Siirry pääsisältöön

Vates-säätiön lausunto Vapaa! Fri!-hankkeen väliraportista: Vapaaehtoistoiminnan aseman edistäminen ikääntyvässä yhteiskunnassa

06.05.2022

Oikeusministeriö
VN/3215/2021

Vates-säätiö on osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä edistävä asiantuntijaorganisaatio. Säätiön lausunnon näkökulma on heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edistämisen tukeminen.

Kolmannella sektorilla tehdään merkittävä määrä Vatesin kohderyhmän työllistymistä tukevaa toimintaa. Työllistymistä tukevien järjestöjen toimintaan vaikuttavat samat ilmiöt kuin yleisemmin järjestökenttään, esimerkiksi toiminnan ammattimaistuminen ja rahoituksen saatavuus.

Vapaa! Fri!- hankkeen väliraportissa nostetaan esille kunnan ja järjestöjen yhteistyö-, rahoitus ja tukirakenteet. Työllisyydenhoidon kentän muutosten keskellä (mm. hyvinvointialueuudistus, TE2024-uudistus) tulisi pitää mielessä kunta kolmannen sektorin kumppanina, ja hakea uusia toimintamalleja, sosiaalisia innovaatioita, kunta-järjestöyhteistyöhön.

Tuetun vapaaehtoistyön mallia tulisi kehittää siten, että vapaaehtoistyö olisi paremmin saavutettavissa myös erityistä tukea työllistymiseensä tarvitseville. Parhaimmillaan vapaaehtoistoimintaan osallistuminen ylläpitää ja parantaa osatyökykyisen henkilön työ- ja toimintakykyä. Ja näin ollen tuo henkilölle paremmat mahdollisuudet työllistyä palkkatyöhön. Vapaaehtoistyön tekeminen työmarkkinatuella tulisikin sallia nykyistä vapaammin.

Myös opinnollistamiselle vapaaehtoistyön kontekstissa tulisi luoda lisää puitteita. Kuten Vapaa! Fri! hankkeen väliraportissa todetaan, varsinkin nuorten on havaittu olevan kiinnostuneita siitä, kuinka vapaaehtoistoiminta voi tukea nuorta työllistymisessä. Osaamista voi syntyä monenlaisissa ympäristöissä.

Kun kolmannen sektorin toimintaa arvioidaan kunnissa ja hyvinvointialueilla, olisi tärkeää pitää mielessä myös palveluntuotannon, vertaistuen ja vapaaehtoisuuden yhteenliittymä. Usein järjestön palvelutuotanto, tai jo fyysinen paikka mahdollistaa erilaisen kohtaamisen ja osallisuuden yhteiskuntaan.

Helsingissä 6. päivänä toukokuuta 2022

Anne Kallio                                                   Jaana Pakarinen
Työllisyyssuunnittelija                                   Toimitusjohtaja
Vates-säätiö sr                                              Vates-säätiö sr

Lue lausunto Vapaa! Fri! -hankkeen väliraportista (pdf aukeaa uuteen välilehteen

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!