Siirry pääsisältöön

Välityömarkkinat työvoiman ytimessä

Välityömarkkinat ..
..ehkäisevät syrjäytymistä
..ylläpitävät ja parantavat asiakkaan työkykyä
..tuntevat työllistämisen keinot ja tuet

Välityömarkkinat luotiin 90-luvulla purkamaan pitkäaikaistyöttömyyttä, ja ne ovat edelleen keskeinen osa vaikeasti työllistyvien henkilöiden palvelujärjestelmää.

Välityömarkkinoiden tavoitteena on parantaa pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja osatyökykyisten henkilöiden työmarkkina-asemaa. Keinoina ovat mm. kuntouttava työtoiminta, työkokeilut, uraohjaus, työvoimakoulutus, oppisopimus, ammatillinen kuntoutus ja palkkatuettu työ.

Välityömarkkinatoimijoilla on merkittävää osaamista ja kokemusta sekä koko työllistämisen palvelupolun hallinnasta että monisektoriaalisesta yhteistyöstä. Välityömarkkinat tarjoavat työelämäosallisuutta ja avoimelle sektorille tapahtuvia siirtymiä tukevia palveluita sekä palkkatuettuja työpaikkoja. Tämän takia kuntien ja maakuntien kannattaa varmistua, että tämä alueellinen kokemus ja osaaminen ovat käytössä myös maakuntauudistuksen jälkeen, ja ettei se katoa esimerkiksi palveluiden yksityistämisen yhteydessä.

Kuntien ja välityömarkkinoiden yhteistyö on monitahoista:

1) Kunnat ovat usein itse osa välityömarkkinoita, kun ne tarjoavat esimerkiksi kierrätystoiminnan yhteydessä kuntouttavan työtoiminnan palveluita. 

2) Kunnat usein myös ostavat työllisyyspalveluita esimerkiksi säätiöiden ylläpitämiltä työllistymisyksiköiltä.

3) Kunnat voivat myös edistää alueen välityömarkkinatoimijoiden asemaa, tilaamalla niiltä palveluita ja tuotteita, kuten kiinteistöhuollon palveluita, catering-palveluita tai työpajoissa valmistettuja tuotteita.

Mukaan yhteistyöhön

Vates-säätiö koordinoi valtakunnallisesti toimivaa Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmää. Vates-säätiö myös järjestää työllistymisyksiköiden johdolle ja välityömarkkinatoimintaan vaikuttaville päättäjille koulutusta ja esimerkiksi opintomatkoja ulkomaille, joista on tuotu uusia toimintamalleja myös Suomeen. Vates myös ylläpitää Välityömarkkinat-sivua.

Jos olet kiinnostunut välityömarkkinoiden toiminnasta ja yhteistyöstä niiden kautta tapahtuvasta työllisyyden hoidosta, tilaa itsellesi Välityömarkkinat-uutiskirje. Kirjeessä kerrotaan välityömarkkinoiden ajankohtaisista asioista ja esimerkiksi tulevista työllistymisyksikön johdolle suunnatuista tapahtumista. Samalla uutiskirjeen tilauslomakkeella voit tilata myös Vates INFOn (yleisen uutiskirjeen): http://uutiskirje.vates.fi/

Välityömarkkinat-esite (pdf) on tehty yhteistyössä Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kanssa.

Välityömarkkinat laajemmin

Välityömarkkinat voidaan ymmärtää myös laajempana eri toimijoiden alueellisena yhteistyönä. Tällöin välityömarkkinat käsittää myös esimerkiksi kuntien työllisyyspalvelut, työllisyyshankkeet, ESR-hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset. Koska välityömarkkinoilla on monia eri toimijoita, alueille olisi hyvä koota portaaleita, johon kerätään erilaiset pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävät kanavat. Uudenmaan välityömarkkinat -portaali on tuotettu Uudenmaan ely-keskuksen ja TE-toimiston toimesta. www.taidonpolku.fi  

Artikkeleita

Lisätietoa:

Mitkä välityömarkkinat?

Välityömarkkinoilla tarkoitetaan työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden välissä olevia palveluita, kuten palkkatuettua työtä, työkokeilua, valmennusta, koulutusta sekä työpajatoimintaa, joiden avulla pyritään työmarkkinoille. Sillä tarkoitetaan myös ns. aktiivista sosiaalipolitiikkaa, jossa esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan avulla ja sosiaalihuoltolain mukaisella työtoiminnalla pyritään pitämään yllä ihmisen toimintakykyä ja parantamaan elämänhallintaa. Niitä voivat olla myös erilaiset matalankynnyksen palvelut.


Monipuolisen kuvan asiaan tarjoaa Tarja Filatovin vuonna 2013 ministeri Lauri Ihalaiselle tekemä selvitys välityömarkkinoista. Se antaa hyvän tausta myös tähän päivään, mistä termi on lähtöisin, mitä sillä tarkoitetaan, keitä välityömarkkinoilla on tai kuka ja missä sitä järjestetään.  Lue Selvitys välityömarkkinoiden mahdollisuuksia tukea vaikeasti työllistyvien työelämään osallistumista ja työmarkkinoille pääsyä