Siirry pääsisältöön

Kuka voi osallistua ja miten?

Job Shadow Day -päivän tarkoitus on saada aikaan hyviä kohtaamisia tietystä työstä kiinnostuneen henkilön ja työnantajan välillä, joka on valmis tarjoamaan mahdollisuuden työnseuraamiseen yhden päivän ajaksi. Vaikka  työnseurantapaikkaa ei löydy kaikille kiinnostuneille tai kaikki työnantajat eivät saa työn seuraajaa, on silti merkityksellistä olla mukana ja tuoda asiaa esille.

Sekä lähettävä että vastaanottava taho ilmoittautuvat mukaan ilmoittautumislomakkeella.

Lähettävä taho hoitaa sopimusasiat. Vatesin tekemässä sopimuksessa on otettu huomioon tarvittavat asiat, myös kuvausluvat, joten suosittelemme sen käyttöä. Sopimus löytyy sivuiltamme myös ruotsinkielisenä. Kaikki osapuolet (myös työnseuraaja) allekirjoittavat Job Shadow Day -sopimuksen. Kopio osapuolten allekirjoittamasta Job Shadow Day-sopimuksesta lähetetään Vates-säätiölle ennen Job Shadow Day –päivää, joko skannattuna sähköpostitse (marianne.pentikainen@vates.fi) tai kirjeitse: Vates-säätiö / Marianne Pentikäinen, PL 40, 00621 Helsinki.

Vates-säätiö vakuuttaa työnseuraajan ko. päivän ajaksi. Huomatkaa, että Vatesin ottama vakuutus on voimassa vain, jos sopimus on allekirjoitettu ja sen kopio saapunut Vates-säätiölle ennen työnseurantapäivää.

Jos Job Shadow Day -päivän toteutus ei onnistu tapahtumapäivänä 2.6.2022, päivän  voi järjestää jokin toinen ajankohta lähellä virallista JSD-päivää. Huomioikaa kuitenkin, ettei Vatesin ottama vakuutus ole voimassa tuolloin, vaan teillä täytyy olla oma vakuutus.

Suosittelemme, että kaikki yhteistyökumppanit julkaisevat Job Shadow Day -logon nettisivuillaan linkattuna osoitteeseen jobshadowday.fi, missä on keskitettyä tietoa päivästä sekä siihen osallistuvista työnantajista ja lähettävistä tahoista. Julkaisemme nettisivuillamme kaikkien yhteistyökumppaniemme sekä lähettävien että vastaanottavien tahojen logot, mikäli he antavat siihen suostumuksen.

Job Shadow Day -päivän roolit

Työn seuraaja: henkilö, joka tahtoo tutustua häntä kiinnostavaan työhön yrityksessä. Osallistuakseen hän tarvitsee toimijan, joka toimii lähettävänä tahona.

Lähettävä taho: organisaatio, joka auttaa jäseniään, oppilaitaan tai asiakkaitaan matkalla työelämään. Lähettäväksi tahoksi sopivat erityisesti oppilaitokset, vammaisjärjestöt, työpajat, työllistämisyksiköt, yhdistykset ja viranomaiset. Jokainen toimija, jolla on resurssit osallistua tapahtumaan, on tervetullut. Lähettävä taho auttaa työn seuraaja  kiinnostavan työn valinnassa, yhteydenotoissa työnantajaan sekä päivän valmisteluissa. Lähettävä taho myös hoitaa sopimusasiat.

Vastaanottava taho: työnantaja, joka ottaa vastaan työn seuraajan yhden työpäivän ajaksi. Työnantaja antaa henkilölle mahdollisuuden tutustua päivän ajan mahdolliseen unelmatyöhön. Työnantaja nimeää työpaikalla yhteyshenkilön, joka  ottaa työn seuraajan vastaan ja näyttää hänelle, mitä työpäivään kuuluu.