Siirry pääsisältöön

Nuoren osaaminen näkyväksi mediapajalla

25.08.2021

Teksti: Outi Hedemäki, Nuorten palveluista vastaava, Meriva-säätiö
Kuva: Mediakasvatusseura ry

Meriva sr on Kemissä toimiva sosiaalipalvelujen tuottaja, jolle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritysmerkki. Säätiö toimii valmennuksen, tuetun työllistämisen, kuntoutuksen, koulutuksen, tuotannollisen toiminnan ja terapeuttisen työtoiminnan monitoimiyksikkönä. Merivan toimintaa ohjaavat arvot: toteutetaan asiakasta arvostavaa palvelua olemalla vahva valmennuksen ammattilainen, tuotetaan tuloksellisesti yhteiskunnallista hyvää ja ollaan luotettava ja luova kumppani.Valokuvaustyöskentelyn harjoittelua mediapajalla, piunapaitainen henkilö kuvaa ja tummapuseroinen henkilö lippalakki päässä istuu tuolilla vallonheittäjien alla kuvattavana.

Meriva-säätiö käynnisti nuorten työpajatoiminnan vuonna 2010. Nuorten työpajan kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat tai joilla on riski jäädä työmarkkinoiden tai koulutuksen ulkopuolelle. Työpajatoiminnan strategiset painopisteet tulevat nuorisolaista. Merivan nuorten valmennuspalveluiden kokonaisuus kattaa eri työyksiköissä tapahtuvan työvalmennuksen ja työvalmennusta tukevan yksilövalmennuksen, ryhmävalmennuksen keinoin toteutettavat matalimman kynnyksen starttivalmennukset sekä kuntouttaviin valmennuspalveluihin sisältyvän ryhmävalmennuksen. Työvalmennuksen ja yksilö- tai ryhmävalmennuksen suhde valmennuksen kokonaisuudessa määräytyy asiakkaan palvelutarpeen ja valmennuspalvelun kautta.

Säätiön nuorten valmennuspalveluissa toimiva Mediapaja tarjoaa työ- ja oppimisympäristön media-alan moninaiselta työskentelykentältä. Työpajassa nuori voi harjoittaa mediataitojaan. Näitä ovat erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien dokumentointi (video ja valokuvaus) sekä niiden editointi (oma tuotanto ja tilaustyöt), erilaiset henkilövalokuvaustyöt, somegrafiikka, mediavälitteiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, sosiaalinen osallisuus ja vaikuttaminen median kautta sekä median käyttö elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukena. Etenkin nuorille vuorovaikutus verkossa asettuu kiinteäksi osaksi arjen kasvokkaisia kohtaamisia ja sosiaalisia verkostoja. Mediapajalle sisään rakennettu mediakasvatus myötäilee sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen ideologiaa. Nuoret osallistetaan Mediapajan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.

Oppimista tapahtuu kaikkialla, ei vain formaaleissa oppimisympäristöissä Merivan nuorten valmennuspalveluissa osaamisen tunnistaminen tarkoittaa kokonaisuutta, johon kuuluu säätiön valmennusympäristöjen tunnistaminen oppimisympäristöiksi sekä yksittäisille valmentautujille kertyvän osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi. Nuorille oppimisympäristön tunnistaminen nostaa esille säätiön tarjoamat mahdollisuudet kerryttää ammatillista perusosaamista. Se myös kuvaa toiminnan sisältöä ja laatua sekä tukee kehittämistyötä. Mediapajan oppimisympäristö on tunnistettu ja tunnustettu, eli valmennusympäristön tarjoamia oppimismahdollisuuksia on verrattu Opetushallituksen hyväksymään Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. Kyse on opinnollistamisesta, tutkintotavoitteisesta validoinnista.

Yhtä merkityksellistä opinnollistamisen prosessin ohella on se, että osaaminen tulee näkyväksi valmentautujalle itselleen voimaannuttavana elementtinä.

Osaamisen näkyväksi tekemisessä säätiöllä on käytössä Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry:n kehittämä PAIKKO®-järjestelmä. Sen avulla laadittu PAIKKO-osaamistodistus kuvaa ammatillista osaamista, joka on havaittu ja tunnistettu Merivan työvalmennuksessa eri työtehtävissä.

Säätiöllä laaditut oppimisympäristöjen tunnistamisraportit (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Linkki Meriva-säätiön nettisivuille (aukeaa uuteen välilehteen)

Artikkeli on julkaistu Aluetoiminnan Kyvyt käyttöön Extra-lehdessä 1/2021 (pdf aukeaa uuteen ikkunaan)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!