Siirry pääsisältöön

Roolit JSD-päivässä

Job Shadow Day -päivän roolit

Lähettävä taho:
Organisaatio, joka auttaa jäseniään, oppilaitaan tai asiakkaitaan matkalla työelämään.
Jokainen toimija, jolla on resurssit osallistua tapahtumaan, on tervetullut, esim. oppilaitokset, vammaisjärjestöt, työpajat, työllistämisyksiköt, yhdistykset ja viranomaiset.
Auttaa työn seuraaja kiinnostavan työn valinnassa, yhteydenotoissa työnantajaan sekä päivän valmisteluissa.
Hoitaa sopimusasiat.
Katso lyhyt video

Vastaanottava taho:
Työnantaja, joka ottaa vastaan työn seuraajan yhden työpäivän/muutaman tunnin ajaksi.

Antaa henkilölle mahdollisuuden tutustua päivän ajan työhön työpaikalla.
Nimeää työpaikalla yhteyshenkilön, joka ottaa työn seuraajan vastaan ja opastaa häntä työpäivän aikana.
Katso lyhyt video

Työn seuraaja:
Henkilö, joka tahtoo tutustua häntä kiinnostavaan työhön yrityksessä.
Osallistuakseen hän tarvitsee toimijan joka toimii lähettävänä tahona.
Katso lyhyt video

takaisin JSD etusivulle

Kuka voi osallistua ja miten?

Job Shadow Day -päivän tarkoitus on saada aikaan hyviä kohtaamisia tietystä työstä kiinnostuneen henkilön ja työnantajan välillä, joka on valmis tarjoamaan mahdollisuuden työnseuraamiseen yhden päivän tai muutaman tunnin ajaksi. Vaikka  työnseurantapaikkaa ei löytyisi kaikille kiinnostuneille tai kaikki työnantajat eivät saisi työn seuraajaa, on silti merkityksellistä olla mukana ja tuoda asiaa esille.

Mukaan voi ilmoittautua joko lähettävänä tahona eli organisaationa, joka lähettää työnseuraajan seuraamaan päivää tai vastaanottavana tahona eli organisaationa, joka vastaanottaa työnseuraajan työpaikalle.

Sopimus

Lähettävä taho hoitaa sopimusasiat. Vatesin tekemässä sopimuksessa on otettu huomioon kaikki tarvittavat asiat, myös kuvausluvat, joten suosittelemme sen käyttöä. Sopimus löytyy sivuiltamme kaksikielisenä (suomi/ruotsi). Kaikki osapuolet (myös työnseuraaja) allekirjoittavat Job Shadow Day -sopimuksen. Kopio allekirjoitetusta sopimuksesta lähetetään Vates-säätiölle ennen Job Shadow Day –päivää, joko skannattuna sähköpostitse (marianne.pentikainen@vates.fi) tai kirjeitse: Vates-säätiö / Marianne Pentikäinen, PL 40, 00621 Helsinki.

Vakuutus

Vates-säätiö vakuuttaa JSD-päivään työpaikalla osallistuvat työn seuraajat sekä tukihenkilöt. Vakuutuksen piiriin eivät kuulu etäyhteydellä tapahtumaan osallistuvat. Vakuutetun turvaselvitys ja ryhmätapaturmanvakuutuksen ehdot oheisena, linkit aukeavat uusiin välilehtiin: Turvaselvitys (FI) ja Turvaselvitys (SWE) sekä ryhmätapaturmavakuutuksen vakuutusehdot suomi, ruotsi ja englanti. Vakuutuksen piiriin kuuluvat myös alle 17-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat (kts. turvaselvitys). Vakuutuskirjassa on maininta, että vakuutetun kotikunta tulee olla väestötietojärjestelmän ja kotikuntalain mukaan Suomessa. Vakuutuksen piiriin kuuluvat myös päivään osallistuvat ohjaajat. Huomatkaa, että Vatesin ottama vakuutus on voimassa vain, jos sopimus on allekirjoitettu ja sen kopio saapunut Vates-säätiölle ennen työnseurantapäivää.

Jos Job Shadow Day -päivän toteutus ei onnistu varsinaisena tapahtumapäivänä, työn seurannan voi järjestää jokin toinen ajankohta lähellä virallista JSD-päivää. Huomioikaa kuitenkin, ettei Vatesin ottama vakuutus ole voimassa tuolloin, vaan lähettävän tahon täytyy huolehtia vakuutuksesta.

JSD-logo ja osallistujien logot

Suosittelemme, että kaikki yhteistyökumppanit julkaisevat Job Shadow Day -logon nettisivuillaan linkattuna osoitteeseen jobshadowday.fi, missä on keskitettyä tietoa päivästä sekä siihen osallistuvista työnantajista ja lähettävistä tahoista.

Julkaisemme nettisivuillamme kaikkien yhteistyökumppaniemme sekä lähettävien että vastaanottavien tahojen logot, mikäli he antavat siihen suostumuksen. Logoista linkitetään organisaatioiden nettisivuille.