Työllistymistä edistävä vaikuttaja

Vates-säätiö aloitti vuonna 2014 uuden kunniakirjasarjan, Tulisielun. Kunniakirja annetaan henkilölle tai henkilöille, jotka ovat merkittävästi toiminnallaan vaikuttaneet erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen tuottaen uusia innovatiivisia toimintamalleja tai läpimurtoja.

Tulisielu-kunniakirja arvostettu tunnustus

Vates-säätiön hallitus myöntää vuosittain Tulisielu-kunniakirjan tunnustuksena henkilölle/henkilöille, jotka ovat merkittävästi omalla toiminnallaan vaikuttaneet erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen.Tulisielu-kunniakirjan kuva

Tunnustuksen myöntämisen tarkoituksena on kiinnittää myönteisellä tavalla huomiota erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden avoimille työmarkkinoille työllistymisen ja tukijärjestelmien kestävään kehittymiseen.

Tunnustus voidaan myöntää julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla toimivalle henkilölle tai henkilöryhmälle yksittäisestä teosta, hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta. Toiminnan tulee ilmentää innovatiivisuutta, pitkäjänteisyyttä, tasa-arvoisuutta ja rohkeutta tuoda uusia näkökulmia tai vakiinnuttaa kestäviä käytäntöjä.


 

Tulisielun -tunnustuksen edeltäjä - Vuoden esimerkillinen työllistäjä

Vuosina 1998−2012Vates-säätiö valitsi Vuoden esimerkillisen työllistäjän. Tunnustuksen sai työnantaja, joka oli esimerkillisellä tavalla palkannut osatyökykyisen tai vammaisen henkilön tai henkilöitä palkkatyösuhteeseen. Voittaja palkittiin kunniataululla ja Kultainen silta yritysmaailmaan -kiertopalkinnolla, jonka suunnitteli muotoilija Aki Kotkas.

Lue lisää ja tutustu palkittuihin


 

Tulisielu-kunniakirja ja -kunniamaininta vuonna 2018

Vates-säätiön Tulisielu-kunniakirjan sai tänä vuonna Kemin kaupunki. Kemissä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja työssä pysymisen edistämiseksi tehty työ on ollut pitkäjänteistä ja sillä on vahva johdon sitoumus. Työllisyyden seurantaryhmään on kutsuttu laaja joukko toimijoita. Ratkaisuja on haettu aktiivisesti ja monipuolisesti.

Kunniakirjan lisäksi myönnettiin kunniamaininta, jonka sai Regina Saari Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista.

Vates-säätiön hallitus päätti 25-vuotisjuhlavuotenaan palkita ansioituneen kuntatyöllistäjän.Tunnustuksen valinnassa on yhteistyökumppanina Kuntaliitto.

Kuvassa vasemmalta Regina Saari, Riitta Hakala, Vates-säätiön johtaja Jaana Pakarinen ja Pekka Räsänen.

Lue uutinen Kemin kaupungin saamasta Tulisielu 2018 -tunnustuksesta


Tulisielu-kunniakirja vuonna 2017

Vuonna 2017 Tulisielu-kunniakirjan sai säätiön aikaisempi toimitusjohtaja Marjatta Varanka.

Hän on Vates-säätiön entinen toimitusjohtaja, joka elämäntyöllään avannut uusia väyliä erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseksi. Varanka oli perustamassa Vates-säätiötä vuonna 1993. Hän työskenteli noin 40 vuotta vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen edistämiseksi. Perusteluissa todettiin, että Varanka on ollut edelläkävijänä tuoden toimialalle uusia toimintamalleja ja haastaen vakiintuneita rakenteita.

Lue lisää Varangan Tulisielu-palkitsemiseta vuonna 2017.


Kuvassa vasemmalta Pirjo Väänänen, Liisa-Maija Vertainen ja yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.Tulisielu-kunniakirja vuonna 2016

Vuonna 2016 Esteettömyyden Tulisielu-kunniakirjan sai suunnittelija Liisa-Maija Verainen, Lihastautiliitto.

Perusteluissa todettiin, että hän on mm. omalla asiakastyöllään ja aktiivisuudellaan edistänyt osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymistä. Verainen on työskennellyt liitossa 25 vuotta, josta työllisyysasioiden parissa kaksikymmentä vuotta.

Sinä aikana hän on vaikuttanut vahvasti käytännön ratkaisujen löytymiseen etenkin pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisessä. Hän on esimerkillisesti edistänyt näiden ihmisten työelämäpoluilla kohtaamien esteiden poistamista.

Kuvassa vasemmalta Pirjo Väänänen, Liisa-Maija Vertainen ja yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.

Lue lisää Veraisen Tulisielu-palkitsemisesta vuonna 2016.


Tulisielu-kunniakirjat vuonna 2015

Vuonna 2015 Tulisielu-kunniakirjan saivat kansanedustaja Tarja Filatov, Laptuote-säätiön toimitusjohtaja Mirja Laine, Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry ja projektikoordinaattori Pauli Leinonen, Vamlas.

Mirja Laine (vas.) ja Tarja Filatov saivat kunniakirjansa Vates-päivillä Helsingissä 5.5.2015. Filatoville kunniakirja annettiin pitkäaikaisesta valtakunnallisesta vaikuttamisesta heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksien kehittämiseksi työelämän kaikissa vaiheissa.

Laineelle kunniakirja annettiin monimuotoista kuntoutus- ja työllistämistoimintaa harjoittavan yhteisön johtajana ja yhteiskuntasuhteiden rakentajana sekä toimialan kehittäjänä.

Lue lisää Filatovin ja Laineen Tulisielu-palkitsemisesta vuonna 2015.

Vates-säätiön hallitus luovutti Tulisielu-kunniakirjan 18.5.2015 Etelä-Suomen Klubitalo-osaajille ESKOT ry saivat Tulisielu-kunniakirjan 18.5.2018 Vantaalla. Sitä olivat ottamassa vastaan henkilökuntaa ja jäseniä Helsingin, Itä-Helsingin ja Tikkurilan Klubitaloista.  Lue lisää ESKOT ry:n Tulisielu-palkitsemisesta vuonna 2015.

Palkitsemistilaisuudessa kiitettiin ESKOT ry:n tekemästä arvokkaasta työstä mielenterveyskuntoutujien
työelämäpolkujen ja opintojen tukemisessa ja vertaistuen muotojen kehittämisessä, myös nuorten tilanteisiin soveltuen.

Pauli LeinonenPauli Leinoselle kunniakirja luovutettiin Vates-säätiön Kyvyt käyttöön -seminaarissa Tampereella 13.10.2015. Kunniakirja myönnettiin pitkäaikaisesta ja menestyksekkäästä urasta työhönvalmennuksen parissa.

Perusteluissa sanottiin, että Leinonen on onnistunut työllistämään useita asiakkaita työsuhteisiin avoimille markkinoille, ja on alan aktiivinen uudistaja ja kehittäjä. Hän jaksaa jatkuvasti innostua työstään ja on kehittänyt myös omaa osaamistaan.

Lue Lisää Leinosen palkitsemisesta.


Tulisielu-kunniakirjat vuonna 2014

Vuonna 2014 Vates-päivillä julkistettiin ensimmäiset kuusi Tulisielu-kunniakirjan saajaa.

  • työministeri Lauri Ihalainen
  • läänin sosiaalineuvos Esko Hänninen
  • OTT Jaana Paanetoja, työoikeuden apulaisprofessori
  • LiT Nina Nevala, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos ja professori, Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos
  • vammaistyön päällikkö Tuula Poikonen, Helsingin kaupunki
  • toiminnanjohtaja Timo Haapoja, Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry