Siirry pääsisältöön

Työhönvalmentajan rooli työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa

31.08.2021

Syksyn 2021 Työhönvalmennuksen teemapäivät käynnistyivät jälleen etätoteutuksena. Elokuisen päivän (24.8.) teemana oli työhönvalmentajan rooli työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa. Osallistujia oli 70. Päivä toteutettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoiman Puuttuva pala Tuetun keikkatyön malli -hankkeen (ESR 2019-2021) kanssa. Metropolia Ammattikorkeakoulusta hankkeeseen tulee erityisesti työ- ja toimintakyvyn osaamista. Tätä tietoa päivässä jakoi hankkeessa osittain työskentelevä Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori Jennie Nyman.

Ajankohtainen tematiikka

Työ- ja toimintakyky ovat päivän polttava käsitepari. Tämän huomasimme jo päivään ilmoittautuneiden ja kiinnostuneiden määrästä, mutta silti yllätyimme täysin. Valmennuksen ja ohjauksen kentällä tapahtuu tällä hetkellä monien uudistusten siivittämänä paljon sekä työkykyohjelman työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen hankekokonaisuuksissa että mielenterveysstrategian alaisen Sijoita ja valmenna, IPS-mallin (Individual Placement and Support) pilotoinnin yhteydessä. Samoin oppilaitosmaailmassa ohjauskenttä on kehittämisen ja muutoksen alla. Uudistuksissa ohjauksen menetelmän ja prosessin työstämisen ohella on usein kysymys palveluiden oikeasta kohdentamisesta, toisin sanoen palveluntarpeen arvioinnista, joka johtaa henkilön työ- ja toimintakyvyn kysymyksiin arjen tasolla.

Tietoa ja yhteistä keskustelua

Työ- ja toimintakyky ovat valtavia kokonaisuuksia, tämän tiedostimme päivää suunniteltaessa. Tavoitteenamme oli aamupäivässä antaa osallistujille perustietoa työ- ja toimintakyvystä käsitteenä, menetelmistä ja mistä lähteä liikkeelle omassa työssä. Pyrimme auttamaan osallistujia hahmottamaan jo olemassa olevia, mutta kehitettäviä asioita teeman ympärillä omassa työssään. Tarjosimme aamupäivässä osallistujille keskustelualustan, jossa jaettiin vertaiskokemuksia ja pyrimme tätä kautta auttamaan osallistujia oivaltamaan asioita omassa työssään. Nämä ovat yhteneväisiä tavoitteita Vates-säätiön koordinoiman Työhönvalmennuksen kehittämisryhmän kanssa.""

Työhönvalmentajan tärkeä rooli

Työ- ja toimintakyvyn pohdinnan ohella yksilötyöskentelynä päivässä kerättiin ajatuksia siitä, mikä on osallistujien mielestä valmennus- ja ohjausalan ammattilaisten erityisosaaminen työ- ja toimintakyvyn kentälle. Keräsimme näitä ajatuksia sanapilveksi, joka havainnollistaa hyvin työhönvalmennustyötä tekevien ammatillista moninaista kenttää. Samalla se ilmentää myös olennaista osaamista, jota tarvitaan työllisyyden hoidon kentällä.

Uusia menetelmiä, reflektointia ja oivalluksia

Palautteiden perusteella päivä auttoi pohtimaan omaa työtä työ- ja toimintakyvyn arvioinnin näkökulmasta, palveli perustiedon tarvetta ja auttoi saamaan uusia oivalluksia. Toivottavasti nämä oivallukset leviävät työn arjessa koko työyhteisöön jaettavaksi!

""

Seuraava teemapäivä tulee käsittelemään etäohjauksen kysymyksiä työhönvalmentajan työn näkökulmasta. Onko sinulla teema, jota toivoisit käsiteltävän tai haluaisitko järjestää päivän kanssamme yhteistyössä? Ole yhteydessä anne.korhonen(at)vates.fi.

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen: annemaria.ojanpera(at)vates.fi . Kiitos!

 


Yhteyshenkilö

Kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen
anne.korhonen(at)vates.fi
p. 045 676 5473

Liity kehittämisryhmään

Valtakunnallista toimijaa tarvitaan, tiedon ja verkostoitumisen tarve on suuri

Musta kysymysmerkki keltaisessa post-it lapussa, joka roikuu pyykkipohjalla sinisten ja oranssien post-it lappujen kanssa narulla.Vates-säätiö toteutti kyselyn koordinoimalleen Työhönvalmennuksen kehittämisryhmälle huhti-toukokuussa 2021.

Vastauksia kyselyyn saatiin 46. Vastaajista suurin osa (41 %) työskenteli järjestöissä tai säätiöissä, 28 % kunnan tai kaupungin palveluksessa ja 9 % oppilaitoksissa. Kyselyyn vastanneet edustivat hyvin otoksena nykyisen kehittämisryhmän rakennetta. Kyselyn teemoina oli kehittämisryhmän toiminta ja tarpeet, viestintä ja yhteistyön sekä tiedon tarpeet.

Tutustu kyselyn tuloksiin

Tapahtumien tallenteet

""

Vates-säätiön tapahtumien tallenteet ovat katsottavissa Vatesin YouTube-kanavalta. Tallenteen on tekstitetty.

Vatesin tilaisuuksien tallenteet - YouTube (avautuu uuteen välilehteen)


Ihmisiä seminaarissa auditoriossa.

Artikkeleita työhönvalmennuksesta

Työhönvalmentaja oppisopimusopiskelijan tukena – Palvelusta hyötyy koko työyhteisö

Tuettu oppisopimus tarkoittaa oppisopimuskoulutusta, johon on yhdistetty opiskelijan tarvitsema tukimuoto, esimerkiksi työhönvalmennus. Opiskelija on yhä itse vastuussa opinnoistaan, mutta työhönvalmentaja voi tukea esimerkiksi näyttösuunnitelmien laatimisessa, ajanhallinnassa, omien vahvuuksien tunnistamisessa, verkostoitumisessa sekä työelämän pelisääntöjen opettelussa.

Osaaminen edellä työelämään - PAIKKO-Osaamistodistus tekee näkymättömän Osaamisen näkyväksi

PAIKKO-järjestelmää käytetään eniten työvalmennuksessa ja nuorten työpajoilla. Sen avulla tunnistetaan erilaisia oppimisen mahdollisuuksia ja toiminnassa havaittua osaamista. PAIKKO-menetelmä voidaan ottaa käyttöön missä tahansa ohjatussa toiminnassa.

Työkykyohjelma etenee -– järjestöt löytämässä paikkaansa toteutuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käynnistämä työkykyohjelma on päässyt syksyn 2020 aikana vauhtiin varsinkin STM:n 22 valtionavustusta saaneen hankkeen osalta. Ohjelmalla on kiinteä yhteys myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan ja työllisyyden kuntakokeiluihin. Vates-säätiö on mukana mm. työkykyhankkeiden ohjausryhmissä ja kehittäjäverkostoissa, joita hankkeet ovat koonneet verkostotyön tueksi. Hankkeille tarjotaan myös osaamisen tukea, jonka sisältöjen tuottamisessa Vates on mukana yhdessä verkostojensa kanssa.Sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käynnistämä työkykyohjelma on päässyt syksyn 2020 aikana vauhtiin varsinkin STM:n 22 valtionavustusta saaneen hankkeen osalta. Ohjelmalla on kiinteä yhteys myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan ja työllisyyden kuntakokeiluihin. Vates-säätiö on mukana mm. työkykyhankkeiden ohjausryhmissä ja kehittäjäverkostoissa, joita hankkeet ovat koonneet verkostotyön tueksi. Hankkeille tarjotaan myös osaamisen tukea, jonka sisältöjen tuottamisessa Vates on mukana yhdessä verkostojensa kanssa.