Siirry pääsisältöön

Kirjat

Akselin tarina ja 63 muuta kertomusta työllistymisestä

Jaana Pakarinen
Vieraskynäkirjoittajat: Merja Heikkonen, Olavi Sydänmaanlakka, Marja Pihnala, Soile Kuitunen, Jari Lindström, Tarja Filatov ja Antti Aavikko, 2023, 95 s.
Hinta: maksuton (emme laskuta postikuluja)

Isoja punaisia maalattuja kukkia joiden keskellä punainen neliö, jossa teksti Akselin tarinaVates-säätiön 30-vuotisen taipaleen kunniaksi kokosimme kansiin toimitusjohtaja Jaana Pakarisen kirjoituksia hänen johtajakautensa ajalta, 2015 - 2023. Julkaisu on läpileikkaus siihen, mitä kunakin ajankohtana on ollut esillä ja miten Vates on pyrkinyt nostamaan asiaa keskusteluun. Tekstit on ryhmitelty 7 teemaan.

Jaana Pakarisen blogikirjoitusten ja Kyvyt käyttöön - sekä Kyvyt käyttöön Extra -lehtien pääkirjoitusten lisäksi kirjassa on seitsemän vieraskynäkirjoitusta. Ne toimivat johdantona teemoihin. Teemoja ovat mm. Vammaisuus yhteiskunnassa ja työelämässä, Työllisyyspalvelut, työllistyminen ja sen tuki, Ammatillinen erityisopetus ja polku opinnoista työelämään sekä Yhteistyö ja kumppanuus työllistymisen edistämisessä.

Tilaa kirja maksutta tilauslomakkeella


Ilmiöitä osatyökykyisyyden ympärillä

Kirjan sisällysluettelo.Toimittaneet Anne Korhonen, Jukka Lindberg, Kaija Ray
sekä Marianne Pentikäinen ja Meeri Riihelä (2021), 176 s.
Hinta: 20 euroa (+ postikulut painon mukaan) 

Kirjan kansikuva, jossa piirroshahmot kirjoittajista.

Artikkelikokoelma tarjoaa uusia näköaloja osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisen edistämisen maailmaan. Teos avaa näkymän siihen valtavaan kirjoon, joka aiheeseen liittyy.

Teos pureutuu laajasti työn, työkyvyn, tuen ja ohjauksen, työllistymisen ja työssä pysymisen kysymyksiin. Fokus on työllistymiseensä tukea tarvitsevissa ihmisissä ja heitä eteenpäin tukevissa ammattilaisissa.

Teoksen tarkoitus on auttaa hahmottamaan työllisyydenhoidon kokonaiskuvaa. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi johdatuksena toimialalle, tai sen avulla voi paneutua ammattilaisten työotteeseen ja työn sisältöihin.

  Tilaa Ilmiöitä osatyökykyisyyden ympärillä -artikkelikokoelma


Työllisyydenhoidon yhteistyön käsikirja

Kuvituskuva järjestöjen työllisyyden työkirjan kansi.Vates-säätiön KeKo-hankkeessa v. 2019 tehty käsikirja Verkostot ja kumppanuus - Järjestöt työllisyyden edistäjinä on suunniteltu yhdessä työllisyysasiantuntijoiden kanssa neljällä paikkakunnalla. Käsikirjassa esitellään hyviä käytänteitä, joita muut alueet ja organisaatiot voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Kirjan ovat toimittaneet Tuuli Riisalo-Mäntynen ja Meeri Riihelä.

Julkaisuun voi tutustua alla olevasta linkistä. Käsikirjaa voi tilata myös painettuna, max 5 kpl/organisaatio.

Tutustu Työllisyydenhoidon yhteistyön käsikirjaan

Tilaa kirja painettuna


Viestinnän työkirjan kansikuva.Viestinnän TYÖKIRJA työhönvalmentajille

Anne Korhonen, Tiina Jäppinen (2018), 28 s.
Hinta: 10 euroa (+ postikulut painon mukaan)

Tämä on Vates-säätiön ensimmäinen työkirja, joka on kohdennettu työhönvalmentajienKuva kirjan aukeamasta, kuvituskuva. viestintätaitojen harjaannuttamiseen. Opas tarjoaa käytännön harjoituksia, vinkkejä ja neuvoja käytännön ohjaus- ja valmennustyötä tekevien ammattilaisten arkeen. Työkirjan rakenne koostuu pienistä teoriaosuuksista, joihin liittyy aina käytännön harjoitus. Näin oppaan vinkkejä pääsee hyödyntämään suoraan omaan työhön.

Kirjaa voi työstää yksin tai työkavereiden kanssa. Työkirjan sisällön työstämisen tueksi voi myös tilata
koulutuskokonaisuuden Vates-säätiöstä.

Tilaa

Viestinnän koulutuksista kiinnostunut, ota yhteyttä: mari.bergman(at)vates.fi


Kuvituskuva.Avotyötoiminnasta palkkatyöhön

Toim. Marjatta Varanka ja Juha Saarinen (2012), 64 sivua
Kirjan painos on loppunut. Julkaisun voi lukea ja tulostaa alla olevasta linkistä.

Tietoa ja käytännön esimerkkitapauksia avotyötoiminnasta työsuhteiseen työhön siirtymistä varten

Tässä oppaassa tarjotaan ensimmäistä kertaa suomalaisille työnantajille ja työyhteisöille vankkaa asiatietoa avotyötoiminnasta työsuhteiseen työhön siirtymisestä, siihen vaikuttavista ja sitä edistävistä tekijöistä. Lisäksi opas sisältää useita käytännön esimerkkejä vammaisten työllistämisestä ja työllistymisestä. Käytännön kokemuksistaan kertovat niin työnantajat, työllistyneet työntekijät kuin heidän työhönvalmentajansakin.

Avotyötoiminnassa arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 2 300 vammaista henkilöä. Heistä osa on työskennellyt jopa 10 vuotta tai enemmän työpaikoissaan työsuhteen ulkopuolisina työntekijöinä. Tähän mennessä siirtymiä on tapahtunut hyvin vähän.

lataa julkaisu (avautuu uuteen ikkunaan)


Kuvituskuva. Työ(hön)valmennus on taitolaji

Suvi Pikkusaari (2012), 111 sivua
Kirja on saatavana vain pdf-muodossa.

Useat tuhannet työntekijät tekevät työhönvalmentajan työtä eri nimikkeiden alla työhön kuntouttavissa ja työelämään ohjaavissa palveluissa. Työ(hön)valmennus on taitolaji -julkaisussa työntekijäkaarti saa oman äänensä kuuluviin ja käytännön työn elävästi näkyviin. Kirjassa esitellään monimuotoista valmentajien työtä ja toimintakulttuuria. Julkaisussa vastataan kysymykseen, mitä työhönvalmennus on arkityössä nyt, ja millaiseksi työ haastaa tekijöitään kehittymään tulevaisuudessa. Julkaisun keskiössä ovat työhönvalmentajat itse. Julkaisun aineisto on kerätty osana KoutsiHäme-projektin (ESR, 2009- 2012) toimintaa työhönvalmentajien oman työn kehittämisprosessissa.

Teos on tarkoitettu niille, jotka haluavat ymmärtää, mitä työhönvalmennus on työnlajina muiden töiden joukossa. Julkaisu tuo esille osaavan ja ammattitaitoisen työhönvalmentajan toimintaympäristön, työskentelyn periaatteet ja tulokselliset työtavat. Kirja sopii työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen taustamateriaaliksi, työhön kuntoutuksen ja työelämään valmentavissa palveluissa toimiville sekä alalle aikoville henkilöille.

lataa julkaisu (avautuu uuteen ikkunaan)


Kuvituskuva - sukellus veteen.Työ(hön)valmennus pintaa syvemmältä

Pauliina Lampinen ja Suvi Pikkusaari (2012), 123 sivua
Painos on loppunut.

Työ(hön)valmennus pintaa syvemmältä -julkaisussa työ- ja työhönvalmennusta tarkastellaan ensimmäistä kertaa kattavasti suhteessa koko työllistymistä ja työhön kuntoutumista edistävään palvelujärjestelmään. Erityisesti pohditaan julkisen työvoimapalvelun, kuntien sosiaalipalveluiden ja ammatillisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän mahdollisuuksia työllistymisen tukemisessa.

Julkaisu sopii alalla toimiville asiantuntijoille ja toimii hyvin työhönvalmentajan erikoisammattitutkinnon taustamateriaalina.

Sisällössä käydään myös läpi käsiteviidakkoa ja moninaista palvelutermistöä. Julkaisu kutsuu lukijan mukaan miettimään, miten jo olemassa olevia työllistymistä ja työhön kuntoutumista edistäviä palveluja voitaisiin edelleen kehittää laadukkaammiksi.

Pdf-versio tulossa sivuillemme.


Kuvituskuva, kirjan kansi.Sosiaalisen työllistämisen toimiala - palveluilla tasa-arvoa työllisyyteen

Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari ja Markku Hassinen, (2012), Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö
Verkkojulkaisu

Sosiaalisen työllistämisen toimiala – palveluilla tasa-arvoa työllisyyteen -julkaisu on tuore Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) ja VATES-säätiön yhteistyössä toteuttama verkkojulkaisu, joka avaa sosiaalisen työllistämisen toimialaa historian, palveluiden ja käsitteiden kautta. Tekijät ovat halunneet selkiyttää, mistä toimialalla on kysymys ja miten nykytilanteeseen on päädytty. Julkaisu on kohdennettu ensisijaisesti toimialan työntekijöille ja sidosryhmien edustajille. Sen työstämisestä ovat vastanneet Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari ja Markku Hassinen. Julkaisu on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella.

Sosiaalisen työllistämisen toimiala – palveluilla tasa-arvoa työllisyyteen on luettavissa ja tulostettavissa osoitteissa:

Tulosta julkaisu 

Sektorn för social sysselsättning - tjänster för jämlikhet i sysselsättningen

www.tpy.fi/VERKKOJULKAISUT

 


Kuvituskuva - kirjan kansi.Tuotannollisten työkeskusten kehittämishaasteet

Jarmo Kujanpää (2009), VATES-kirjat, 56 sivua
Hinta: 5 euroa (+ postikulut painon mukaan)

Julkaisua varten on haastateltu seitsemää eri tuotannollisen työkeskuksen johtajaa. Haastattelut on tiivistetty kirjassa omiksi tapausesimerkeikseen, joissa työkeskusjohtajat kertovat oman työkeskuksensa toiminnan perusteet, vahvuudet sekä kipu- ja kehittämiskohteet.

Kirjassa esitetään myös tuotannollisten työkeskusten kehittämissuosituksia. Ne on laatinut asiantuntijatyöryhmä, jolla on vankkaa tuotannollisten työkeskusten toiminnan kokemusta ja osaamista eri näkökulmista. Lisäksi julkaisussa on esitelty tuotannollisten työkeskusten ja sosiaalisten yritysten toimintamalleja Euroopasta.

Tilaa


Kuvituskuva.Työolosuhteiden sopeuttamisen keinoja ja ulottuvuuksia organisaatioissa. Artikkelikokoelma

Marjatta Varanka (toim.) (2008), Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti, VATES-säätiö, 36 sivua. Painos loppunut.

Työolosuhteiden sopeuttaminen on tämän päivän haaste myös avoimien työmarkkinoiden työpaikoilla, kun työvoiman saatavuus edellyttää työnantajilta ja yrityksiltä aiempaa enemmän työntekijöiden yksilöllisten edellytysten huomioon ottamista.

Tämän artikkelikokoelman tarkoitus on aktivoida keskustelua ja avata laajempaa näkökulmaa työolosuhteiden sopeuttamiseen. Sopeuttamisessa on kyse yksilöiden osaamisen ja työtehtävien yhteensovittamisesta niin, että se palvelee koko työyhteisön tarpeita.

lataa julkaisu (avautuu uuteen ikkunaan)


Kuvituskuva - kirjan kansi.Marginaalista maailmalle

Työllistämispalvelut oppimisympäristönä

Anne-Mari Ollikainen (2009), MOVE-projekti, 81 sivua
Hinta: 5 euroa (+ postikulut painon mukaan)

Marginaalista maailmalle -kirja on erityistyöllistämistä koskeva kriittinen ja värikäs puheenvuoro. Se avaa uusia näkökulmia vammaisille ja osatyökykyisille suunnattuihin työllistämispalveluihin. Erityistyöllistämisen yksiköitä ei ole aiemmin tarkasteltu oppimisympäristöinä tai oppimisen näkökulmasta.

Teos nostaa ansiokkaasti esiin työllistämispalveluiden asiakkaiden oman äänen ja kokemuksen yksiköiden tarjoamista mahdollisuuksista. Kirjassa ruoditaan vahvasti erityistyöllistämisyksiköiden kykyä tarjota valmennettaville henkilöille sellaisia tietoja ja taitoja, joita avoimille työmarkkinoille sijoittuminen edellyttää.

Kirjan tekijä Anne-Mari Ollikainen on perehtynyt laajasti työllistämisyksiköiden toimintaan ja erityistyöllistämiseen yhteiskunnallisena ilmiönä. Kirja on jatkoa tekijän Marginaalin marginaalissa -teokselle, joka tarkasteli erityistyöllistämisen toimintaa ja tavoitteita yli 40 yksikössä tehtyjen vierailujen ja johtajahaastattelujen pohjalta.

Terveyden edistämisen keskus on arvioinut julkaisun käsikirjoitusvaiheessa: "Ansiokas teos yhteiskuntapoliittisesti tärkeästä aiheesta"

Tilaa


Kuvituskuva - kirjan kansi.Marginaalin marginaalissa?

Vammaiset ja osatyökykyiset henkilöt työllistymispalveluiden reunoilla.

Anne-Mari Ollikainen (2008), MOVE-projekti, 83 sivua
Saatavilla vain pdf:nä.

Marginaalin marginaalissa? on ajankohtainen puheenvuoro tärkeästä aiheesta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Laaja aineisto on kerätty haastattelemalla monipalvelu-, työ- ja toimintakeskusten johtajia ja muita työllistämistoiminnan asiantuntijoita.

Kirja tuo uutta jäsenneltyä ja tutkittua tietoa välityömarkkinoiden toimivuudesta. Marginaalin marginaalissa? selvitys on hyödyllistä luettavaa alan käytännön toimijoille, suunnittelijoille, päättäjille ja tutkijoille. Se on myös ensimmäinen VATES-säätiön MOVE-projektin julkaisuista.

Terveyden edistämisen keskus on arvioinut teoksen: "Kantaaottava teos, joka pyrkii avaamaan syitä siihen, miksi vammaiset ja osatyökykyiset henkilöt eivät pääse avoimille työmarkkinoille."

lataa julkaisu (avautuu uuteen ikkunaan)


Kuvituskuva - kirjan kansi.Työhönvalmennuksen haasteet ja mahdollisuudet

Yksi työllistynyt vastaa kahtakymmentä keinua.

Anne-Mari Ollikainen (2007), VATES-kirjat, 50 sivua
Maksuton. Postikulut painon mukaan.

Painos on loppunut. Lataa pdf-julkaisu alla olevasta linkistä.

Tämä julkaisu on kannanott o työhönvalmennuksen pirstaleisuuteen. Tavoitteena on, että lukija pysähtyisi miettimään sitä, mitä työhönvalmennus avoimille työmarkkinoille suuntaavana toimintana on ja minkälaisia tavoitteita sille on realilstista asettaa.

Terveyden edistämisen keskus on arvioinut julkaisun käsikirjoitusvaiheessa: Asiallinen ja hyvä tietopaiketti erityisesti asiantuntijoiden käyttöön.

Lataa julkaisu pdf-muodossa (avautuu uuteen välilehteen)


Kuvituskuva - kirjan kansi.Moninainen ohjaus

Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Pauliina Lampinen (2006), VATES-kirjat, 60 s.

Moninainen ohjaus -raportti kokoaa yhteen Euroopan sosiaalirahaston aTOP-projektin ohjauskoulutukseen osallistuneiden ohjaajien kokemuksia ja tulkintoja omasta ohjaustyöstään ja sen tavoitteista. Raportti tuo esiin sosiaalisen työllistämisen toimialan ohjauskäytäntöjä, tekee näkyväksi työn tekijät, heidän taustansa, asiakasryhmänsä sekä käsityksensä työtehtävistään ja työnsä tavoitteesta.

Tulosta julkaisu


Kuvituskuva - kirjan kansi.Tuettu työllistyminen – Näkökulmia tuetun työllistymisen työhönvalmennukseen

Leena Sariola (toim., 2005), VATES-säätiö, VATES-kirjat, 104 s.
Kirjan painos on loppunut. Voit tutustua kirjaan pdf-muodossa ja halutessasi tulostaa sen. 

Julkaisun tavoitteena on antaa tuetun työllistymisen käytöstä ja hankinnasta kiinnostuneille kokonaiskuva menetelmästä ja sen taustalla vaikuttavasta ideologiasta. Julkaisussa tarkastellaan työhönvalmennusta ja sen mahdollisuuksia työvoimahallinnon, ammatillisen oppilaitoksen, kunnan ja palvelun tuottajan näkökulmasta.
Asiantuntijat tuovat tekstissään esiin kokemuksiaan tuetun työllistymisen käytöstä, hankinnasta ja kehittämisestä. Kirjoittajien mukaan tuetun työllistymisen laajempi käyttöönotto parantaisi työllistämistoimien vaikuttavuutta ja laatua ja takaisi työllistyville yksilöllisen ja riittävän pitkäkestoisen tuen.

lataa kirja pdf:nä (avautuu uuteen ikkunaan)


Kuvituskuva - kirjan kansi.Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet

Pasi Ylipaavalniemi, Leena Sariola, Janne Marniemi, Terho Pekkala (2005),
VATES-säätiö ja Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, VATES-kirjat, 22 s.

VATES-säätiö ja Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ovat keskinäisen työryhmänsä kautta määritelleet sosiaalisen työllistämisen toimialan keskeiset käsitteet. Sosiaalisen työllistämisen toimialalla tarkoitetaan erityistyöllistämisen yksiköitä, sosiaalisia yrityksiä ja työllistymistä tukevia projekteja. Työn tavoitteena on edesauttaa toimialalla käytettävän terminologian yhtenäisyyttä.

lataa julkaisu (avautuu uuteen ikkunaan)


Kuvituskuva - kirjan kansi.Työlainsäädännön perusteita työvalmentajille

Jaana Paanetoja (2005), VATES-kirjat, 43 s.

Työlainsäädäntöön liittyvää tietoa tarvitaan avustettaessa vajaakuntoisia ja vammaisia asiakkaita avoimien työmarkkinoiden työsuhteisiin liittyvissä asioissa.

Tässä oppaassa työoikeuden perusasiat on esitetty helppotajuisesti ja pääsääntöjä painottaen. Mukana on mm. työsopimuksen solmiminen ja työehtosopimusten vaikutus. Teos on tarkoitettu erityisesti tuetun työllistymisen mallin mukaiseen toimintaan. Tavoitteena on herättää lukija pohtimaan työoikeudellisia asioita eri näkökannoilta.

lataa julkaisu  (avautuu uuteen ikkunaan) 


Kuvituskuva - kirjan kansi.Vajaakuntoisten ja vammaisten asema työehtosopimusmääräysten
näkökulmasta

Jaana Paanetoja, Ilkka Ruponen (2005), VATES-säätiö, Työsuojelurahasto, VATES-kirjat, 86 s.

Vajaakuntoiset ja vammaiset henkilöt työskentelevät aikaisempaa enemmän sellaisilla aloilla ja sellaisissa tehtävissä, joita koskee jokin työehtosopimus. Onko työnantajan annettava alan työehtosopimuksessa sovitut palkka- ja muut työsuhde-etuudet myös vajaakuntoiselle tai vammaiselle työntekijälleen – siinäkin tapauksessa, että tämän työkyky arvioitaisiin alentuneeksi?

Minkälaisia erityisiä määräyksiä työehtosopimuksissa on vajaatyökykyisen työntekijän asemasta? Miten näitä määräyksiä käytännössä sovelletaan tai tulisi soveltaa? Miten laajasti työehdoista voidaan sopia työnantajan ja vajaatyökykyisen työntekijän kesken?

Muun muassa näihin kysymyksiin hahmotellaan vastauksia tässä julkaisussa, joka samalla on ensimmäinen vajaakuntoisten ja vammaisten työehdoista julkaistu selvitys Suomessa.

lataa julkaisu (avautuu uuteen ikkunaan)


Kuvituskuva - kirjan kansi.Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen laatustandardi

Mika Veijalainen (toim., 2004), VATES-kirjat, 42 s.

Tämä standardi on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennukseen, jolla tarkoitetaan avomuotoista, pitkäkestoista kuntoutujan edellytykset huomioon ottavaa yksilöllisesti tuettua työn harjoittelua, johon on yhdistetty muuta elämänhallintaa lisäävää toimintaa. Tavoitteena on ensisijaisesti ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmien laatiminen ja työllistyminen. 

Standardin tarkoituksena on määritellä vaatimukset, joiden toteutumisen kautta palveluntuottajalla on valmiudet järjestää laadukasta työhönvalmennusta. Päämääränä on palvelu, joka vastaa kuntoutujan tarpeisiin ja yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin, on luotettavaa ja turvallista ja jonka avulla kuntoutujien työ- ja toimintakykyä voidaan edistää.

Standardin laatimisessa on hyödynnetty ensisijaisesti ISO 9001:2000 standardia.

lataa julkaisu (avautuu uuteen ikkunaan)


 

Kuvituskuva - kirjan kansi.Työn tekeminen kuntouttaa – kun on töitä jaksaa paremmin

Painos on loppunut

Arja Suni, Tuula Heikkilä, Sisko Korpi, Pekka Lehto, Niina Rantamäki ja Eija Rautakorpi (2003), VATES-kirjat, 120 s.

Kirja esittelee kymmenen erilaista mielenterveyskuntoutuksen toimintamallia, joissa työ on kuntoutuksen menetelmänä. Käytännönläheisesti kuvatut tukimallit kattavat laajan alueen erikoissairaanhoidon työtoiminnasta työmarkkinoille sijoittumiseen. Kirjan tekijät ovat kaikki tehneet pitkän päivätyön mielenterveyskuntoutuksen parissa.

lataa julkaisu (avautuu uuteen ikkunaan)


Kuvituskuva - kirjan kansi.Laatu tuetussa työllistymisessä –palvelustandardi

Mervi Puolanne, Leena Sariola (2000), VATES-säätiö, 60 s.

Laatu tuetussa työllistymisessä –palvelustandardi on oiva työväline kaikkien sellaisten toimijoiden käyttöön, jotka tarjoavat tuetun työllistymisen palvelua asiakkaidensa työllistymiseksi avoimille työmarkkinoille.

Painos loppunut, voit lukea tai tulostaa kirjan oheisest linkistä

Laatu tuetussa työllistymisessä -palvelustandardi (pdf avautuu uuteen välilehteen)


Kuvituskuva - kirjan kansi.Mielenterveyskuntoutujien työhön valmennus työkeskuksessa

Arja Suni (1998), VATES-säätiö, 58 s.

Mielenterveyskuntoutujien tavoitteellisessa kuntoutuksessa ihmistä lähestytään kokonaisvaltaisesti. Kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtina ovat kuntoutujan omista tarpeista ja voimavaroista nousevat tavoitteet. Työhön valmennus työkeskuksessa antaa kuntoutujalle mahdollisuuden kehittää ammattitaitoaan ja selkiinnyttää ammatillisia suunnitelmiaan sosiaalisesti turvallisessa ja tukea antavassa ympäristössä.

Painos loppunut, kysy kopiota sähköpostitse: vates-saatio(at)vates.fi