Siirry pääsisältöön

Tietoa työntekijöille tuetusta työllistämisestä

Nainen ja mies tietokonene äärellä.

Työnhaku lähtee aina oman osaamisen tunnistamisesta, sopivien työpaikkojen kartoittamisesta ja osaamisen markkinoinnista työnantajille. Joskus on tarpeen myös mukauttaa työtehtäviä, jos työntekoa vaikeuttaa vamma tai sairaus.

Työtehtäviä voidaan järjestellä, työaika ja -paikka voivat joustaa. Lisäksi hyödynnettävissä on erilaisia taloudellisia tukia työympäristön mukautuksiin tai toisen henkilön tarjoamaan tukeen. Työnantajan palkkauspäätöstä voi helpottaa, jos osaat kertoa saatavilla olevista tuista jo työnhakutilanteessa.

Joskus työnhaku voi tuntua haastavalta yksin, mutta työllistymiseen on mahdollista saada monenlaista tukea. Asioita ei kannata jäädä pohtimaan yksin.

Tukea työhönvalmentajalta

Työhönvalmentaja on valmennuksen ja ohjauksen ammattilainen. Työhönvalmentajalta saat tukea oman osaamisen sanoittamiseen, opastusta työtehtävien kartoittamiseen, työpaikkojen hakemiseen ja neuvoja palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittamisessa. Työhönvalmentaja auttaa tarvittaessa myös työyhteisöön kiinnittymisessä. Työhönvalmentaja tukee myös työnantajaa.

Työhönvalmentajapalveluita saa

  • TE-toimistosta
  • Kelasta
  • kunnista
  • oppilaitoksista
  • järjestöistä, yhdistyksistä ja säätiöistä
  • työterveyshuollosta
  • työeläkeyhtiöstä
  • yksityisiltä palveluntuottajilta

Työhönvalmennus on henkilökohtainen etuus. Sinun tulee selvittää oma palveluntarpeesi ja mahdollisuutesi työhönvalmentajaan. Aloittaa voit ilmoittautumalla TE-toimistoon työnhakijaksi.

TE-toimistoon ilmoittautuminen (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Työllistymisen eri väyliä ja tukia

Työntekijän ja työnantajan on mahdollista saada monenlaista tukea osatyökykyisen työntekijän palkkaamiseen. Tukimuodoilla voidaan kompensoida esimerkiksi osatyökykyisen työhön perehdytykseen kuluvia resursseja tai työntekijän työtehon alenemaa. Tuet ovat harkinnanvaraisia etuuksia.

Palkkatuki

TE-toimisto voi antaa työnhakijalle palkkatukikortin omatoimiseen työnhakuun. Palkkatukikortti tarkoittaa, että TE-toimisto on sitoutunut myöntämään palkkatukea kortin haltijan palkkaamiseen, kun työntekijän vamma tai sairaus vaikuttaa työtehtävistä suoriutumiseen tai henkilö on ollut pitkään työttömänä. Tuki haetaan TE-toimistosta.

Lue lisää palkkatuesta (linkki aukeaa uuteen välilehteen)


 Työolosuhteiden järjestelytuki

Jos tarvitset työn tekemisen tueksi uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua toiselta työntekijältä, voi työnantajasi hakea työolosuhteiden järjestelytukea TE-toimistosta.

Lue lisää työolosuhteiden järjestelytuesta (linkki aukeaa uuteen välilehteenTyökokeilu

Työkokeilun aikana voit selvittää omaa soveltuvuutta työhön, testata työkykyäsi ja jaksamista työpaikalla. Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä siitä makseta palkkaa. Työkokeiluun haetaan TE-toimiston, Kelan tai työeläkeyhtiön kautta.

Lue lisää työkokeilusta (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

 


Tuettu oppisopimus

Tuettu oppisopimus mahdollistaa uuden ammatin opiskelun työpaikalla työsuhteessa. Jos tarvitsevat enemmän tukea opintoihisi, tuetun oppisopimuksen aikana tukea antaa työhönvalmentaja yhdessä työpaikan ja opiskelijan kanssa sovitulla tavalla.

Lue lisää tuetusta oppisopimuksesta (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

 


 Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua sopivan ammattialan valinnassa, työllistymään, pysymään työelämässä tai palaamaan sinne vammasta tai sairaudestasi huolimatta. Kuntoutukseen haetaan tilanteesi mukaan työeläkeyhtiöstä, tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiöstä tai Kelasta.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Lisätietoa tuista ja palveluista Vatesin sivuilla

Tietoa sinulle

Työhönvalmentaja - osaava ja luotettava kumppani

Järjestöjen työllisyysasiantuntijat

Monissa järjestöissä on kohdennetusti tietoa tiettyyn vammaan tai sairauteen liittyvissä kysymyksissä työn näkökulmasta. Ota yhteyttä!

Järjestöjen työllisyyspalveluiden yhteystiedot

Usein kysyttyä

Vates-säätiöltä kysytään erilaisista vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymiseen tai työssä pysymiseen liittyviä kysymyksiä. Aiheina ovat tähän mennessä olleet palkkatuki, avotyötoiminta ja työolosuhteiden järjestelytuki.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin

Takaisin Tuetun työllistymisen etusivulle

Takaisin ylävalikon www.vates.fi/tyontekijalle -osioon