Siirry pääsisältöön

Ministerit Lindström ja Mattila Job Shadow Day -tapahtuman suojelijoiksi / Ministrarna Lindström och Mattila beskyddare av evenemanget Job Shadow Day

pe huhtik. 20 14:30:00 2018

Job Shadow Day on päivä, jolloin työnantajat eri puolilla Suomea antavat mahdollisuuden tutustua kiinnostavaan työhön. Työn seuraaminen sopii erityisesti nuorille, jotka ovat valitsemassa opintopolkuaan. Sen tarkoitus on osoittaa, että myös osatyökykyinen henkilö voi olla täysin työkykyinen hänelle sopivassa työssä.

Työministeri Jari Lindström ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila toimivat tänä vuonna Job Shadow Dayn (25.4.) valtakunnallisina suojelijoina. He ovat antaneet yhteisen tervehdyksensä päivään osallistuville.

Ote tervehdyksestä:
Moni siirtymävaiheessa oleva nuori tarvitsee tietoa, kokemusta ja rohkaisua etsiessään itselleen oikeaa paikkaa opinnoissa ja työelämässä. Tänä päivänä liian moni innokas ja motivoitunut työntekijä jää työelämän ja osallisuuden ulkopuolelle. Tähän meillä ei ole yhteiskuntana varaa. Tarvitsemme kaikkien työpanosta.

Toivomme, ettei sairaus tai vammaisuus vaikuta rekrytointiin, kun motivaatio ja osaaminen kohtaavat työn vaatimukset. Pitää vain antaa ihmisille mahdollisuus osoittaa, mihin heistä on.

Uskomme, että tämä päivä antaa jotain tärkeää myös työnantajalle. Jokainen rekrytoija tietää, että jo pelkät työhaastattelut asettavat omat rajansa osaavan ja motivoituneen työntekijän löytämiseen, jonka tulisi lisäksi sulautua sujuvasti osaksi työyhteisöä. Toivoisimme kaikkien tarttuvan niihin mahdollisuuksiin, joita tämä päivä teille tarjoaa.


Job Shadow Day on Irlannista lähtöisin oleva teemapäivä, johon osallistuu tänä vuonna 12 Euroopan maata. Suomessa tapahtumaa koordinoi Vates-säätiö, joka toi Job Shadow Dayn Suomeen vuonna 2014. Päivä on laajentunut paikallisesta kokeilusta valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Oppilaitos, viranomainen, järjestö tai muu taho lähettää työn seuraajan päivän ajaksi työpaikkaan, jonka kanssa on tehty sopimus seurannasta.

Edellisinä vuosina työtä on seurattu mm. kirjastoissa, erilaisissa kaupoissa, päiväkodeissa, radiossa ja lehdissä, kuljetusyrityksessä, eläintarhassa, arkkitehtitoimistossa, hevostallilla, musiikkistudiossa, seurakunnissa, teattereissa ja laivaliikenteessä. Tänä vuonna uusia työnantajia ovat mm. Pentik ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, mukana on myös monta pientä työnantajaa.

Job Shadow Day ei ole työnhakua. Sen tarkoitus on osoittaa, että osatyökykyinen henkilö voi olla täysin työkykyinen hänelle sopivassa työssä. Joka kuudennella meistä on jokin toimintarajoite. Rajoitteet voivat olla ohimeneviä tai pysyviä, jotkut ovat vähäisiä, toiset suurempia. Suurin osa osatyökykyisistä henkilöistä tekee silti työtä tai kykenee siihen. Vielä useampi olisi töissä, jos heidän kykynsä eivät jäisi erityistarpeiden varjoon.

Muuttamalla asenteitamme muutamme maailmaa!


Linkki tervehdykseen (aukeaa uuteen välilehteen)  

Lisätietoa tapahtumasta:

jobshadowday.fi

Osallistujat alueittain (työnantajat ja lähettävät tahot)

Lisätietoa:
Kaija Ray
kaija.ray@vates.fi
p. 0440 724 944

Marianne Pentikäinen
marianne.pentikainen@vates.fi
p. 044 743 1929


Job Shadow Day är en dag då arbetsgivare på olika håll i Finland ger människor en möjlighet att bekanta sig med intressant arbete. Det passar speciellt bra för unga som snart ska välja studieinriktning. Syftet med dagen är att visa att även en partiellt arbetsför person kan vara fullständigt arbetsför i ett jobb som passar honom eller henne.

Arbetsminister Jari Lindström och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila är i år nationella beskyddare av Job Shadow Day (25.4). De har en gemensam hälsning till de som deltar i dagen.

Ett utdrag ur hälsningen:
Många unga är i behov av kunskap, erfarenhet och uppmuntran när de ska försöka hitta sin egen plats i studier och arbetsliv. Alltför många ivriga och motiverade arbetstagare hamnar i dag utanför arbetsliv och delaktighet. Det har vi som samhälle inte råd med. Vi behöver allas arbetsinsats.

Vi hoppas att en människas sjukdom eller funktionsnedsättning inte ska inverka vid rekryteringar, om motivationen och kompetensen motsvarar arbetets krav. Man måste bara ge människor möjlighet att visa vad de går för.

Vi tror att denna dag ska ge även arbetsgivare något viktigt. Varje rekryterare vet att arbetsintervjuerna i sig sätter sina egna begränsningar när det gäller att hitta en kunnig och motiverad arbetstagare, som dessutom ska passa in i arbetsgemenskapen. Vi önskar att alla tar vara på de möjligheter som denna dag ger dem.

Job Shadow Day är en temadag som kommer från Irland. I år deltar tolv europeiska länder i evenemanget. I Finland samordnas evenemanget av Vates-stiftelsen, som tog Job Shadow Day till Finland 2014. Evenemanget har vuxit från att ha varit ett lokalt försök till att bli ett riksomfattande evenemang. En läroanstalt, en myndighet, en organisation eller någon annan aktör avtalar med en arbetsplats om att sända en person till arbetsplatsen för att under en dag följa, eller skugga, arbetet där.

Tidigare år har jobbskuggare fått följa arbetet vid bl.a. bibliotek, olika butiker, daghem, radio och tidningar, transportföretag, djurparker, arkitektbyråer, stall, musikstudior, församlingar, teatrar och fartyg. Nya arbetsgivare som är med i år är bl.a. Pentik, Folkpensionsanstalten och Institutet för hälsa och välfärd.

Job Shadow Day är inte jobbsökning. Syftet med dagen är att visa att en partiellt arbetsför person kan vara fullständigt arbetsför i ett jobb som passar honom eller henne. Var sjätte person har någon funktionsbegränsning. Begränsningarna kan vara övergående eller bestående, och en del är mindre, andra större. Merparten av de personer som är partiellt arbetsföra har dock ett jobb eller klarar av att jobba. Ännu fler skulle jobba, om deras särskilda behov inte skulle stjäla fokus från deras förmågor.

Genom att förändra våra attityder förändrar vi världen!


Hälsningen 

Mer information om evenemanget:

www.jobshadowday.fi


Deltagare i olika regioner (arbetsgivare och sändande parter)


Ytterligare information:

Kaija Ray
kaija.ray@vates.fi
tfn 044 072 4944

Marianne Pentikäinen
marianne.pentikainen@vates.fi
tfn 044 743 1929

Työn seurannan päivä vei Spesian opiskelijat unelmiensa työpaikoille

Kuva Spesia: työnseuraaja vaihtaa rengasta yhdessä yrityksen työntekijän kanssa.

Spesian opiskelijat osallistuivat Job Shadow Day -päivään monilukuisasti ympäri Suomen. Päivän aikana monenlaiset työtehtävät tulivat tutuiksi, kun opiskelijat pääsivät tutustumaan unelmatyöhönsä.

Lue Sari Råmanin blogi JSD-päivästä Spesian sivuilta (linkki aukeaa uuteen väilehteen)

Poveri-hanke: Job Shadow Day -video

Alla olevat linkit avautuvat uuteen välilehteen

Katso videoita: Job Shadow Day Suomessa

Vatesin podcast-jakso Job Shadow Day'sta

Ilmoittaudu mukaan

JSD pähkinänkuoressa

Videolla kerrotaan lyhyesti Job Shadow Day päivästä.

Kysy lisää

Yleistä päivästä, sopimusasiat ja nettipäivitykset:

Marianne Pentikäinen
Johdon sihteeri, JSD-koordinaattori
puh. +358 44 743 1929
marianne.pentikainen(at)vates.fi

Det är min dröm att jobba som fotograf

FDUV:n videossa kuullaan päivään osallistuvien ajatuksia ja haaveita.