Siirry pääsisältöön

Eduskuntavaalit 2023

 

Vates nostaa eduskuntavaaleissa keskusteluun kolme asiaa, jotka edistävät osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Ne ovat: järjestöjen rahoitus osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen edistämiseksi, työllisyyspalveluiden saavutettavuus sekä jatkuvan oppimisen mahdollistaminen nuorille.

Vihreä Vates-hahmo.Järjestöjen rahoitus osatyökykyisten työllistämisen edistämiseksi on turvattava 

Alueittain toimivilla järjestöillä on tietoa ja kokemusta siitä, miten osatyökykyinen, vammainen tai pitkäaikaissairas henkilö työllistyy. Työllistymisen polut voivat olla hyvinkin pitkiä ja sisältää useita eri vaiheita. Järjestöt vahvistavat osallisuutta ja kannustavat koulutukseen sekä tarjoavat työelämään suuntaavia palveluita ja toimintaa. Järjestöillä on mahdollisuus kulkea asiakkaan rinnalla koko työllistymispolun ajan.

Toimenpiteet

  • Järjestöjen resurssit on turvattava, jotta ne voivat edelleen työllistää ja tukea vaikeimmin työllistyviä osatyökykyisiä henkilöitä.
  • Järjestöt on säilytettävä työllisyydenhoidon kumppaneina. Jo nyt moni järjestö tarjoaa osallisuutta, osaamista ja työllisyyttä edistäviä palveluita.
  • Järjestöjen asiantuntemus on hyödynnettävä, kun päätetään työllisyysasioista.

Sininen Vates-hahmo.Työllisyyspalveluiden on oltava kaikkien saavutettavissa

Työllistymispalveluiden hyvä ja yhdenvertainen saavutettavuus on kaikille kansalaisille tärkeä oikeus. Erityisesti heille, joiden palveluiden käyttöön vaikuttavat jokin vamma tai sairaus, on turvattava sama pääsy tietoon ja palveluihin kuin muillekin.

Toimenpiteet

  • Digipalveluiden ohella on oltava mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin.
  • Työllisyyspalveluihin pääsy ei saa aiheuttaa vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle henkilölle ylimääräisiä kustannuksia, jotka aiheutuvat esimerkiksi apuvälineiden tai erityiskuljetusten hankinnasta.
  • Työllisyyspalveluissa on oltava myös vammaisyrittäjyyden asiantuntemusta.

Oranssi Vates-hahmo.Jatkuvan oppimisen polut nuorille on turvattava

Vuosittain ammatillisesta koulutuksesta valmistuu noin 5 000 nuorta, joilla on jossain vaiheessa ollut jokin erityisen tuen tarve. 

Työelämäpolun tasoittaminen ja tuen saannin helpottaminen työelämän alkutaipaleella on tärkeää. Ei ole kansantaloudellisesti kestävää, jos osa ikäluokasta vuosi toisensa jälkeen putoaa pois työelämästä ja siirtyy käyttämään yhteiskunnan tukia vain sen takia, ettei riittäviä työllistymisen tukikeinoja ole tarjolla.

Toimenpiteet

  • Osaamisen tarve työmarkkinoilla muuttuu jatkuvasti, ja se on huomioitava koulutustarjonnassa. On kannustettava erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kouluttautumista ammatteihin, joilla on kysyntää työmarkkinoilla.
  • Kaikille nuorille on varmistettava mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen vammasta tai sairaudesta riippumatta.
  • Julkisen sektorin on näytettävä mallia erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisessä, myös nuorten. Jatkuvan osaamisen kehittämisen työllistymisen jälkeenkin on oltava mahdollista myös erityistä tukea tarvitseville.

THL-blogi 23.1.2023: Toimintarajoitteisille nuorille on turvattava riittävä tuki oppimiseen ja hyvinvointiin (avautuu uuteen välilehteen).