Siirry pääsisältöön

Vates-säätiö toimii verkostoissa

Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, joka edistää vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaista työllistymistä, siirtymiä avoimille työmarkkinoille, työhön kuntoutumista sekä sosiaalisen työllistämisen toimialan yksiköiden toimintamahdollisuuksia. Toiminta on valtakunnallista.

Vates-säätiöllä on 47 taustayhteisöä. Taustayhteisöt ovat valtakunnallisia vammaisjärjestöjä ja niiden alueellisia yhdistyksiä sekä erityishuollon kuntayhtymiä ja työllistämispalveluita tuottavia toimijoita.

Vates toimii aktiivisesti lukuisissa valtakunnallisissa kehittämisryhmissä sekä osatyökykyisten työllistymistä edistävien projektin työryhmissä. Vates saa tietoa ja tukea vaikuttamistyöhönsä mm. ylläpitämiensä kehittämisryhmien kautta.


Vates on mukana:


 

Valtakunnalliset kehittämisryhmät

 • Vammaisfoorumin työllisyysryhmä
  (Teppo Rautjärvi)

Jäsenenä mm. seuraavissa

 • SOSTE Sosiaali ja terveys ry (www.soste.fi)
 • Yritysvastuuverkosto FIBS ry (www.fibsry.fi)
 • Helsingin seudun kauppakamari
 • Henkilöstöjohdon ryhmä Henry (henkilöjäsenyys (www.henryorg.fi)
 • Hyvinvointialan liitto ry (hyvinvointiala.fi)
 • EUSE – European Union of Supported Employment (www.euse.org)
 • Social firms Europe CEFEC (www.socialfirmseurope.org)
 • Workability International (www.workability-international.org)

 

Meneillään olevat hankkeet

 • Ilona (Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön) 2018 - 2021 (ESR), Jukka Lindberg. Koordinaatio: Silta-Valmennusyhdistys ry
 • Kuntien vaikuttavat työllistämispalvelut (Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS), Anne Kallio. Vates-säätiö ainoa toteuttaja.

Edustajana sidosryhmien hankkeiden ohjausryhmissä

 • Verkon vahviste -hanke (Suomen Klubitalot ry)
 • HyvinVoi-koordinaatio (Maaseudun hyvintointiyrittäjyyden koordinaatiohanke) (Luonnonvarakeskus Luke)
 • SIEPP (Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla) (THL)
 • Paikka auki -koordinaatiohanke (Nuorten Ystävät ry)

Edustus Invalidisäätiön valtuuskunnassa v. 2015 alkaen. Kuurojen Palvelusäätiön Poveri-hankkeen seurantaryhmän jäsenyys.


Vatesin taustayhteisöt

Autismiliitto ry
Avain-säätiö sr
Buusti ry
Caritas-Säätiö sr
Epilepsialiitto ry
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Eteva kuntayhtymä
Filha ry
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, FDUV
Helsingin Diakonialaitoksen säätiö sr / Rinnekoti
Hengitysliitto Heli ry
Invalidiliitto ry
Kanta-Hämeen Hengitys ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammaliitto ry
Kevama Oy
Kiipulasäätiö sr
Kokkotyö-säätiö sr
Kuntoutussäätiö sr
Kuuloliitto ry
Kuurojen Liitto ry
Kuurojen Palvelusäätiö
Kårkulla Samkommun
Lahden Työn Paikka Oy

Vatesin taustayhteisöt

Laptuote-säätiö sr
Lihastautiliitto ry
Meriva sr
Mielenterveyden keskusliitto ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Neuroliitto ry
Nuorten Ystävät ry
Näkövammaisten liitto ry
Parik-säätiö sr
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Puustellin tuki ry
Päijät-Hämeen Hengitysyhdistys ry
Raina-säätiö sr
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Sininauhaliitto ry
Silta-Valmennusyhdistys ry
Suomen CP-Liitto ry
Suomen Klubitalot ry
TITRY ry
TOIMI-työvalmennussäätiö sr
Turun Seudun Hengitysyhdistys ry
Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö sr
Yritystaito Oy