Työllistymistä edistävä vaikuttaja

Vates-säätiö aloitti vuonna 2014 uuden kunniakirjasarjan, Tulisielun. Kunniakirja annetaan henkilölle tai henkilöille, jotka ovat merkittävästi toiminnallaan vaikuttaneet erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen tuottaen uusia innovatiivisia toimintamalleja tai läpimurtoja.


 

Ehdota Tulisielu -tunnustuksen saajaa vuonna 2018

Vates-säätiön hallitus on 25-vuotisjuhlavuotenaan päättänyt palkita ansioituneen kuntatyöllistäjän. Juhlavuonna halutaan nostaa esiin kunnissa tehtyä työtä, kuntien panostuksia työllisyyden hoitoon ja merkitystä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistäjänä. On tärkeää, että paikallisen tason kosketuspinta työllistymisen menetelmiin säilyisi riittävänä ja että näiden menetelmien ansiokkuus tuotaisiin esille. Kyseeseen voi tulla kunta tai kunnan viranhaltija.

Kerro meille, mikä kunta tai kunnan työntekijä on mielestäsi tunnustuksen ansainnut ja on vuoden 2018 Tulisielu.

Kriteerit vuonna 2018

Palkittava Tulisielu

  1. on edistänyt vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja /tai työssäpysymistä,
  2. on tehnyt yhteistyötä muiden tahojen kanssa ja se on pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti tukenut käytännön ratkaisujen toteutumista sekä valmistelussa että päätöksenteossa,
  3. on osoittanut vahvaa orientaatiota työllistymisen edistämiseen

Hakuohjeet
Lähetä ehdotuksesi palkinnon saajaksi lyhyine perusteluineen osoitteella hallinto@vates.fi 5.4.2018 mennessä.

Tunnustuksen valinnassa on yhteistyökumppanina Kuntaliitto.

--------------------------

Vates-säätiön hallitus myöntää vuosittain Tulisielu-kunniakirjan tunnustuksena henkilölle/henkilöille, jotka ovat merkittävästi omalla toiminnallaan vaikuttaneet erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen.

Tunnustuksen myöntämisen tarkoituksena on kiinnittää myönteisellä tavalla huomiota erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden avoimille työmarkkinoille työllistymisen ja tukijärjestelmien kestävään kehittymiseen. Tunnustus voidaan myöntää julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla toimivalle henkilölle tai henkilöryhmälle yksittäisestä teosta, hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta. Toiminnan tulee ilmentää innovatiivisuutta, pitkäjänteisyyttä, tasa-arvoisuutta ja rohkeutta tuoda uusia näkökulmia tai vakiinnuttaa kestäviä käytäntöjä.


 

Vuoden 2017 Tulisielu-kunniakirja

Vuonna 2017 Tulisielu-kunniakirjan sai säätiön aikaisempi toimitusjohtaja Marjatta Varanka.


 

Tulisielu-kunniakirja vuonna 2016

Vuonna 2016 Tulisielu-kunniakirjan sai suunnittelija Liisa-Maija Verainen, Lihastautiliitto.


Tulisielu-kunniakirjat vuonna 2015

Vuonna 2015 Tulisielu-kunniakirjan saivat kansanedustaja Tarja Filatov, Laptuote-säätiön toimitusjohtaja Mirja Laine, Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry ja projektikoordinaattori Pauli Leinonen, Vamlas.

Lue lisää Tulisielu-kunniakirjalla palkitusta:

Filatov ja Laine
ESKOT ry
Pauli Leinonen

Lisätietoa: Kaija Ray, kaija.ray(at)vates.fi, puh. 0440 724 944

Tulisielu-kunniakirjat vuonna 2014

Vuonna 2014 Vates-päivillä julkistettiin ensimmäiset kuusi Tulisielu-kunniakirjan saajaa.

  • työministeri Lauri Ihalainen
  • läänin sosiaalineuvos Esko Hänninen
  • OTT Jaana Paanetoja, työoikeuden apulaisprofessori
  • LiT Nina Nevala, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos ja professori, Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos
  • vammaistyön päällikkö Tuula Poikonen, Helsingin kaupunki
  • toiminnanjohtaja Timo Haapoja, Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry