Siirry pääsisältöön

Roolitukset / vastuut päivän aikana

Lähettävä taho

 • Antaa ohjausta ja tukea tulevalle työn seuraajalle häntä kiinnostavan työn löytämisessä.
 • Ottaa yhdessä työn seuraajan kanssa yhteyttä yrityksiin ja sopikaa työn seuraamisesta.
 • Auttaa päivän suunnittelussa sekä maksaa tarpeen vaatiessa työn seuraajan työmatkan.
 • Allekirjoittaa Job Shadow Day -sopimuksen sekä huolehtii, että sopimuksen allekirjoittavat myös sekä työn seuraaja että vastaanottava taho ja lähettää sopimuskopion Vates-säätiölle ennen tapahtumapäivää. Säätiön ottama vakuutus astuu voimaan Vates-säätiön saadessa kopion allekirjoitetusta sopimuksesta.
 • Tukee työnantajaa, joka tarjoaa mahdollisuuden työn seuraamiseen.
 • Järjestää työn seuraajan ruokailun, ellei tälle tarjota ruokaa työpaikalla.
 • Opastaa ja auttaa tarpeen tullen työn seuraaja mahdollisessa vakuutusselvityksessä ja korvaushakemuksessa.
 • Yksi tai useampi lähettävä taho voi toimia alueellisena koordinaattorina, joka tarpeen mukaan järjestää keskustelu- ja suunnittelukokouksia ennen Job Shadow Day -päivää, pitää yhteyttä Vatesiin sekä välittää Vatesin jakamaa aineistoa.

Vastaanottava taho

 • Miettii resurssit ja tekee päätöksen tapahtumaan osallistumisesta
 • Nimeää yhteyshenkilön, joka suunnittelee Job Shadow Day -päivän sisällön.
 • Sopii käytännön järjestelyistä työpaikalla.
 • Allekirjoittaa Job Shadow Day -sopimuksen.
 • Perehdyttää työn seuraajan työpäiväänsä ja ohjaa häntä päivän aikana.
 • Opastaa työn seuraajaa tarpeellisin määrin työpaikan käytännöissä sekä turvallisuusjärjestelyissä.

Työn seuraaja

 • Mieti, mikä työ sinua kiinnostaisi ja mihin haluaisit tutustua.
 • Etsi yhdessä lähettävän tahon työntekijän kanssa yritys, ota yhteyttä ja käy sopimassa työn seuraamisesta joko itse tai ohjaajasi kanssa
 • Allekirjoita Job Shadow Day -sopimus omalta osaltasi.
 • Valmistaudu Job Shadow Day -päivään ja seuraa päivän aikana annettuja neuvoja ja ohjeita.
 • Kerro kokemuksistasi päivän jälkeen ja mieti jatkosuunnitelmia opiskeluun tai työllistymiseen liittyen yhdessä ohjaajan kanssa.

Vates-säätiö

 • Hankkii työn seuraajille ryhmätapaturmavakuutuksen Job Shadow Day -päivän ajaksi.
 • Ylläpitää verkkosivustoa, joka jakaa tietoa päivästä, www.jobshadowday.fi
 • Tarjoaa osallistuville tahoille käyttöön tiedotusmateriaalia, mm. esitteitä ja logon.
 • Tarjoaa päivään osallistuville tukea mahdollisuuksien mukaan, mutta ei välitä työpaikkoja tai työn seuraajia.
 • Tiedottaa JSD-päivästä