Siirry pääsisältöön

Onnistunut työn seuraamispäivä
- ohjeita lähettäville ja vastaanottaville tahoille

Lähettävä taho

 1. Arvioikaa käytettävissä olevat henkilöresurssit päivän valmisteluun ja toteutukseen. On parempi saada muutamalle hyvä työnseuraamiskokemus kuin useammalle huonommin valmisteltu.

 2. Job Shadow Day -päivä järjestetään touko-kesäkuussa. Selvittäkää ajoissa mahdollisten työn seuraajien kiinnostus osallistua päivään. Valmistelut kannattaa aloittaa ajoissa, koska sopivan työnseurantapaikan löytäminen voi viedä aikaa.

 3. Miettikää yhdessä työn seuraajaksi haluavan kanssa, mikä häntä kiinnostaa ja mistä mahdollinen työnantaja löytyisi. On hyvä, että seuraaja tutustuu häntä kiinnostaviin paikkoihin esimerkiksi yrityksen nettisivujen kautta. Selvittäkää, miten työpaikalle pääsee ja miten kuljetus järjestetään.

 4. Työnseurantapaikan hankkiminen. Sopikaa, ottaako lähettävä taho yhteyttä työnantajaan, otatteko yhteyttä yhdessä vai haluaako työn seuraajaksi haluava hoitaa itse yhteydenoton. Kannattaa seurata myös säätiön Job Shadow Day -nettisivua. Sinne myös työnantajat ilmoittavat halukkuudestaan ottaa työn seuraaja päivän ajaksi. HUOM! Vates-säätiö ei etsi työpaikkoja eikä välitä työn seuraajia!

 5. Muistakaa lähettää tieto päivään osallistumisesta Vates-säätiölle täyttämällä nettisivuilla oleva ilmoittautumislomake (tai sähköpostitse viestinta@vates.fi) heti, kun päätatte lähteä mukaan tai työn seurantapaikka on varmistunut, vaikkei virallista sopimusta vielä olisikaan allekirjoitettu. Näin saatte tiedot nettisivuillemme hyvissä ajoin ennen varsinaista tapahtumapäivää. Tämä on tärkeää myös siksi, koska säätiö kerää tilastoa päivään osallistuvien määristä.

 6. Kun sopiva paikka on löytynyt, järjestäkää yhteinen tapaaminen työnantajan kanssa ja tehkää sopimus kirjallisena jo tässä vaiheessa, jos mahdollista. Sopikaa mitä työtä ja montako tuntia seurataan ja kuinka monta työn seuraajaa on tulossa. Miettikää myös tarvitaanko työhönvalmentajan läsnäoloa työpaikalla päivän aikana. Työn seuraajan pitää tietää työpaikan turvajärjestelyt sekä mm. se, onko hänellä ruokailumahdollisuus. Työnantajan on hyvä tietää lähettävän tahon rooli, mm. vakuutuksen, työmatkojen sekä päivän suunnittelun suhteen. Muistakaa selvittää, miten kuljetukset työn seurantapaikkaan hoidetaan. Arvioikaa paljonko tukea tarvitaan onnistuneeseen kokemukseen.

 7. Job Shadow Day -sopimuksen on oltava allekirjoitettu ja toimitettu Vatesille ennen työnseurantapäivää, jotta Vatesin ottama vakuutus on voimassa. Sopimus on tärkeä, koska osapuolet kokevat sitoutuvansa sen kautta seurantapäivään. Vatesin tekemien kyselyjen perusteella sopimus myös lisää todennäköisyyttä, että seurantapäivä toteutuu.

 8. Antamalla mahdollisuuden työn seurantaan työnantaja ja lähettävä taho saavat näkyvyyttä mm. Vatesin nettisivuilla ja some-kanavilla. Toivomme, että saamme kuvia ja kertomuksia päivän kulusta, jotta voimme viestiä niistä eteenpäin omilla kanavillamme. Kuvausluvat pyydetään sopimuslomakkeen allekirjoituksen yhteydessä.

 9. Varmistakaa, että työn seuraamispäivä toteutuu suunnitelmien mukaan, esimerkiksi että seuraajalla on ohjaaja tai saattaja, jos siitä on sovittu.

 10. Kun seurantapäivä on ohi, käykää yhdessä työn seuraajan kanssa läpi päivän kokemukset ja miettikää mahdollista jatkopolkua (esim. työllistyminen, opintopolun löytäminen, yhteiskunnallisen osallisuuden lisääntyminen tms.).

Vastaanottava taho (työnantaja)

 1. Ilmoita kiinnostuksesi tarjota työnseurantapaikka sivuillamme olevalla lomakkeella, jotta lähettävät tahot osaavat ottaa yhteyttä. Työnantajien kannattaa seurata Vatesin Job Shadow Day -nettisivua ja ottaa aktiivisesti myös itse yhteyttä sivuilta löytyviin lähettäviin tahoihin työn seuraajan saannin varmistamiseksi.

 2. Miettikää, kenen työtä tullaan seuraamaan ja mitä työpäivän aikana tapahtuu, mitä tehtäviä työn seuraaja mahdollisesti voisi tehdä.

 3. Lähettävä taho järjestää yhteisen tapaamisen yrityksen, lähettävän tahon ja työnseuraajan kanssa. Tehkää sopimus kirjallisena jo tässä vaiheessa, jos mahdollista. Lähettävä taho hoitaa sopimukseen liittyvät asiat.

  Sopikaa tapaamisessa, kenen työtä ja montako tuntia seurataan sekä tarvitaanko mahdollisesti työhönvalmentajan apua. Työn seuraajan pitää tietää työpaikan turvajärjestelyt sekä mm. onko hänellä ruokailumahdollisuus.

 4. Antamalla mahdollisuuden työn seurantaan työnantaja saa näkyvyyttä mm. Vatesin nettisivuilla ja some-kanavilla. Toivomme, että saamme kuvia ja kertomuksia päivän kulusta, jotta voimme viestiä niistä eteenpäin omilla kanavillamme. Kuvausluvat pyydetään sopimuslomakkeen allekirjoittamisen yhteydessä.

 5. Päivän jälkeen olisi hyvä keskustella päivän kulusta lähettävän tahon edustajan kanssa ja miettiä osallistumista tapahtumaan jatkossa.