Siirry pääsisältöön

Mukaan kehittämisryhmään?

Työhönvalmennuksen kehittämisryhmä on Vates-säätiön koordinoima, työhönvalmennustyötä tekevien ammattilaisten verkosto. Ryhmä on valtakunnallinen. Oletko kiinnostunut työhönvalmennuksen käytäntöjen kehittämisestä ja jakamisesta? Tule mukaan!

työhönvalmennuksen kehittämisryhmä

Viestinnän työkirja

Viestinnän työkirja työhönvalmentajille on kohdennettu viestintätaitojen harjaannuttamiseen. Opas tarjoaa harjoituksia, vinkkejä ja neuvoja käytännön ohjaus- ja valmennustyötä tekevien ammattilaisten arkeen.

Tutustu työkirjaan ja tilaa

EUSE -työkalupakit

Työllistymistä tukevien ammatillisten kuntoutus- ja työllistämispalvelujen tuloksia: Työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet, Härkäpää K, Harkko J, ja Lehikoinen T.

Tuetun työllistymisen työhönvalmennus


Kuva Christian Julin

Työhönvalmentajat mies ja nainen ja ruoka-annos.

Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksella tarkoitetaan työllistymistä palkkatyösuhteeseen avoimille työmarkkinoille työhönvalmentajan tuen avulla. Työhönvalmentaja tukee työllistyjää ja tarvittaessa myös työnantajaa myös työsuhteen syntymisen jälkeen. Työsuhdetta voivat edeltää erilaiset muut palvelut, kuten työkokeilu tai työharjoittelu sekä työkyvyn arviointi.

Palvelun kohderyhmiä ovat eri tavoin vammaiset, vajaakuntoiset ja vaikeasti työllistyvät, jotka tarvitsevat normaalia enemmän henkilökohtaista ohjausta ja tukea työllistyäkseen ensi kertaa tai uudelleen avoimille työmarkkinoille.

Työhönvalmennuspalveluja tuottavat ja niitä myyvät erilaiset palveluntuottajat, esimerkiksi monipalvelukeskukset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Kohti avoimia työmarkkinoita

Tuettu työllistyminen on aina prosessi, johon lähdetään työtä hakevan henkilön ja työhönvalmentajan yhteisellä sopimuksella. Työhönvalmentaja auttaa työnhakijaa etsimään sopivaa työtä ja opastaa sekä työnhakijaa että työnantajaa työsuhteen solmimiseen liittyvissä asioissa.

Tuetun työllistymisen menetelmään kuuluu ainoana työllistämispalveluna tarvittaessa jopa pysyvä tuki työsuhteessa avoimilla työmarkkinoilla olevalle vajaakuntoiselle henkilölle. Työhönvalmentaja tukee tarvittaessa myös työnantajaa.

Tuettu työllistyminen on työskentelymenetelmä, jonka tarkoituksena on edistää työllistymisessään erityistä tukea tarvitsevien ryhmien pääsyä palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille sekä tukea heidän työssä pysymistään. Tuettu työllistyminen on toimintatavaltaan ennakoiva menetelmä. Sen sisällöt ovat yhdenmukaisia vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen kanssa.

Lue lisää: EUSE Toolkit, Tuetun työllistymisen työkalupakki