Siirry pääsisältöön

Vates tarjoaa työnantajille tietoa, tapahtumia ja koulutusta

Kaksi miestä, toinen pyörätuolissa ja nainen.Työnantajan on mahdollista saada monenlaista tukea vammaisen, osatyökykyisen tai pitkäaikaissairaan työntekijän rekrytoinnin ja työsuhteen aikana. Esimerkiksi työhönvalmentaja voi auttaa sopivien työtehtävien räätälöinnissä sekä perehdytyksessä. Apuvälineisiin tai työympäristön mukautuksiin voi taas hakea työolosuhteiden järjestelytukea. Alta löytyy tietoa työllistämisen tukimuodoista.

Vates kehittää työnantajayhteistyötä esimerkiksi Disability Employment Forum -konseptilla. Vuosittainen tapahtuma on osa työnantajien kanssa käytävää vuoropuhelua ja tiedotusta tukimuodoista, palveluista ja käytännöistä, joilla voidaan edistää vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymistä.

Työn tukena -koulutusmateriaalista puolestaan löytyy tietoa ja tukea siihen, miten työpaikoilla voidaan ylläpitää ja edistää henkilöstön työkykyä.

Tervetuloa mukaan!

 Työllistämisen tukimuotoja on useita

Palkkatuki
TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työnantajalle työttömän,vammaisen, osatyökykyisen tai työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön palkkaamiseen.

Työhönvalmennus
Työhönvalmentajat etsivät ja räätälöivät työntekijälle sopivia työpaikkoja ja työtehtäviä sekä tukevat työnantajaa työntekijän perehdytyksessä ja erilaisten tukien hakemisessa.

Työolosuhteiden järjestelytuki
Työolosuhteiden järjestelytuella voidaan korvata työvälineitä tai kalusteita tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviä muutoksia, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Työkokeilu
Työkokeilun aikana työnantaja selvittää työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työpaikalla.

Siirtymätyö
Siirtymätyö on mielenterveyskuntoutujille suunnattu tuetun työllistämisen muoto.

Lue lisää tukimuodoista Vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut -esitteestä (pdf aukeaa uuteen välilehteen).


Osittain työssä, osittain sairaana

Mies pyörätuolissa, tietokone polvien päällä.Osittainenkin työkyky voidaan saada käyttöön osasairauspäivärahalla. Sen käyttö on myös nopeuttanut kokoaikatyöhön paluuta.

"Työkyvyttömyys on harvoin ehdotonta. Sitä vastoin työkykyä on yleensä vielä jäljellä", kirjoittaa erikoistutkija Johanna Kausto, Työterveyslaitos. Lue Kauston artikkeli.

 


 

Työnantajan ja työntekijän hyödyksi

Työvalmentaja voivat hyödyntää niin työnantajat kuin vammaiset ja osatyökykyiset työttömät työnhakijat.

Työvalmentajan palveluita käyttävän henkilön siirtyessä uuteen työpaikkaan työntekijä, työnantaja ja työvalmentaja sopivat työvalmennuksen sisällöstä ja tarpeesta. Työvalmentaja voi osallistua asiakkaansa työhaastatteluun, olla mukana työsopimuksen teossa ja työsopimuksen solmimisen jälkeen auttaa asiakkaan työhön perehdyttämisessä.

Tietoa työhönvalmennuksesta

Tutkittua:

Kirjankansikuva, neljä kuvaa, päiväkodin työntekijöitä, toimistoharjoittelija, kaupan työntekijä ja toimistotyöntekijä.
Avotoiminnasta palkkatyöhön

Avotyötoiminnalla tarkoitetaan työ- ja toimintakeskuksissa työtoimintaan osallistuvien henkilöiden sijoittamista avointen työmarkkinoiden työpaikoille. Avotyötoiminnassa olevien henkilöiden työtehtävät on yksilöllisesti räätälöity vastaamaan
heidän osaamistaan. Harjaantumisjakson jälkeen he suoriutuvat tehtävistään yhtä hyvin kuin muut työntekijät.

Tutustu Avotoiminnasta palkkatyöhön -julkaisuun (pdf aukeaa uuteen välilehteen).Disability Employment Forum

Kolme eriväristä hahmoa, sininen, vihreä ja keltainen kasveja kädessä.

Disability Employment Forum (DEF) on Vates-säätiön uusi tapahtumakonsepti vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen edistämiseksi ja sen tavoitteena on kehittää työnantajayhteistyötä.

Siirry DEF-sivustolle

Työn tukena

Työn tukena -koulutusmateriaalista löytyy tietoa ja tukea siihen, miten työpaikoilla voidaan ylläpitää ja edistää henkilöstön työkykyä. Materiaali antaa eväitä koko työyhteisölle kasvattaa ymmärrystä ja osaamista monimuotoisen työyhteisön toiminnasta.

Tutustu koulutusmateriaaliin

Työhönvalmennus työnantajan tukena

Extralehden kansi, linkki julkaiuun. Mies veneessä kiikaroi suuntaa eteenpäin.

Mitä työhön- tai työvalmennus tarkoittaa, ja miten työnantaja siitä hyötyy? Julkaisussa kerrotaan työhönvalmennuksesta myös työntekijän näkökulmasta. Työhönvalmennus on työnantajalle aina maksutonta, ja myös hän voi saada tukea valmentajalta.

Työhönvalmennus Extra -lehti (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Tukea rekrytointiin

Työnantajalle on tarjolla monenlaisia tukimuotoja, jotka helpottavat työsuhteen solmimista esimerkiksi vammaisen tai osatyökykyisen henkilön kanssa. Työhönvalmentaja auttaa läpi rekrytoinnin.

Tietoa työhönvalmennuksesta

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden myös vammaisen henkilön rekrytoimiseen.

Tietoa oppisopimuksesta