Vates-säätiö toimii verkostoissa

Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, joka edistää vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaista työllistymistä, siirtymiä avoimille työmarkkinoille, työhön kuntoutumista sekä sosiaalisen työllistämisen toimialan yksiköiden toimintamahdollisuuksia. Toiminta on valtakunnallista.

Vates-säätiöllä on 46 taustayhteisöä. Taustayhteisöt ovat valtakunnallisia vammaisjärjestöjä ja niiden alueellisia yhdistyksiä sekä erityishuollon kuntayhtymiä ja työllistämispalveluita tuottavia toimijoita.

Vates on kutsuttu mukaan toimien aktiivisesti lukuisissa valtakunnallisissa kehittämisryhmissä sekä osatyökykyisten työllistymistä edistävien projektin työryhmissä. Vates saa tietoa ja tukea vaikuttamistyöhönsä mm. Kyvyt käyttöön -verkostosta.


Vates on mukana:


 

Valtakunnalliset kehittämisryhmät

 • Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmä
  (Jaana Pakarinen, Jukka Lindberg)
 • OSKU-verkkopalveluhanke - Osatyökykyisille tie työelämään
  Jukka Lindbergm Kati Savela, Anne Korhonen, Kaija Ray)
 • Vammaisfoorumin työllisyysryhmä
  (Teppo Rautjärvi)

Jäsenenä mm. seuraavissa

 • SOSTE Sosiaali ja terveys ry (www.soste.fi)
 • Yritysvastuuverkosto FIBS ry (www.fibsry.fi)
 • Helsingin seudun kauppakamari
 • Henkilöstöjohdon ryhmä Henry (henkilöjäsenyys (www.henryorg.fi)
 • Hyvinvointialan liitto ry (hyvinvointiala.fi)
 • EUSE – European Union of Supported Employment (www.euse.org)
 • Social firms Europe CEFEC (www.socialfirmseurope.org)
 • Workability International (www.workability-international.org)

 

Meneillään olevat hankkeet

 • KeKo-koordinaatiohanke 2017 - 2019 (STEA), Tuuli Riisalo-Mäntynen. Koordinaatio: Vates-säätiö sr
 • Ilona-hanke (Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön) 2018 - 2021 (ESR), Jukka Lindberg. Koordinaatio: Silta-Valmennusyhdistys ry

Edustajana sidosryhmien hankkeiden ohjausryhmissä

 • SOSKU (Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke) (THL, ESR-hanke)
 • Työtä kohti -hanke (Helsingin seurakuntayhtymä)
 • Verkon vahviste -hanke (Suomen Klubitalot ry)
 • Työkykykoordinaattoripilotoinnit osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi (TEM)
 • Yritystä!-hanke (Invalidiliitto)
 • Tarinoista voimaa (Helsingin yliopiosto)
 • HyvinVoi-koordinaatio (Maaseudun hyvintointiyrittäjyyden koordinaatiohanke) (Luonnonvarakeskus Luke)
 • OPTY (Opitaan työhön yhdessä) (Invalidisäätiö)
 • SIEPP (Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla) (THL)
 • Paikka auki -koordinaatiohanke (Nuorten Ystävät ry)

Edustus Kiipulan ammattiopiston johtokunnassa ja Invalidisäätiön valtuuskunnassa vuosina 2015 - 2018. Kuurojen Palvelusäätiön Poveri-hankkeen seurantaryhmän jäsenyys.


Vatesin taustayhteisöt

Avain-säätiö sr
Buusti ry (ent. Etelä-Pohjanmaan sos.psyk.yhd. ry)
Caritas-Säätiö sr
Epilepsialiitto ry
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Eteva kuntayhtymä
Filha ry
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, FDUV
Hengitysliitto Heli ry
Invalidiliitto ry
Kanta-Hämeen Hengitys ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammaliitto ry
Kevama Oy
Kiipulasäätiö sr
Kokkotyö-säätiö sr
Kuntoutussäätiö sr
Kuuloliitto ry
Kuurojen Liitto ry
Kuurojen Palvelusäätiö
Kårkulla Samkommun
Lahden Työn Paikka Oy
Laptuote-säätiö sr

Vatesin taustayhteisöt

Lihastautiliitto ry
Meriva sr
Mielenterveyden keskusliitto ry
Neuroliitto ry
Nuorten Ystävät ry
Näkövammaisten liitto ry
Parik-säätiö sr
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Puustellin tuki ry
Päijät-Hämeen Hengitysyhdistys ry
Raina-säätiö sr
Rinnekoti-Säätiö sr
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Sininauhaliitto ry
Silta-Valmennusyhdistys ry
Suomen CP-Liitto ry
Suomen Klubitalot ry
Suomen Mielenterveysseura ry
TITRY ry
TOIMI-työvalmennussäätiö sr
Turun Seudun Hengitysyhdistys ry
Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö sr
Yritystaito Oy