Teemapäivät jatkuvat ensi vuonna jälleen. Ehdota omaa sisältöä päiviin ja tule mukaan rakentamaan päivää yhteistyökumppanin roolissa. Ota yhteyttä: anne.korhonen(at)vates.fi


Vuoden neljäs Työhönvalmennuksen Teemapäivä 3.10.: Teemana osaamisen tunnistaminen

Pikkupakkasen kirvoittamana aamuna tapasimme Jyväskylässä, Vaajakoskella vanhan tulitikku- ja margariinitehtaan miljöössä Honkalampi / Kaski Jyväskylän tiloissa. Paikalla oli kymmenhenkinen keskusteleva ryhmä, joka oli kiinnostunut valtakunnallisista kuulumisista valmennuksen ja ohjauksen saralla sekä osaamisen tunnistamisen kysymyksistä. Vuoden neljäs Työhönvalmennuksen teemapäivä oli siis valmis alkamaan Honkalammen tiloissa.

Valtakunnalliset kuulumiset viime vuoden loppuun päättyneistä OTE-kärkihankkeista sekä nostot tulevasta hallitusohjelmasta osatyökykyisten osalta olivat iso kokonaisuus aamupäivässä. Paljon keskusteluttivat tulevat mahdolliset uudistukset, mitä ne konkreettisesti tulevat olemaan ja miten vaikuttamaan valmennustyön arkeen. Kokemuksia jaettiin myös kuntoutus-, ohjaus- ja tukipalvelujen erikoisammattitutkinnosta, jonka yksi osaamisala on työvalmennus. Keskeisinä teemoina keskustelussa olivat, miten nykyinen tutkinto vastaa ohjausarjen vaateisiin ja miten se puolestaan suhteutuu työkykykoordinaattorikoulutuksiin.

Lounaan jälkeen pääsimme tutustumaan Honkalammen Kaski Jyväskylän puu-, metalli-, auto- sekä kädentaidot- ja tekstiilityöpajoihin, jotta saimme konkreettista peilauspintaan osaamisen tunnistamiseen ja miten toimintatapaa on viety Kaski Jyväskylän pajaohjaamisen arkeen. PAIKKO-osaamistodistusten tekeminen vaatii oman prosessinsa työympäristöjen muokkaamisessa ja tunnistamisessa, jotta ne täyttävät PAIKKO-osaamistodistusten vaateet. Prosessi on myös hyvä oman työyhteisön kehittämisen prosessi, luo tavoitteellista toimintaa pajojen asiakkaille ja yksilöllisiä tukitoimia kohti työelämää. PAIKKO-osaamistodistuksen saaminen voi olla asiakkaalle todella tärkeä todennus omasta osaamisesta vuosiin.

PAIKKO-osaamistodistusten ohella kuulimme Komppaa-korteista, joita voi myös hyödyntää asiakastyön arjessa mm. asiakkaan vahvuuksien tunnistamisessa. Honkalammen Kaski Jyväskylän asiakastyössä Komppaa-kortteja on hyödynnetty erityisesti nuorten ryhmissä. Kortit on kehitetty osana Komppaa -hanketta, jonka tavoitteena on edistää työelämän ulkopuolella olevien työikäisten, erityisesti pitkäaikaistyöttömien, joilla on oppimisen vaikeuksia, työllistymismahdollisuuksia kuntouttavan työtoiminnan laatua kehittämällä. Hankkeen loppuseminaari on 3.12. Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloissa. Kannattaa osallistua ja etsiä lisätietoa osoitteesta: https://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/kompaten-eteenpain---komppaa-hankkeen-loppuseminaari/ .

Päivän lopuksi kävimme vielä vapaamuotoista yhteistä keskustelua koko päivän aiheista. Tarvetta heräsi myös alueellisen verkoston perustamiselle valmennus- ja ohjaustyötä tekeville, tämä nousi myös päivän palautteissa:

  • Tuli lisää tsemppiä omaan tekemiseen
  • Sain tietoa uusista hallituksen linjauksista ja PAIKKO-menetelmästä.
  • Kuulin todella hyödyllisiä näkökulmia myös keskusteluissa ja verkostoidun lisää

Yhteistyön aloitteita siis syntyi ja ehkä näemme keväällä uudelleen! Iso kiitos myös Honkalampi Kaski Jyväskylän henkilökunnalle – oli ilo olla vieraananne ja kuulla omasta esimerkistänne osaamisen tunnistamisessa!

-------------------------------------

Vuoden viides Työhönvalmennuksen teemapäivä järjestetään yhteistyössä Vatesin viestintäverkoston kanssa Helsingissä, Oltermannikeskuksessa 10.12. Teemana on tuolloin Saavutettava viestintä - vinkkejä someen, asiakirjoihin ja nettisivujen saavutettavuuteen. Teemapäivässä käymme läpi muun muassa saavutettavan PowerPoint-esityksen ja Word-lomake/tiedostojen niksejä -tervetuloa mukaan!


Sari Kivimäki, Ideogrammi ohjaa työskentelyä

Työhönvalmennuksen Teemapäivä: Kuvat työhönvalmennuksen tukena 6.6.2019

Vuoden kolmas Työhönvalmennuksen Teemapäivä keskittyi Helsingissä, Oltermannitalossa, kuvien hyödyntämiseen työohjeiden tai työprosessin tukena. Päivä toteutettiin yhteistyössä Ideogrammin Kuvat yhteinen kielemme -hankkeen kanssa. Päivään osallistui 13 innokasta valmennus- ja ohjaustyötä tekevää ammattilaista.

Sanoista prosessi käynnistyy

Valmennus- ja ohjaustyössä sanalliset työohjeet ja -prosessin kuvaus ovat liki arkipäivää, mutta harvoin valmentajalla on rauhallista hetkeä, jolloin keskittyisi miettimään hyvät, osuvat ja toimivat sanat ja niiden tueksi toimivat kuvat valmennuskohteen työohjeisiin. Teemapäivä oli pyhitetty juuri tälle työskentelylle. Aamupäivä oli enemmän tietopohjaista kertausta työtehtävien sanallisesta kuvauksesta sekä lähteiden kertausta, mistä kuvia voi saada, jos omat kuvat eivät riitä. Kuulimme toimivista ohjelmista, kuten Pixabay tai Papunet ja käytännössä kokeilimme näitä ohjelmia. Varsinkin Papunetissä on mahdollisuuksia, joita ei usein kiireen keskellä muista hyödyntää. Papuri-verkkokirjatyökalu on yksi esimerkki. Sen avulla voi tehdä kuvakirjan tapaan esimerkiksi työohjeet valmiille verkkokirjapohjalle. Kun ohjelmaan kirjautuu, voi työstämistä jatkaa myöhemmin tai kollegasi voi jatkaa työskentelyä samaan pohjaan. Kätevää!

Lounaan jälkeen työohjeiden kimppuun

Olimme pyytäneet päivään osallistujia tuomaan mukanaan sanalliset ohjeet ja muutaman kuvan. Näistä rakensimme sanalliset ja kuvalliset työohjeet. Iltapäivällä työskentelimme kukin omalla koneellamme ja työstimme ohjeita. Teknisiin ongelmiin sai heti apua. Huomasimme, kuinka kätevä Powerpoint -ohjelma onkaan ja miten pienillä nikseillä ja symbolien käytöllä saa jo hyvin selkeät, toimivat ohjeet. Perustaidot ohjelman käytöstä riittävät hyvin samoin omat, työpuhelimella otetut kuvat. Päivä toimi hyvin oman työn tukemiseen.

Tässä muutamia lausahduksia päivän palautteesta:

  • Vinkit tulivat tarpeeseen ja helpottavat huomattavasti omaa työskentelyä.
  • Todellinen työkalu työhönvalmennukseen, otan kuvat ja kuvalliset ohjeet enemmän käyttöön tulevaisuudessa.
  • Sain varmuutta Power Pointin käyttöön, vietävää yhteisöpalaveriin ja neuvoja työkaverille.
  • Vastaavia tilaisuuksia meille työvalmentajille jatkossakin. Kiitos teille kaikille päivästä vastaaville, hyvä. 

Teemapäivät jatkuvat lokakuussa ja joulukuussa. Toivotko jotain erityistä kokonaisuutta käsiteltävän päivässä tai haluatko olla mukana kumppanina päivän toteuttamisessa? Kerro toiveesi: anne.korhonen(at)vates.fi.


Työhönvalmennuksen teemapäivä 16.4.2019: Vatesin, Invalidisäätiön, OPTYn, Haaga-Helian ja ESR logot
Tuunaa Topille Töitä Yhteistyön voimin - verkostoyhteistyö opiskelijan työhön tukemisen polulla

Vuoden toinen työhönvalmennuksen teemapäivä keräsi 40 osallistujaa paneutumaan verkostoyhteistyön kysymyksiin erityistä tukea tarvitsevan työllistyjän työelämään tukemisen näkökulmasta. Päivä toteutettiin hankeyhteistyönä Opitaan työhön yhdessä ESR-hankkeen ja Vantaan kaupungin vammaisten työvalmennus Virtaamon kanssa. Päivä koostui yhteisestä tietopuolisesta osiosta sekä teemoittain jaetuista kolmesta työryhmätyöskentelystä, jotka painottuivat eri näkökulmista työelämän tukemisen kysymyksiin.

Virtaamo toi Vantaan kaupungin näkökulman työelämään tukemiseen

Aamussa Vantaan kaupungin vammaispalvelun työvalmennus Virtaamon työvalmentajat Pia Kangaspunta ja Mari Bergman esittelivät oman kaupunkinsa toimintatapaa vammaisten henkilöiden työllistymisen tukemiseen. Virtaamon työvalmennus on suunnattu henkilöille, joilla on kehitysvamma, aistivamma, liikuntavamma, autismin kirjon oireyhtymä tai asperger. Työvalmentajat työskentelevät yhdessä asiakkaan kanssa ja etsivät hänen osaamistaan sekä työkykyään vastaavaa työtä.

Lisäresursointia työvalmentajiin Vantaalla on saatu, sillä kohta palkataan jo kymmenes työvalmentaja heidän tiimiinsä. Vantaalla työikäisten kehitysvammaisten työllisyysaste onkin yli 11%. Pia ja Mari korostavatkin, että jokainen henkilö ja työelämään polutus on yksilöllinen ja tavoitteena on tukea henkilöitä pysyvään palkkatyöhön. Se vaatii oman resurssinsa. Lisäksi on panostettava työnantajayhteistyöhön. Jalkautumistyö potentiaalisille työnantajille on tuonut tulosta ja työllistymisiä tapahtuu hyvällä tahdilla.

Hyvää pöhinää työryhmissä

Käytännön valmennuksen arkea työstettiin kolmessa työryhmässä, joissa käsiteltiin työelämään pyrkivän henkilön ohjaamista case-työskentelyn avulla, tulevaisuuden työelämän muutosten ja mahdollisuuksien pohtimisen kautta ja käsitteiden verkostotyö, moniammatillisuus, monitoimijuus pohdinnan kautta; mitä ne tarkoittavat käytännössä ja miten ne näkyvät asiakkaalleni.

Työryhmätyöskentely oli varsin keskustelevaa ja vilkasta. Työryhmissä jaettiin oman työn käytäntöjä ja oman organisaation tapoja tehdä valmennusta ja ohjausta. Päivän palautteessa työryhmät koettiin tukevan verkostoitumista ja lisäävän ymmärrystä toisten tekemästä työstä paremmin. Myös konkreettista tietoa saatiin omaan työn tueksi.

Tule mukaan myös kesäkuussa

Seuraava Työhönvalmennuksen Teemapäivä järjestetään 6.6. Aluekeskus Oltermannissa, Helsingissä. Silloin paneudutaan siihen, miten kuvat voivat olla tukena työhönvalmennuksessa. Tule mukaan, ota muutama kuva vaikka työtehtäväkokonaisuudesta, johon haluaisit työstää kuvalliset ohjeet. Päivässä saat tekniikoita ja käytännön tukea kuvallisten ohjeiden työstämiseen. Päivän järjestetään yhteistyössä Ideogrammin Kuvat yhteinen kielemme -hankkeen kanssa.

Lue lisää 6.6. Teemapäivästä


 

Työhönvalmennuksen teemapäivä 16.1.2019, Pirkanmaan alueellisen verkoston tapaaminen:
Askeleita työelämään -verkostosta tukea

Vuoden ensimmäinen Työhönvalmennuksen Teemapäivä käynnistyi Tampereella Pirkanmaan alueellisen verkoston tapaamisessa. Alueella on aiemmin kokoontunut valmennus- ja ohjaustyötä tekevien verkosto, mutta sen toiminta on hiipunut. Vuoden ensi töiksi alueellinen verkosto koottiin uudelleen kokoon ja työstettiin sen nykyistä toimintatapaa. Aamupäivän tapaamiseen oli tullut 50 ohjaus- ja valmennustyötä tekeviä ammattilaisia hyvin erilaisista organisaatiosta ja eri kohderyhmien kanssa työskenteleviä.

Me-henki sekä tiedon ja osaamisen jakaminen tärkeitä

Työhönvalmennuksen ajankohtaisten kuulumisten jälkeen työstettiin alueellisen verkoston tavoitetta ja toimintatapaa. Osallistujat kokivat verkoston uudelleen käynnistymisen tärkeänä. Kokoontumiset ja yhdessä asioiden jakaminen vahvistavat ammattikunnan me-henkeä ja ammattiryhmän tieto sekä osaaminen ovat parhaalla mahdollisella tavalla käytössä.

Säännölliset tapaamiset tärkeitä

Vaikka verkoston toiminta on vuosien aikana hiipunut, ryhmätyöt aamupäivän aikana vahvistivat, että säännöllisiä kokoontumisia tarvitaan. Vain sillä tavalla toimijat tulevat tutuiksi ja etenkin ne henkilöt, jotka eri organisaatioissa tekevät samankaltaista työtä. Osa valmennus- ja ohjaustyötä tekevistä ammattilaisista työskentelee yksin, joten säännöllinen kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on sitäkin tärkeämpää.

Asiakasohjaus keskiössä

Säännöllisten tapaamisten, toisiin tutustumisen ja organisaatioiden tutuksi tulemisen jälkeen asiakasohjaus helpottuu ja nopeutuu. Nämä asiat nostivat osallistujat kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi alueellisen verkoston tuottamista hyödyistä. Aamupäivässä päätettiin koota toimijoiden kesken palvelukartta, johon kootaan eri toimijat, heidän kohderyhmästä ja toiminnan sisältö sekä yhteyshenkilöt. Näin voidaan tukea asiakasohjausta sekä arjen käytännön tukea omaan valmennustyöhön.

Työskentelyn lopputuloksena osallistujat sopivat tapaavansa uudelleen vielä ennen kesälomia PAEKin (Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus) kutsumana ja pohtia tuolloin vielä vastuujaon seuraavista tapaamisissa.

Aamupäivän päätteeksi jaettiin vielä käytännön vinkkejä niin työnantajayhteistyöhön kuin ohjaustyöhön.

Teemapäivä toteutettiin yhteistyössä Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) kanssa.


Työhönvalmennuksen teemapäivä Joensuussa 21.11.2018: Viestintä ja selkokieli työhönvalmentajan työssä

Tämän vuoden neljäs ja viimeinen Työhönvalmennuksen Teemapäivä järjestettiin Joensuussa yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen KAJO-keskus - ja KAIKU-hankkeiden kanssa.

Aamupäivän työskentely keskittyi työhönvalmentajan viestintätaitojen kartuttamiseen ja erilaisten viestintätilanteiden työstämiseen. Työhönvalmentajan työstä suurin osa on viestintää eri kohderyhmille ja hyvin erilaisissa ja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa.

Viestinnän kehittäminen lähtee omasta itsestä

Päivässä pohdittiin pareittain, ryhmissä ja yksilötyönä erilaisia viestinnän harjoituksia kohderyhmistä, viestinnän tilanteista ja oman työn pää- ja osaviesteistä. Loppukeskustelussa isoin havainto tuli osallistujalta, joka totesi, että vaikka viestintä on vuorovaikutusta ja yhteispeliä, sen kehittäminen lähtee ihan itsestä ja omasta viestinnästä pohtimisesta ja taitojen kehittämisestä.

Arjen jalkoihin jäävä tärkeä aihe

Viestinnälle ja sen kehittämiselle arjessa ei juurikaan jää aikaa, eikä sen äärelle pysähdy. Moni osallistuja koki hyväksi, että päivässä tuli otettu hetki irti arjesta, harjoiteltua ja keskusteltua aiheesta, joka jää arjen kiireessä monen muun asian alle. Myös päivän harjoitusten käytännönläheisyyttä pidettiin hyvänä.

Selkokielestä alkeita

Selkokielikouluttaja Marja Simola veti Teemapäivän iltapäivän selkokielen alkeista ja merkityksestä valmennus- ja ohjaustyössä. Selkokieli hyödyttää meitä kaikkia ja hälventää väärinymmärryksiä. Paljon työhönvalmentajien työstä on puhumisen kautta tuotettua kieltä eri kohderyhmille. Marja evästi meitä selkokielen puhumiseen vinkeillä ja rohkaisi rikastuttamaan puhetta piirtämällä, kirjoittamalla ja esittämällä. Eri kanavista tuleva täydentävä viesti parantaa viestin ymmärrettävyyttä.

Marja päätti osuutensa Selkokieliseen puhuttelevaan runoon

Suuret sanat ja pienet sanat (Arthur Kudner, käännös Ari Sainio):
Älä koskaan pelkää pitkiä, suuria sanoja.
Suuret sanat merkitsevät pieniä asioita.
Kaikki suuret asiat sanotaan pienillä sanoilla
sellaisilla kuin ilo ja itku, sota ja rauha.
Tai maa, metsä, päivä, onni, koti, syli.
Opi käyttämään pieniä
sanoja suurista asioista.
Se on vaikeaa.
Mutta pienillä sanoilla sanot,
mitä todella tarkoitat.
Kun et tiedä, mitä tarkoitat,
käytä silloin pitkiä, suuria sanoja
-ja usein hämäys onnistuu.

Työhönvalmennuksen Teemapäivät jatkuvat tammikuussa Pirkanmaan alueellisen verkoston tapaamisella.
Haluaisitko sinä olla kumppanina toteuttamassa teemapäivää ensi vuonna? Kerro, mistä sinä haluaisit kuulla ja olla mukana toteuttamassa teemapäivää: anne.korhonen(at)vates.fi .


Työhönvalmennuksen Teemapäivä 30.8.2018
Boostia duuniin! – ryhmävalmennuksen malleja ammattilaisille

Kuvat: Meeri Riihelä: Työhönvalmentajien teemapäivä

Vuoden kolmas Työhönvalmennuksen teemapäivä järjestettiin elokuun lopulla yhteistyössä Rinnekoti-Säätiön Kornetin työhönvalmennuksen kanssa. Päivässä saatiin käytännön kokemus menetelmästä, joka on kehitetty ja tällä hetkellä käytössä Rinnekoti-Säätiössä. Aiheena oli ryhmävalmennuksen malli, jota on hyödynnetty alle 30-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien nuorten, maahanmuuttajien ja kehitysvammaisten ryhmissä, joissa on myös autismin kirjon asiakkaita.

Käytännönläheistä työryhmätyöskentelyä
Päivän aikana jakauduimme kolmeen ryhmään, jossa jokaisessa me ammattilaiset saimme istahtaa asiakkaan penkille ja työstää itse harjoitteita. Samalla saimme aimo kasan erilaisia menetelmiä, joita voi hyödyntää oman asiakkaan kanssa joko yksilö- tai ryhmämuotoisessa valmennuksessa. Työryhmät painottuivat kolmeen teemaan: omat vahvuuteni ja roolini ryhmässä, mielenterveyden riskeihin ja suojatekijöihin ja omien selviytymiskeinojen tunnistamiseen sekä vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Jokaisessa sai tutustua toiminnallisin menetelmin työryhmän teeman työstämiseen. Jokaista harjoitetta tulee toki pohtia oman asiakasryhmän kannalta, mikä on toimivaa ja mikä sovellettavissa menetelmistä omaan työhön.

Virkistystä ja verkostoitumista
Päivän lounas syötiin Ravintola Pitskun Kanttiinissa, joka on Rinnekoti-Säätiön Kornetin työhönvalmennuksen yksi tärkeä työnantajakumppani ja joka on mahdollistanut monta harjoittelua ja työllistymistä Rinnekodin asiakkaille. Monelle lounas toi arkeen myös työhyvinvointia -sai jakaa asioita ja verkostoitua hyvän lounaan äärellä.

Päivä tarjosi monelle palautteen perusteella asiantuntevaa ja innostava ilmapiiriä. Vetäjät olivat selvästi itse aidosti innostuneita. Osallistujat saivatkin paljon ideoita ja käytännön vinkkejä sekä arkisiin asioihin uutta näkökulmaa. Erityinen kiitos Rinnekoti-Säätiön työhönvalmentajille ja asiakkaille, jotka mahdollistivat tämän päivän!

Haluaisitko sinä olla kumppanina toteuttamassa teemapäivää? Kerro, mistä sinä haluaisit kuulla ja olla mukana toteuttamassa teemapäivää: anne.korhonen(at)vates.fi .

Teemapäivät jatkuvat tänä vuonna alueellisen verkoston tapaamisessa Joensuussa 21.11.2018.


Työhönvalmennuksen teemapäivä 26.4.2018, Oulun alueellisen verkoston tapaaminen
Tietoa, taitoa ja tukea paikallisesta verkostosta

Työhönvalmennuksen teemapäivät jalkautuvat tänä vuonna kaksi kertaa alueelle tukemaanpaikallisten verkostojen syntymistä. Ensimmäisenä oli vuorossa Oulun alueellisen verkoston tapaaminen.

Huhtikuun viimeisenä torstaina innokas valmennus- ja ohjaustyötä tekevien 20-henkinen joukko kokoontui Oulun seudun ammattiopiston tiloihin kehittämään omaa alueellista ammattilaisten verkostoa. Ryhmä oli kokoontunut viime vuoden lopussa joulupuurolle ja sopineet jatkosta yhdessä. Vates lähti tukemaan alueellisen verkoston toimintaa järjestämällä yhteisen Työhönvalmennuksen teemapäivän alueverkoston kanssa. Intoa ja halukkuutta ammattilaisten verkostolla alueelle oli ja jo valmiutta suuremmankin tilaisuuden järjestämiseen. Yhteistyössä päätimme kuitenkin aloittaa tällä ydinryhmän tapaamisella ja miettiä ensin ryhmän toimintatapaa ja tavoitetta ja laajentaa myöhemmin ryhmän tapaamisia suuremmalle kohdejoukolle.

Päivä alkoi Oulun kaupungin TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsän alustuksella työllisyyden ajankohtaisista kuulumisista Oulun alueella. Kasvupalvelulain ja maakuntauudistuksen tuomat uudistuksen haasteet, kipukohdat ja toivon pilkahdukset käytiin yhdessä läpi myös erityistä tukea tarvitsevien näkökulmasta. Anna-Liisalla on pitkä tausta ammattiopisto Luovista, joten kenttä on hänelle hyvin tuttu. Ammattilaiset saivat hänen osuudessaan koottua, paikallista ajankohtaista tietoa. Hyvänä koettiin myös avoin keskusteluyhteys meneillään olevaan kehittämistyöhön.
Alueellisen näkökulman jälkeen kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen Vates-säätiöstä kertoi ajankohtaisista kokonaisuuksista työhönvalmennuksen kentältä aiheina mm. OTE (Osatyökykyisille tie työelämään) -kärkihankkeiden kehittämistyö työhönvalmennuksen näkökulmasta, lainsäädännön (TEOS ja kasvupalvelut) tuomat uudistukset ja tämän hetkinen tilanne sekä työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon uudistus. Tutkinto säilyy tutkintorakenteessa, mutta uudistunein tutkintonimikkein ja sisällöin.

Lounaan jälkeen keskityimme Oulun alueellisen verkoston toiminnan kehittämiseen. Ammattilaisten joukko työsti ryhmätöinä Oulun alueellisen työhönvalmentajien verkoston tavoitetta, toimintatapaa ja tämän vuoden seuraavia askeleita. Verkosto pääsi konkretiaan ja sopi verkoston tarjoavan toisilleen tietoa, taitoa ja tukea, säännölliset tapaamiset 2-3 kertaa vuodessa, vastuu koolle kutsumisessa on kiertävä ja tapaamisten ohella tutustutaan kunkin organisaatioon toimintaan. Seuraava tapaaminen sovittiin kesäkuulle, jotta verkosto pääsee jaloilleen. Hienoa, onnea! Toivottavasti verkosto laajenee ja ryhmän jäsenet huomaavat verkoston tuomat hyödyt ja tuen omalle työlleen.

Seuraava Työhönvalmennuksen teemapäivä on 30.8. Helsingissä. Päivän järjestetään yhteistyössä Rinnekoti-Säätiön Kornetin työhönvalmennuksen kanssa.


Työhönvalmennuksen Teemapäivä 22.2.2018
Viittomakielinen työvalmennus

Vuoden ensimmäinen teemapäivä keskittyi viittomakieliseen työvalmennukseen. Päivän aluksi kävimme yhteisesti läpi työhönvalmennuksen kehittämisryhmän toimintatapaa ja ajankohtaisia teemoja, joista keskustelua eniten herättävänä oli uudistuva työvalmennuksen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen koulutusreformin myötä työvalmennuksen erikoisammattitutkinto poistuu ja työvalmennus tulee olemaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkinnon yksi osaamisala. Tutkinnon perusteet ovat olleet lausunnoilla ennen joulua, ja uuden tutkinnon on tarkoitus astua voimaan tämän vuoden elokuussa.

Päivä jatkui viittomakielisellä työvalmennuksella. Kuurojen Palvelusäätiön työvalmentaja Tiina Maja kertoi työstään viittomakielisten työvalmentajana Poveri-hankkeessa. Hanke on saanut pysyvän rahoituksen kolmelle työvalmentajalle, jotka tekevät työvalmennustyötä valtakunnallisesti. Tiina kertoi oman työnsä kommunikointivälineistä, joista jokainen valmennus- ja ohjaustyötä tekevä voisi ottaa ideoita. Lisäksi ison panostuksen päivään toi viittomakielinen työnhakija Tuula Ekström, joka rehellisesti ja rohkeasti kertoi oman työn haunsa haasteista, tuen tarpeesta ja onnistumisista.

Ennen lounaalle lähtemistä työstimme vielä ryhmäpohdintana muutamaa asiakascasea, joista jokainen pystyi miettimään samankaltaista tilannetta omassa työssään asiakkaan kanssa. ”Uutta oppia ja verkostoja. Uusi ja mielenkiintoinen päivä aistivammaisten työvalmennukseen.” Näihin lausahduksiin kiteytyi osallistujien tunnelmia päivän annista.

Teemapäivät jatkuvat tänä vuonna alueellisen verkoston tapaamisessa Oulussa 26.4. ja 30.8. Helsingissä. Kerro, mistä sinä haluaisit kuulla ja olla mukana toteuttamassa teemapäivää: anne.korhonen@vates.fi.


Työhönvalmennuksen teemapäivä 8.11.2017: 
Mahdollista! - Vinkkejä ja materiaalia kehitysvammaisten ihmisten työllisyyden tukemiseksi

Tämän vuoden neljäs Työhönvalmennuksen Teemapäivä järjestettiin yhteistyössä Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry:n Työelämän tuoreet tuulet (2016-2018) -hankkeen projektityöntekijä Laura Päiväpuron kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatyöhön. Hanketta rahoittaa STM Veikkauksen tuotoilla.

Hankkeessa on kysytty työnantajilta, millaiset asiat rohkaisisivat palkkaamaan kehitysvammaisia työntekijöitä. Vastaajat suhtautuivat aiheeseen pääosin erittäin myönteisesti. Suurimpana syynä siihen, ettei työllistymisiä kuitenkaan ole tapahtunut kovin paljon, voidaan pitää tiedon puutetta. Yrittäjillä vaikutti olevan varsin vähän tietoa mm. saatavilla olevista tukimuodoista.

Työvalmentajan rooli tiedon levittämisessä ja onnistuneiden rekrytointien syntymisessä on merkittävä. Tärkeää on myös se, että kehitysvammaisella työnhakijalla itsellään on aktiivinen rooli omaan työllistymiseensä liittyvissä asioissa.

Työelämän tuoreet tuulet -hanke on julkaissut työvälineiksi Mahdollista! -opaskirjasarjan (linkki: http://www.aula-tyokoti.fi/mahdollista-materiaalit/), joka tarjoaa tietoa työnantajalle, sekä menetelmiä ja työvälineitä työnhakijalle ja työvalmentajalle. Näitä oppaita, niiden tarjoamaa tukea työhönvalmentajien työlle niin asiakastyössä kuin työantajayhteistyössä käytiin päivässä läpi. Oppaiden sisällöstä hyötyy muutkin kuin kehitysvammaisten ihmisten kanssa työtä tekevät. Oppaat ovat myös vapaasti tulostettavissa ja käytettävissä.

Päivään osallistui paikan päällä 4 ja sama määrä etäyhteyksien päässä Oulun seudulta. Nettiyhteyksien toimivuuden jännittämisen jälkeen päivä sujui hyvin ja vuorovaikutteisesti. Yhdessä työstettiin harjoituksia ja pohdittiin työhönvalmentajan roolia työnantajayhteistyössä sekä asiakkaan osaamisen kuvaamisessa.

Teemapäivät jatkuvat ensi vuonna, ehdota oma sisältösi: anne.korhonen(at)vates.fi .


Työhönvalmennuksen teemapäivä 16.8.2017: Ratkaisukeskeinen työtapa työhönvalmentajan työssä

Elokuisen lämmin Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän teemapäivä keskittyi ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan työhönvalmentajan työssä. Aamupäivässä työskenteli 10 aktiivista työhönvalmentajaa eri organisaatiosta jakaen omia asiakaskokemuksiaan. Asiakasesimerkkejä työstettiin ryhmätyöskentelyn avulla kohdentamaan omaa työskentelytapaa ratkaisukeskeiseksi ja pohdittiin, mitä se vaatii ja tarkoittaa käytännössä valmentajan arjessa. Aamupäivän työskentelyä ohjasi Suvi Pikkusaari Wellabled Oy:stä. Hän tarjosi päivään sopivasti teoriaa ja käytännön vinkkejä ratkaisukeskeisestä työskentelytavasta.

Päivän palautteiden perusteella parhainta antia oli yhteinen kokemusten jakaminen ja hyvien vinkkien saaminen toisilta.

Teemapäivien järjestäminen tulee jatkumaan myös ensi vuonna, kerro oma toiveesi sisällöistä anne.korhonen(at)vates.fi .


Työhönvalmennuksen teemapäivä: Ammatillinen kuntoutus 16.5.2017

Miten ammatillisen kuntoutuksen järjestelmämme rakentuu, miten se toimii ja mitä ratkaisuja se tarjoaa? Näistä kokonaisuuksista kuulimme kattavan kokonaiskuvan teemapäivässä. Lisäksi painotuimme Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) uudistuneiden palveluiden tarkasteluun - mikä palvelussa muuttui ja miksi?

Iltapäivässä jatkoimme Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän työskentelyllä. Teemapäivän aamun osio järjestettiin yhteistyössä Verven kanssa, josta päivässä oli mukana palvelupäällikkö, psykologi Outi Ripatti.


 

 Työhönvalmennuksen teemapäivä 13.2.2017: Viestinnästä tukea omaan työhön

Työhönvalmennuksen ensimmäinen teemapäivä on takana. Aiheen oli viestintä työhönvalmentajien arjessa. Päivä oli hyvin käytännönläheinen, missä jokainen osallistuja pääsi pohtimaan omaa tapaansa tehdä viestintää, työstämään pää- ja osaviestejä eri kohderyhmille sekä tutustumaan, mitä oman viestintäsuunnitelman tekeminen tarkoittaa. Aikaa käytettiin paljon erityisesti siihen, miten puen omat työni tavoitteet kohderyhmiä puhuttelevaan muotoon ja "myyn tavoitteeni" eteenpäin. Palautteiden mukaan sekä päivän aihetta että antia pidettiin tärkeänä. Tilaisuuden järjesti kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen Vates-säätiöstä ja viestinnän asiantuntemuksen tarjosi toimittaja ja hankepäällikkö Tiina Jäppinen Tiedolla vaikuttaminen -hankkeesta.

Jos olet kiinnostunut työhönvalmentajien viestintäkoulutuksesta jatkossa, ota yhteyttä: anne.korhonen(at)vates.fi .
Voimme järjestää koulutusta myös organisaatiokohtaisesti.

Lue uutinen