Siirry pääsisältöön

Tietoturva työhönvalmentajan työssä

05.11.2021

Työhönvalmennuksen teemapäivässä 2.11.2021 paneuduttiin tietoturvaan työhönvalmentajan työssä. Teema on ajankohtainen, sillä etä- ja hybridivalmennusta tehdään nykyään paljon. Tietoturvallinen yhteys vaikuttaa keskeisesti luottamuksen rakentumiseen ohjaustilanteessa. 

Etäohjaustilanne.

Koronapandemia alkaessa valmennus- ja ohjauskenttä siirtyi varsin nopeasti ja innovatiivisesti hyödyntämään erilaisia etäohjauksen alustoja ja menetelmiä. Viime vuoden lokakuussa Vates-säätiö järjesti Työhönvalmennuksen teemapäivän, joka käsitteli etäohjauksen tematiikkaa; mitä asioita jo ehkä rutinoituneestakin etäohjauksen menetelmistä on opittu ja mitä tulisi vielä huomioida.

Tietoturva-asiat eivät silloin varsinaisesti nousseet keskiöön, vaan vuorovaikutuksen luominen sekä luottamuksen rakentaminen etänä mietityttivät. Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän koordinoijana lähdin pohtimaan, että tietoturvan on yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa juuri luottamuksen rakentamiseen etävalmennuksessa. Siksipä marraskuun Työhönvalmennuksen teemapäivässä keskityttiin tietoturvaan työhönvalmentajan työssä. Marraskuisessa aamupäivässä osallistujia oli 40.

Varsin nopeasti poikkeusolojen jälkeen ESKOT (Etelä-Suomen Klubitalot) ry kehitti yhdessä Suomen Klubitaloverkoston talojen kanssa eKlubitalotoimintaa. Toiminnan jatkokehittämiseksi he hakivat hankerahoitusta, ja tämän vuoden alkusyksystä käynnistyi Digitys-hanke, jonka kanssa Teemapäivä toteutettiin.

Etäalustan valinta ja yhteiset pelisäännöt ovat tietoturvan a ja o

Saimme kattavan tietopaketin tietoturvan perusasioista Janne Pikkaraiselta. Hän on työskennellyt koko työuransa erilaisissa it-alan tehtävissä. Pikkarainen on keskittynyt erityisesti tietoturvakysymyksiin vuodesta 2014 alkaen monikansallisessa Forcepoint-yrityksessä, jossa hän työskentelee edelleen.

Pikkarainen painotti esityksessään, että jokaista olemassa olevaa etäalustaa ei tarvitse hallita, vaan keskeistä on tarkoituksenmukaisuus. Se, mikä toimii yhdellä, ei välttämättä toimi toisella.

- Sopikaa asiakkaan kanssa, mitä alustaa käytätte ja mihin tarkoitukseen. Alustaa valittaessa ei ole olemassa yhtä oikeaa vaihtoehtoa, Pikkarainen kertoi.

Kun valitsee etäalustaa, kannattaa huomioida ainakin seuraavat asiat:

  • Toimiiko alusta yleisimmillä laitteilla?
  • Saako alustalle kaksivaiheisen tunnistautumisen?
  • Onko keskustelujen viestiliikenne mahdollista salata tai liitetiedostoja ajastaa häviämään automaattisesti tietyn ajan kuluessa?
  • Voisiko alustoja olla kahdelta eri valmistajalta, jolloin on varasuunnitelmaa sille, jos toinen alusta jostain syystä ei toimikaan?

Pikkarainen antoi myös käytännön vinkkejä etäohjaukseen. Asiakkaan kanssa kannattaa sopia yhteisistä pelisäännöistä ja käytänteistä, jotta etäohjaustilanne on rauhallinen ja (tieto)turvallinen.

-Ammattilaisena on luottamuksen rakentamisen kannalta hyvä huomioida, että tila, jossa etävalmennusta tekee, on rauhallinen. Ruudusta tulisi jakaa vain olennainen sekä kytkeä ”Älä häiritse” -tila päälle. Samat pelisäännöt on hyvä viestiä omalle asiakkaalleen ja muistaa korostaa, että etävalmennuksessa ei kannata jakaa omia henkilökohtaisia salasanojaan tai tietojaan etäyhteydellä.

Learning Café -ryhmätyöstössä otettiin digivinkit käytäntöön

Alustuksen jälkeen pohdimme ensin, mikä olisi oman asiakaskuntamme kannalta toimivin etäalusta ja miksi. Omakohtaisen pohdinnan jälkeen jakauduimme neljään ryhmään, joissa paneuduimme etä- ja hybridiohjauksen tietoturvakysymyksiin. Ryhmissä käytiin läpi yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä tietoturvasta viestimistä asiakkaille ja työyhteisölle. Yhdessä ryhmässä myös jaettiin vinkkejä digiturvasta ja sopivista työkaluista.

Mitä laitteita tai ohjelmia käytät työssäsi? Eniten käytössä mm. teams, läppäri, M365 ja whatsapp.

Ryhmätöissä oli hienoa huomata, kuinka Janne Pikkaraisen tietoturva-alustuksen teemat ja vinkit oli otettu suoraan käytäntöön. Ryhmissä pohdittiin, miten vinkit voisi viedä oman työn arkeen: miten nämä teemat on meillä huomioitu ja mitä ylipäänsä tulisi ottaa huomioon. Digiturvan asiat olivat monelle vielä uusia ja käytännön toteutuksessa oltiin vielä alussa. Mutta mikä onkaan hienompaa kuin pohtia niitä yhdessä ja jakaa kokemuksia!

Teemapäivässä kysyttiin osallistujilta, mitä laitteita tai ohjelmia he käyttävät. Eniten käytössä oli mm. Teams ja muut Microsoftin ohjelmat, Whatsapp sekä läppäri ja älypuhelin.

Osallistujat saivat päivästä kattavan tietopaketin digiturva-asioista sekä pääsivät jakamaan kokemuksiaan. Toivottavasti päivän materiaalit ja pohdinnat jalkautuvat mahdollisimman monen työyhteisön käyttöön. Pelko pois ja tiedostaen diginä - siinä parhaimmat päivän opit!


Janne Pikkaraisen alustus "Tietoturva asiakastyössä” julkaistaan Vates-säätiön YouTube-kanavalla lähiaikoina. Tallenteesta kerrotaan mm. Työhönvalmennuksen uutiskirjeessä, jonka voit tilata tästä.

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!

 


Yhteystiedot


Sähköposti: vates-saatio@vates.fi

Liity kehittämisryhmään

Valtakunnallista toimijaa tarvitaan, tiedon ja verkostoitumisen tarve on suuri

Musta kysymysmerkki keltaisessa post-it lapussa, joka roikuu pyykkipohjalla sinisten ja oranssien post-it lappujen kanssa narulla.Vates-säätiö toteutti kyselyn koordinoimalleen Työhönvalmennuksen kehittämisryhmälle huhti-toukokuussa 2021.

Vastauksia kyselyyn saatiin 46. Vastaajista suurin osa (41 %) työskenteli järjestöissä tai säätiöissä, 28 % kunnan tai kaupungin palveluksessa ja 9 % oppilaitoksissa. Kyselyyn vastanneet edustivat hyvin otoksena nykyisen kehittämisryhmän rakennetta. Kyselyn teemoina oli kehittämisryhmän toiminta ja tarpeet, viestintä ja yhteistyön sekä tiedon tarpeet.

Tutustu kyselyn tuloksiin

Tapahtumien tallenteet

""

Vates-säätiön tapahtumien tallenteet ovat katsottavissa Vatesin YouTube-kanavalta. Tallenteen on tekstitetty.

Vatesin tilaisuuksien tallenteet - YouTube (avautuu uuteen välilehteen)


Ihmisiä seminaarissa auditoriossa.

Artikkeleita työhönvalmennuksesta

Työhönvalmentajan tuella työelämään

Nuorten Ystävien Klubitalo Roihulan työhönvalmennuksella oli merkittävä rooli Timo Veijasen työllistymispolulla, kun hän tapaturman jälkeen hakeutui takaisin työelämään. Hänen polkunsa kulki klubitalotoiminnasta työharjoittelujaksojen kautta palkkatuettuun työhön.

Muutoksen tuulet puhaltavat työllisyydenhoidossa

Työllisyydenhoidon kenttä on suurten mullistusten keskellä, ja uudistuksia on tulossa lisää tulevina vuosina. Tavoitteena on työllisyysasteen kasvu. Nyt jos koskaan on aika rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden ja rajapintojen kesken. Kun eri uudistuksia tehdään samanaikaisesti, on erityisesti kokonaiskuvan muodostaminen tärkeää.

Kaikille yhdenvertainen, parempi työmaailma

Vates-säätiön aluetoiminta, Vamlas ja Kehitysvammaliitto järjestivät 31.8.-2.9.2021 Työmaailman parannusviikko –webinaarisarjan. Toistamiseen toteutetussa kolmipäiväisessä webinaarissa kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja työnantajayhteistyöstä, meneillään olevista työllisyydenhoidon uudistuksista sekä uusista toimintamalleista vammaisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden työllisyyden parantamiseksi.