Siirry pääsisältöön

Apuja rekrytointiin ja perehdytykseen

Työn tuki osana työsuhteen alkua

Kaikki kyvyt käyttöön

Työyhteisön monimuotoisuuden edistäminen kattaa työsuhteen kaikki vaiheet ja sen ensiaskeleet otetaan jo ennen rekrytointia. Muistilistalla olisi hyvä olla niin työyhteisön yhteiset pohdinnat siitä, millaista osaamista työpaikallamme tarvitaan kuin käytännön ratkaisut erilaisiin työtehtävien joustoihin. Näitä voivat olla mm. työtehtävien pilkkominen tai pienten tehtäväkokonaisuuksien yhdistäminen yhdeksi toimenkuvaksi. Onko työpaikkamme kaikin puolin esteetön ja saavutettava?

Esteetön rekrytointi

Työpaikan esteettömyys alkaa myös jo ennen rekrytointia. Monet työpaikat ovat viime aikoina alkaneet kiinnittää huomiota työpaikkailmoittelun saavutettavuuteen. Muutoinkin keskustelu esteettömyydestä ja saavutettavuudesta on tällä hetkellä paljon laajempaa kuin vain fyysinen esteettömyys. Tähän on vaikuttanut mm. saavutettavuusdirektiivi. Työpaikkojen nettisivut on hyvä olla mahdollisimman saavutettavassa muodossa. Silloin ne vastaavat julkisia toimijoita velvoittavaa käytäntöä. Saavutettavuusdirektiivi edellyttää, että digitaaliset palvelut on oltava sellaisessa muodossa, että kuka tahansa pystyy niitä lukemaan ja ymmärtämään vaikkapa erilaisilla apuvälineillä sekä esim. videoiden tulee olla tekstitettyjä. Tavoitteena voidaan pitää sellaisia rekrytoinnin käytäntöjä, joissa lopulta vain osaaminen ratkaisee.

Tutustu THL:n Iisisti töihin -oppaaseen, jossa perehdytään erityisesti osatyökykyisten henkilöiden sujuvaan rekrytointiin ja työvoimapotentiaalin hyödyntämiseen:

Terveydentila ja rekrytointi

Terveydentila tai työkyky ovat oleellinen osa työssä selviytymistä, mutta työhaastattelussa saa kysyä vain sellaisista asioista, jotka voivat suoraan vaikuttaa kyseessä olevasta tehtävästä selviytymiseen.

Jokin pitkäaikaissairaus voi vaatia huomiota myös työturvallisuuden kannalta.

Tutustu linkistä blogikirjoitukseen työturvallisuuden vastuista ja sivulta löytyvään neuvontatapaukseen:

Työpaikkaohjaajat

Niillä toimialoilla ja työpaikoilla, joissa tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa esim. harjoittelujen kautta tai opinnäytetöinä, saattaa olla myös erillisiä työpaikkaohjaajia. He huolehtivat erityisesti työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyön sujuvuudesta sekä mahdollisesta työtehtävien räätälöinnistä harjoittelu- tai koulutussopimusjakson aikana. Jos omalla työpaikallasi on nimettynä tällainen henkilö, voi hänestä olla apua myös omassa roolissasi henkilöstön edustajana.

Työpaikkaohjaaja voi toimia apuna myös osaamisen sanoittajana, mikäli työntekijän tai työnhakijan on vaikea luottaa omiin kykyihinsä. Sekä tuen tarve että osaaminen voivat olla piilossa.

Lisätietoa

Asiantuntija-apua saatavissa

Hyvin monessa työtehtävässä työntekijän mahdollinen vamma tai sairaus ei vaikuta mitenkään niissä suoriutumiseen. Joissain sairauksissa tai vammoissa on kuitenkin hyvä olla perustiedot siitä, miten työntekoon liittyvä haitta näkyy tai vaikuttaa arjessa.

Monilla vammais- ja potilasjärjestöillä on työllisyysasiantuntijoita. Heillä on monipuolinen ja tarkka tieto siitä, miten juuri kyseisen sairauden aiheuttamia asioita työssä voidaan tukea, kompensoida tai poistaa. Käänny rohkeasti heidän puoleensa epäselvissä tilanteissa!

 

Halutessasi voit vielä kertauksen vuoksi palata sivuston aiempaan kohtaan alla olevasta linkistä:

 

Lisätietoa

Kiitos, että tutustuit Työn tukena -koulutusaineistoon.

Toivottavasti sait tarvitsemaasi tietoa monimuotoisuuden edistämisestä työyhteisössä ja tietoa henkilöstön työkyvyn tukemisen keinoista. Voit palata aineistoon, kun haluat tarkistaa asioita tai kun esimerkiksi pohdit työntekijän mahdollisuutta jatkaa työssä.

Haluatko syventää osaamistasi työssä pysymisen ratkaisuista?

Ota yhteyttä: