Työllistymistä edistävä vaikuttaja

Vates-säätiö aloitti vuonna 2014 uuden kunniakirjasarjan, Tulisielun. Kunniakirja annetaan henkilölle tai henkilöille, jotka ovat merkittävästi toiminnallaan vaikuttaneet erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen tuottaen uusia innovatiivisia toimintamalleja tai läpimurtoja.

Ehdota Tulisielu -tunnustuksen saajaa vuonna 2019

Kerro meille, kuka järjestötoimija on tehnyt laaja-alaista yhteistyötä ja siten pyrkinyt pitkäjänteisesti tukemaan vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja työssä pysymistä. Kenen ääni on nostanut järjestöjen roolia ja merkitystä esiin ja ansaitsee Tulisielu-tunnustuksen?

Valintakriteerit

  • on edistänyt vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja työssä pysymisen näkökulmia maakunnissa tehtävässä uudistuksessa,
  • on tehnyt aktiivista yhteistyötä maakuntavalmistelun muiden tahojen kanssa ja on pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti pyrkinyt tukemaan työllistymistä tukevien käytännön ratkaisujen toteutumista järjestökentällä,
  • on pitkäjänteisesti osoittanut vahvaa orientaatiota työllistymisen edistämiseen.

Muutaman viime vuoden aikana osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistämistä edistäviä järjestöjä on puhuttanut niiden rooli tulevissa rakenteissa. Maakuntien alueuudistuksen valmistelun epätahtisuus on hankaloittanut järjestöjen tulevaisuuden suunnittelua ja edellyttänyt vahvoja otteita toimintaedellytysten turvaamisen kehittämiseen. Tarvitaan tahoja, jotka nostavat järjestöjen ääntä ja näkemyksiä esille muutosvalmisteluissa. Työllistämisen kehittämisen jatkuvuuden takaaminen ja vakauttaminen on myös asiakkaiden näkökulmasta merkityksellistä.

- Tunnustuksen kautta haluamme nostaa esille toimijan, joka on tehnyt pitkäaikaista ja laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa, toteaa Vatesin hallituksen edustajana palkintoraadissa oleva toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen Kehitysvammaliitosta.

Erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen SOSTEsta on samoilla linjoilla:
- Vaikka viime aikoina yhteistyön rakentaminen maakuntien suuntaan on ollut näkyvää, on se työllistämisen kentällä kuitenkin vielä melko uusi toimintamuoto. Etsimme pitkäjänteisesti ja laajasti toiminutta vaikuttajaa palkinnon saajaksi.

Hakuohjeet
Lähetä ehdotuksesi palkinnon saajaksi lyhyine perusteluineen osoitteella hallinto@vates.fi 17.4.2019 mennessä.


 

Tulisielu-kunniakirja arvostettu tunnustus

Vates-säätiön hallitus myöntää vuosittain Tulisielu-kunniakirjan tunnustuksena henkilölle/henkilöille, jotka ovat merkittävästi omalla toiminnallaan vaikuttaneet erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen.Tulisielu-kunniakirjan kuva

Tunnustuksen myöntämisen tarkoituksena on kiinnittää myönteisellä tavalla huomiota erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden avoimille työmarkkinoille työllistymisen ja tukijärjestelmien kestävään kehittymiseen.

Tunnustus voidaan myöntää julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla toimivalle henkilölle tai henkilöryhmälle yksittäisestä teosta, hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta. Toiminnan tulee ilmentää innovatiivisuutta, pitkäjänteisyyttä, tasa-arvoisuutta ja rohkeutta tuoda uusia näkökulmia tai vakiinnuttaa kestäviä käytäntöjä.


 

Tulisielu -tunnustuksen edeltäjä - Vuoden esimerkillinen työllistäjä

Vuosina 1998−2012 Vates-säätiö valitsi Vuoden esimerkillisen työllistäjän. Tunnustuksen sai työnantaja, joka oli esimerkillisellä tavalla palkannut osatyökykyisen tai vammaisen henkilön tai henkilöitä palkkatyösuhteeseen. Voittaja palkittiin kunniataululla ja Kultainen silta yritysmaailmaan -kiertopalkinnolla, jonka suunnitteli muotoilija Aki Kotkas.

Lue lisää ja tutustu palkittuihin