Siirry pääsisältöön

Kaikki voittavat -kampanja 1.–12.11.2021

Kampanja nostaa esiin, että tuetun työllistymisen työhönvalmennuksesta hyötyvät kunnat, työnantajat ja tukea tarvitsevat työnhakijat. Järjestöt vaativat lisää työhönvalmentajia kuntiin.

Valkoinen Kaikki voittavat teksti pinkillä pohjalla, takana vihreitä taloja ja maisemaa, edessä mies, jolla on mustat hiukset ja musta parta, vaaleatukkainentyttö, jolla on pinkki kypäsä ja tummehiuksinen nainen.

 

Tue­tun työl­lis­ty­mi­sen työ­hön­val­men­nus­ta tar­vi­taan li­sää

Työhönvalmentaja on ammattilainen, joka tukee henkilökohtaisesti sekä työllistyjää että työnantajaa, myös työsuhteen alkamisen jälkeen. Tuetun työllistymisen työhönvalmennus on tehokas keino työllistää vammaisia ja osatyökykyisiä ihmisiä eri aloille. Toimintamallilla edistetään työnhakijoiden yhdenvertaista työllistymistä sekä vahvistetaan työnhakijoiden oikeutta tasa-arvoiseen osallisuuteen ja asemaan työmarkkinoilla.

Erilaiset ihmiset erilaisella osaamisella ovat työyhteisössä voimavara, joka omalta osaltaan lisää yhteiskunnan monimuotoistumista, erilaisten ihmisten arvon näkyväksi tekemistä ja sitä kautta laajempaa yhteiskunnallista asennemuutosta. Vammaisten ja osatyökykyisten työpanos on keskeinen myös työllisyysasteen noston ja tuottavuuden näkökulmasta.

Kun työ ja tekijä kohtaavat toisensa, siitä hyötyy koko yhteiskunta. Kaikki voittavat.

Mi­ten kun­nat hyö­ty­vät?

 • Työllisyyden ja tuottavuuden lisääntyessä kuntien elinvoimaisuus paranee.
 • Työhönvalmennuksen hyödyntäminen tuo kunnille suoria taloudellisia säästöjä: henkilön palkkatulojen myötä verotulot kasvavat, henkilö todennäköisesti käyttää vähemmän sosiaali- ja terveyspalveluja ja kunnan maksama työmarkkinatuki Kelalle pienenee.
 • Työn ihmiselle tuoma itseluottamuksen kasvaminen, oman toimijuuden löytyminen sekä sosiaalisten suhteiden lisääntyminen ja merkityksellisen tekeminen lisäävät hyvinvointia, mikä myös osaltaan keventää sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ajan myötä.
 • Kuntien investoinnit koulutukseen maksavat itsensä takaisin, kun ihmiset siirtyvät onnistuneesti työelämään.

Mi­ten työ­nan­ta­jat hyö­ty­vät?

 • Uusi tapa löytää työntekijöitä.
 • Työhönvalmentajan tuella työnantaja saa motivoitunutta ja pätevää työvoimaa, mahdollisesti myös sellaisiin tehtäviin, joihin on muuten vaikea löytää tekijöitä.
 • Työhönvalmennuspalvelun hyödyntäminen on työnantajalle turvallinen tapa rekrytoida työntekijöitä ja tukea heidän työssä pysymistään. Työhönvalmentaja tuntee asiakkaansa vahvuudet, osaamisen ja pystyy antamaan oikean kuvan työllistyjän työkyvystä. Pitkäkestoinen tuki takaa pitkäkestoisen työsuhteen ja onnistuneen rekrytoinnin.
 • Työhönvalmentaja opastaa työnantajia erilaisten tukien hakemisessa, työllistämisessä sekä perehdytyksessä.
 • Työhönvalmentaja voi tukea koko työyhteisön toimivuutta ja yhdenvertaisuutta sekä hyväksyvämmän asenneilmapiirin vahvistamista.
 • Työnantajat saavat mahdollisuuden toimia sosiaalisesti vastuullisena työnantajana.
 • Monimuotoinen työyhteisö on tutkitusti liiketaloudellinen voimavara.

Mi­ten työn­te­ki­jät hyö­ty­vät?

 • Työhönvalmentajan tukemana urasuunnittelu ja tulevaisuuden näkymät kirkastuvat sekä selkeytyvät – oman osaamisen sanoittaminen helpottuu.
 • Työllistyminen palkkatyöhön työhönvalmentajan tukemana tuo yhdenvertaisuutta työelämään, verrattuna palkattoman työn tekemiseen työtoiminnassa.
 • Työntekijä saa työstä palkan, työterveyspalvelut ja muita etuja. Hänen taloudellinen tilanteensa ja hyvinvointinsa paranevat.
 • Työntekijänä pääsee osaksi työyhteisöä, joka lisää sosiaalisia suhteita.
 • Kokemus merkityksellisestä tekemisestä lisää positiivisia kokemuksia elämässä. Esimerkiksi työntekijän identiteetin ja oman toimijuuden myötä itsetunnon ja pystyvyyden kokemus sekä mahdollisuus uuden oppimiseen kasvaa.
 • Työhönvalmennuspalveluita tai vastaavaa ohjausta ja tukea voi pyytää työterveyshuollosta, työeläkeyhtiöistä, TE-toimistosta, Kelasta, kunnista, oppilaitoksista, järjestöistä, yhdistyksistä ja säätiöistä sekä yksityisiltä palveluntuottajilta. Työllistyjän kannattaa kysyä neuvoa ja selvittää mahdollisuus etuuteen!


Työllistyjän matkakumppani

Elina Nappa ohjaa värikkääseen asusteeseen pukeutunutta asiakasta.

Työhönvalmentaja Elisa Nappa tuntee onnistuneensa, kun asiakas on sitoutunut tavoitteeseen ja lopulta lopputulokseen tyytyväinen. Matka saa olla pitkä ja monivaiheinen.

Valkeakosken työllisyyspalveluissa työskentelevällä Elisa Napalla on monta ammattinimikettä. Hän aloitti avotyön ohjaajana, mutta myöhemmin rinnalle ovat tulleet ohjaajan, työvalmentajan ja työhönvalmentajan nimikkeet.

Lue tarina Tukiliiton sivuilta (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Annan polku työelämään

Nainen kuvaa puuhun nojaavaa Annaa sinitakkista ja punapipoista Annaa.

Anna Valkama on ammatiltaan kokemusasiantuntija, joka aloitti työnsä Kehitysvammaisten Tukiliitossa helmikuussa 2020. Työsuhdetta edelsi pitkä kokemus erilaisista avotyö- ja työharjoittelupaikoista, sekä aktiivisesta vapaa-ajan vaikuttamistyöstä.

Annan työllistymisessä tärkeänä tukena ovat toimineet Valkeakosken työllisyyspalveluiden työhönvalmentaja Elisa Nappa ja entinen harjoittelun ohjaaja, nykyinen koordinaattori Anne Vuorenpää. Kolmikko hahmotteli yhdessä Annan työllistymisen polkua ammattiopinnoista tämän päivän työsuhteeseen asti.

Lue Annan tarina (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

 


Kaksi miestä kypärät päässä ja turvaliiveissä rakennustyömaalla.

Työelämäosallisuutta edistävä toiminta (KVPS)

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tavoitteena on edistää yhdenvertaista kansalaisuutta. Työelämä on yksi merkittävä osa ihmisen elämää. Palkkatyön lisäksi vapaaehtoistyö on tärkeää työtä. Kannustamme tukea tarvitsevia ihmisiä kokeilemaan erilaisia työn muotoja.

KVPS tarjoaa mahdollisuuksien mukaan palkkatyötä erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Säätiö etsii aktiivisesti erilaisia keinoja työelämän osallisuuden toteutumiseksi. Lisäksi säätiö edistää yhdenvertaista työelämää myös useissa kehittämishankkeissa.

LIsätietoja KVPS:n verkkosivuilta (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

tyohonvalmentaja.fi

Kädet päällekkäin.

Koottua tietoa ammattilaiselle, työnantajalle ja työntekijälle.

Tutustu Tuettu työllistyminen -sivustoon

Video: Työhönvalmennus - kunnat mahdollistajana

 

Video: Kehitysvamma ei ole työllistymisen este

 

Video: Tuki ammatillisiin opintoihin ja työhönpääsemiseen

Polkuja palkkatyöhön -opas

Sini-valkoraitaiseen puseroon pukeutunut nainen kirjoittaa paprerille seinää vasten.

Polkuja palkkatyöhön -oppaassa neljä aikuista kertoo omin sanoin kuinka he ovat löytäneet palkkatöitä ja mitä työ heille merkitsee. ”Kun luotat itseesi ja saat apua läheisiltä, kaikki on mahdollista!”

Opas on Kehitysvammaisten Tukiliiton MAHTI-projektin (RAY 2012–2015) vertaismateriaalia.

Tutustu Polkuja palkkatyöhön -oppaaseen (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kehitysvammainen työntekijä osaksi työyhteisöä

Oppaan kansi, jossa työpukuisen miehen pää ja hartiat sekä sinisen, punaisen, vihreän, keltaisen ja oranssin eri sävyisiä kuvioita.

Oppaassa kerrotaan mm. mitä kehitysvammaisuus tarkoittaa ja miten heitä voi tukea työyhteisössä.

Tämä opas on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Roosa Airaksisen, Mari Penttisen & Mira Salmen opinnäytetyötä.

Tutustu oppaaseen (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Vierasblogi: Tuetusti oikeaan työhön

Pasi Savitie, Anu Riikonen ja Riitta Sihvonen istuvat pöydän ääreessä.

Päijät-Hämeessä on jo tehty onnistuneita työllistymisratkaisuja kirjoittavat työhönvalmentajat Anu Riikonen, Riitta Sihvonen ja Pasi Savitie blogissaan He haastavatkin nyt kaikki suuret ja pienet yritykset yhteiskuntavastuun nimissä työllistämään. Jokaisella ihmisellä on vammasta huolimatta oikeus työelämään, palkkaan ja osallisuuteen yhteiskunnassa.

Lue Vatesin sivuilla julkaistu blogikirjoitus

Lisätietoja

Vates-säätiö
Anne Korhonen, kehittämiskoordinaattori
anne.korhonen@vates.fi, p. 045 676 5473

Kehitysvammaliitto
Simo Klem, Asiantuntija, työllisyys
simo.klem@kvl.fi p. 040 905 1837

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö,
Jenni Kujansivu, suunnittelija (Pirkanmaan palkkaamo),
jenni.kujansivu@kvps.fi, p. 044 2417 528,

Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kari Vuorenpää, työelämän asiantuntija
kari.vuorenpaa@tukiliitto.fi,
p. 050 3296 170  ja

Mari Hakola, työelämän asiantuntija,
mari.hakola@tukiliitto.fi, p. 040 1676 990,