Siirry pääsisältöön

Kuka voi osallistua ja miten?

Job Shadow Day -päivän tarkoitus on saada aikaan hyviä kohtaamisia tietystä työstä kiinnostuneen henkilön ja työnantajan välillä, joka on valmis tarjoamaan mahdollisuuden työnseuraamiseen yhden päivän ajaksi. Vaikka  työnseurantapaikkaa ei löytyiksi kaikille kiinnostuneille tai kaikki työnantajat eivät saisi työn seuraajaa, on silti merkityksellistä olla mukana ja tuoda asiaa esille.

Mukaan voi ilmoittautua joko lähettävänä tahona eli organisaationa, joka lähettää työnseuraajan seuraamaan päivää tai vastaanottavana tahona eli organisaationa, joka vastaanottaa työnseuraajan työpaikalle.

Lähettävä taho hoitaa sopimusasiat. Vatesin tekemässä sopimuksessa on otettu huomioon kaikkki tarvittavat asiat, myös kuvausluvat, joten suosittelemme sen käyttöä. Sopimus löytyy sivuiltamme myös ruotsinkielisenä. Kaikki osapuolet (myös työnseuraaja) allekirjoittavat Job Shadow Day -sopimuksen. Kopio osapuolten allekirjoittamasta Job Shadow Day-sopimuksesta lähetetään Vates-säätiölle ennen Job Shadow Day –päivää, joko skannattuna sähköpostitse (marianne.pentikainen@vates.fi) tai kirjeitse: Vates-säätiö / Marianne Pentikäinen, PL 40, 00621 Helsinki.

Vakuutus

Vates-säätiö vakuuttaa JSD-päivään työpaikalla osallistuvat työn seuraajat sekä tukihenkilöt. Vakuutuksen piiriin eivät kuulu etäyhteydellä tapahtumaan osallistuvat. Vakuutetun turvaselvitys ja ryhmätapaturmanvakuutuksen ehdot oheisena, linkit aukeavat uusiin välilehtiin: Turvaselvitys (FI) ja Turvaselvitys (SWE) sekä ryhmätapaturmavakuutuksen vakuutusehdot suomi, ruotsi ja englanti. Vakuutuksen piiriin kuuluvat myös alle 17-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat (kts. turvaselvitys). Vakuutuskirjassa on maininta, että vakuutetun kotikunta tulee olla väestötietojärjestelmän ja kotikuntalain mukaan Suomessa. Vakuutus piiriin kuuluvat myös päivään osallistuvat ohjaajat. Huomatkaa, että Vatesin ottama vakuutus on voimassa vain, jos sopimus on allekirjoitettu ja sen kopio saapunut Vates-säätiölle ennen työnseurantapäivää.

Jos Job Shadow Day -päivän toteutus ei onnistu tapahtumapäivänä 25.5.2023, työn seurannan voi järjestää jokin toinen ajankohta lähellä virallista JSD-päivää. Huomioikaa kuitenkin, ettei Vatesin ottama vakuutus ole voimassa tuolloin, vaan lähettävän tahon täytyy huolehtia vakuutuksesta.

Suosittelemme, että kaikki yhteistyökumppanit julkaisevat Job Shadow Day -logon nettisivuillaan linkattuna osoitteeseen jobshadowday.fi, missä on keskitettyä tietoa päivästä sekä siihen osallistuvista työnantajista ja lähettävistä tahoista. Julkaisemme nettisivuillamme kaikkien yhteistyökumppaniemme sekä lähettävien että vastaanottavien tahojen logot, mikäli he antavat siihen suostumuksen.

Job Shadow Day -päivän roolit

Työn seuraaja: henkilö, joka tahtoo tutustua häntä kiinnostavaan työhön yrityksessä. Osallistuakseen hän tarvitsee toimijan, joka toimii lähettävänä tahona.

Lähettävä taho: organisaatio, joka auttaa jäseniään, oppilaitaan tai asiakkaitaan matkalla työelämään. Lähettäväksi tahoksi sopivat erityisesti oppilaitokset, vammaisjärjestöt, työpajat, työllistämisyksiköt, yhdistykset ja viranomaiset. Jokainen toimija, jolla on resurssit osallistua tapahtumaan, on tervetullut. Lähettävä taho auttaa työn seuraaja  kiinnostavan työn valinnassa, yhteydenotoissa työnantajaan sekä päivän valmisteluissa. Lähettävä taho myös hoitaa sopimusasiat.

Vastaanottava taho: työnantaja, joka ottaa vastaan työn seuraajan yhden työpäivän ajaksi. Työnantaja antaa henkilölle mahdollisuuden tutustua päivän ajan mahdolliseen unelmatyöhön. Työnantaja nimeää työpaikalla yhteyshenkilön, joka  ottaa työn seuraajan vastaan ja näyttää hänelle, mitä työpäivään kuuluu.