KeKo – Kehittämisen koordinaatiohake

KeKo (2017–2019) on Vates-säätiön hallinnoima kolmivuotinen hanke, joka vahvistaa työllistymistä edistävien järjestöjen elinvoimaa.

KeKo toimii valtakunnallisesti ja kokoaa yhteen alueiden työllisyystoimijoita. Hanke tukee alueilla yhteistä kehittämis- ja projektityötä, joiden lähtökohtana ovat vahvat yhteistyöverkostot. 

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö / STEA Veikkauksen tuotoilla.

Tutustu KeKo-hankkeeseen

Tervetuloa loppuseminaariin 20.11.2019

KeKon kolmivuotinen taival on pian päättymässä. Sen kunniaksi haluamme kutsua teidät hankkeen loppuseminaariin Helsinkiin 20.11.2019. Loppuseminaarissa paneudumme tarkemmin verkostojen ja kumppanuuksien mahdollisuuksiin työllisyystoimijoiden tukena.

Tutustu ohjelmaan

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

Hankkeen muut tapahtumat löydät sivun oikeasta reunasta.

KeKon julkaisut

KeKo Extran kansikuvaKeKo on julkaissut kaksi Kyvyt käyttöön Extra -lehteä. Toisessa käsitellään yhteistä vaikuttamistyötä, kun taas toisessa paneudutaan järjestöjen osaamiseen ja rooleihin muuttuvassa toimintaympäristöstä.

Tutustu julkaisuihin:

Yhteinen vaikuttamistyö 5/2019

Yhdistetään järjestöjen voimat ja taidot 8/2018


KeKo julkaisee marraskuussa 2019 käsikirjan ”Verkostot ja kumppanuus – Järjestöt työllisyyden edistäjinä”. Julkaisu tarjoaa kättä pidempää uusien yhteistyöverkostojen muodostamiseen ja olemassa olevien vahvistamiseen. Tarjolla on hyviä käytänteitä, vinkkejä ja ratkaisua. Käsikirjan pohja on rakennettu eri puolilla maata järjestetyissä työpajoissa yhdessä työllisyysasiantuntijoiden kanssa. Suurkiitos käsikirjatyöhön osallistuneille asiantuntijoille!

KeKon aluetoiminta

KeKo rakentaa kumppanuutta alueiden työllisyystoimijoiden välille. Aluesivuille on koottu tietoa KeKon tilaisuuksista sekä alueiden toiveista, tilanteista ja työllisyyshankkeista.

Tutustu aluesivuihin ja tule mukaan!

KeKon viestintä

Haluatko jatkossa tiedotteita, kyselyitä ja tietoa eri tapahtumista KeKolta?

Tilaa tästä viestit

KeKo tiedottaa ajankohtaisista asioista myös Facebook-sivullaan.

KeKo FACEBOOKISSA

Katso kaikki tAPAHtumaT

Yhteystiedot

Hankekoordinaattori Tuuli Riisalo-Mäntynen
tuuli.riisalo-mantynen(at)vates.fi
0440 396 848


Hankesihteeri Meeri Riihelä
meeri.riihela(at)vates.fi
044 773 5708

Kehittämisen koordinaatiohanke – KeKo kasataan komeaksi yhdessä!

Vatesin edellinen Välityömarkkinat osana työelämää -projekti osoitti, että toimijoiden kesken tarvitaan uutta luovaa yhteistyötä kaikilla toiminnan tasoilla. Toimintaympäristö ja rakenteet ovat jatkuvassa murroksessa. Kokonaisuuden hahmottaminen on saamamme palautteen mukaan koko ajan hankalampaa.

Tällä toimialalla on runsaasti verkostoja. Välillä tuntuu, että samat toimijat pohtivat asioita yhdessä – tilaisuuden otsikko vain vaihtuu. Samaan aikaan jonkin keskustelutilaisuuden tai työpajan jälkeen voimme saada palautetta, että paikalla olivat aivan väärät tahot, jotta asiat todella etenisivät.

Yhteistyötä tehdään, mutta myös sen puutteita kritisoidaan. Kuulemme siiloista, byrokratian tuomista rajoista, aidon moniammatillisuuden puutteesta jne. Verkostoihin ollaan joskus myös väsyneitä, mutta toisaalta niiden merkitys todetaan aivan välttämättömäksi. Verkostotyö onkin oma taitolajinsa.

Ilmassa on paljon epävarmuutta, mutta meidän ei kannata kiusaantua sen läsnäolosta vaan tutkia sitä. Lea Nikula Nuorten Ystävistä totesi Kuntoutuspäivien (2017) paneelissa, että pitää uskaltaa olla tietämättömyyden äärellä. Kuinka tuttua, mutta kuinka totta.

Ota siis KeKo – Kehittämisen koordinaatiohanke käyttöösi ajattelun apuna, jäsennyksen välineenä. Istu sen kattaman keskustelupöydän ääreen ja anna ideoiden virrata. Meillä monella on useita uhkakuvia mielessä siitä, mitä uudistukset voivat tuoda järjestökentälle. Miten selviämme resurssien vähenemisestä? Miten kehitämme omaa toimintakulttuuriamme turvataksemme järjestöjen elinvoiman?

Meitä kaikkia tarvitaan yhtä lailla näiden uhkakuvien karkottamiseen kuin mahdollisuuksien todentumiseen. On meistä itsestämme kiinni, vahvistammeko verkostoja ja tartummeko toimeen yhteisen toimintaympäristön turvaamiseksi.

Tervetuloa yhteiseen sparraukseen, otathan yhteyttä!