Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön lausunto vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta (VN/12531/2021)

06.04.2022

Asia: VN/12531/2021

Työllistymisen näkökulmasta esitys ei vahvista yhdenvertaisuutta

Vates-säätiön näkökulmana on vammaisten henkilöiden työllistymisen edistäminen. Tältä osin hallituksen esitys vammaispalvelulainsäädännön uudistukseksi ei vahvista yhdenvertaisuutta. Kuten esityksessä todetaan, ”tarkoituksena olisi saada vammaisen henkilön omat kyvyt ja voimavarat täysimääräisesti käyttöön”.

Perustelutekstin mukaan työhönvalmennuksesta, samoin kuin muista sosiaalihuollon työllistymisen tukeen liittyvistä palveluista säädettäisiin jatkossa erikseen. Jos työllistymisen tuen tärkeä elementti, työhönvalmennus, jää tästä lainsäädännöstä pois, ei voi millään perusteilla sanoa, että esitys lisäisi vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuutta työelämässä on se, että kaikilla henkilöillä on mahdollisuus työhön. Lakiesitys toki mahdollistaa työn tekemisen, mutta valmennuksen mahdollisuus ei siihen tässä lakiuudistuksessa vielä kuuluisi. Tässä on selkeä ristiriita.

Työhönvalmennus tulee sisällyttää 7 §:n säädöstekstiin

Perustelutekstin mukaan työhönvalmennuksesta, samoin kuin muista sosiaalihuollon työllistymisen tukeen liittyvistä palveluista säädettäisiin jatkossa erikseen.

Aiemmalla lain kuulemiskierroksella ja lausuntokierroksella moni vammaisjärjestö, myös Vates-säätiö, kannatti työllistymisen tuen maininnan lisäämistä 7 §:n sisälle osaksi uutta lakia.

Vates-säätiön mielestä työllistymisen tuki tulee nyt sisällyttää tähän uudistukseen. HE:ssä on useassa kohdassa mainittu muita pykäliä, joihin työelämäosallisuuden edistäminen, työssä käynti tai siihen tarvittavat tukimuodot sisältyvät. Edelleen HE:n yhtenä kantavana ajatuksena on tavanomainen elämä ja sen edellyttämät palvelut. On erikoista, että työssä voi käydä, mutta valmennuksen mahdollisuus ei kuuluisi siihen tässä lakiuudistuksessa. Kun aiemmasta sosiaalihuoltolaista on edelleen voimassa pykälät 27 d ja e, tuntuu työhönvalmennuksesta säätäminen eri tahdissa vieläkin erikoisemmalta. Esitys vaikuttaa näiltä osin hyvin ristiriitaiselta ja hämmentävältä.

Päivätoiminnan kohdalla mainitaan sen koskevan niitä henkilöitä, jotka eivät pysty osallistumaan työllistymistä edistäviin palveluihin, mm. työhönvalmennukseen. Siitä huolimatta työhönvalmennus, joka on erittäin tärkeä elementti työtoiminnan/työllistymistä tukevan toiminnan ja päivätoiminnan risteyskohdassa, on jätetty ulos kaikesta lainsäädännöstä. Tässä kohtaa vammaisten palveluita ohjaavassa lainsäädännössä on erittäin suuri aukko.

Lue Vatesin koko lausunto vammaispalvelulaista

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!