Siirry pääsisältöön

Vastuunjako

Työn seuraaja

 • Miettii, mikä työ häntä kiinnostaisi ja mihin hän haluaa tutustua.
 • Etsii yhdessä lähettävän tahon työntekijän kanssa yrityksen, ottaa yhteyttä ja käy sopimassa työn seuraamisesta.
 • Allekirjoittaa Job Shadow Day -sopimuksen omalta osaltaan.
 • Valmistautuu Job Shadow Day -päivään ja seuraa päivän aikana annettuja neuvoja ja ohjeita.

Lähettävä taho

 • Antaa ohjausta ja tukea tulevalle työn seuraajalle mielenkiintoisen työn löytämisessä. Tukee myös työnantajaa, joka tarjoaa mahdollisuuden työn seuraamiseen.
 • Auttaa päivän suunnittelussa sekä maksaa tarpeen vaatiessa työn seuraajan työmatkan.
 • Allekirjoittaa Job Shadow Day -sopimuksen sekä huolehtii, että sopimuksen allekirjoittavat myös sekä työn seuraaja että vastaanottava taho ja lähettää sopimuskopion Vates-säätiölle ennen tapahtumapäivää. Säätiön ottama vakuutus astuu voimaan Vates-säätiön saadessa kopion allekirjoitetusta sopimuksesta.
 • Järjestää työn seuraajan ruokailun, ellei tälle tarjota ruokaa työpaikalla.
 • Opastaa työn seuraajaa vakuutusasioissa sekä auttaa tarpeen tullen työnseuraaja mahdollisessa vakuutusselvityksessä ja korvaushakemuksessa.
 • Yksi tai useampi lähettävä taho voi toimia alueellisena koordinaattorina, joka tarpeen mukaan järjestää keskustelu- ja suunnittelukokouksia ennen Job Shadow Day -päivää, pitää yhteyttä Vatesiin sekä välittää Vatesin jakamaa aineistoa. Alueellinen koordinaattori voi pyytää halutessaan tapahtumalle oman alueellisen suojelijan.

Vastaanottava taho

 • Nimeää yhteyshenkilön joka suunnittelee Job Shadow Day -päivän sisällön ja perehdyttää työn seuraajan työpäiväänsä.
 • Sopii käytännön järjestelyistä työpaikalla.
 • Ohjaa työnseuraajaa päivän aikana.
 • Opastaa työn seuraajaa tarpeellisin määrin työpaikan käytännöissä sekä turvallisuusjärjestelyissä.
 • Allekirjoittaa Job Shadow Day -sopimuksen.

Vates-säätiö

 • Hankkii työn seuraajille ryhmätapaturmavakuutuksen Job Shadow Day -päivän ajaksi.
 • Ylläpitää internet-sivustoa, joka jakaa tietoa päivästä, www.jobshadowday.fi
 • Tarjoaa osallistuville tahoille tiedotusmateriaalia, mm. esitteitä ja logon.
 • Tarjoaa päivään osallistuville tukea mahdollisuuksien mukaan.
 • Tiedottaa JSD-päivästä