Siirry pääsisältöön

Lausunto hallituksen esitykseen (HE 275/2006) laeiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta

11.02.2014

Hallituksen esitys sisältää parannuksia nykyiseen sosiaalisten yritysten lakiin. VA-TES-säätiö olisi kuitenkin toivonut, että eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan 28.9.2006 antamaan lausuntoon sisältyvät ehdotukset olisi hyväksyt-ty sellaisinaan hallituksen esitykseen. Hallituksen esityksessä ei esimerkiksi mainita kohderyhmän laajentamista mielenterveyskuntoutujilla. VATES-säätiö pitää tärkeänä, että valiokunta mietinnössään ottaisi asian esille.

Lue lisää