Siirry pääsisältöön

Vatesin tarkoitus ja tavoitteet

Vates-säätiön strategia on hyväksytty säätiön hallituksen kokouksessa lokakuussa 2016 ja päivitetty vuonna 2022.

Säätiön uudet säännöt on hyväksynyt Patentti- ja rekisterihallitus sekä säätiön hallitus marraskuussa 2018. 

Visio

Vammaisilla, pitkäaikaissairailla ja osatyökykyisillä henkilöillä on tasavertaiset oikeudet ja käytännön mahdollisuudet työllistyä.

Missio

Yhdistävä yhteistyön rakentaja ja verkostojen kokoaja, kehittävä edelläkävijä, luovasti rohkea tiedon ja käytännön asiantunteva soveltaja.

Arvot

Rohkeus
Asiantuntijuus
Muutosvalmius

Tavoitteet

Vates-säätiön strateginen tavoite on edistää vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kuntoutusta ja työllistymistä.

Tavoitteemme on, että:

Vammaiset henkilöt siirtyvät opintojen jälkeen työelämään koulutuksensa mukaisiin töihin mahdollisesti työelämässä toteutettavan tarvittavan lisävalmennuksen turvin. Kaikissa työllistymiseen tähtäävissä palveluissa tulee olla mahdollisuus ammatilliseen, yksilölliseen työhönvalmentajan palveluun.

Vammaiset, osatyökykyiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt nähdään osaavana ja tuottavana työvoimana heidän taustastaan riippumatta. Kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa‐arvoisesti niin työnhaun, työnteon kuin työssä pysymisenkin suhteen. Työelämän esteettömyys on huomioitu ja sen tuottamat monet edut osataan myös tuoda esille.

Vammaisilla ja osatyökykyisillä henkilöillä on mahdollisuus kykyjensä mukaiseen kuntouttavaan ja valmentavaan toimintaan, työsuhteiseen työhön tai avoimille työmarkkinoille johtavaan tuettuun toimintaan. Siirtymät työllistämispalveluista työsuhteeseen onnistuvat ja työllistämisyksiköiden järjestämän työn laatu vastaa tarpeita. Välityömarkkinat ovat osa työelämän kehittämistä.Näin vaikutamme verkostoissa