Siirry pääsisältöön

Monimuotoisuus työpaikalla

Työyhteisöt ovat yhä monimuotoisempia. Monimuotoisuus on erilaisuutta, jota määrittää esimerkiksi ikä, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, uskonto, seksuaalinen suuntautuneisuus jne. Kaikki ihmisiä pitää kohdella samalla tavalla, eikä saa erilaisuuden takia saattaa eri asemaan tai syrjiä. Tämä koskee niin työntekijöitä kuin asiakkaita.

Osa monimuotoisuudesta on ulkoisesti havaittavissa, osa ei. Jokaisella työntekijällä on oma elämäntarinansa ja -kokemuksensa, joka parhaimmillaan edistää työyhteisön luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Erilaisuus on rikkautta.

Suomalaisista työikäisistä ihmisistä yli 50 prosentilla on vähintään yksi vamma tai pitkäaikaissairaus. Useimmat heistä ovat mukana työelämässä ja lisäksi työelämän ulkopuolella olevistakin useat haluavat mukaan työelämään.

Monimuotoisessa työyhteisössä osataan mukauttaa työtä, hyödyntää erilaisia toimintatapoja ja keinoja, jotta taustaltaan ja ja esimerkiksi työkyvyltään erilaisten ihmisten kyvyt saadaan parhaiten käyttöön. Onnistuneessa monimuotoisuuden johtamisessa erilaisuutta käytetään voimavarana. Henkilöstön ja asiakaskunnan monimuotoisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen on etu sekä työnantajalle että koko työyhteisölle.

Lue lisää (linkit avautuvat uuteen välilehteen):  

 Tekstin muokkaus 10.8.2018 / Tiina Jäppinen. Linkit päivitetty 5.12. / Kati Savela-Vilmari