Siirry pääsisältöön

Aluetoiminta

Valtakunnallisen aluetoiminnan tavoitteena on kasvattaa osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä edistävien järjestöjen tunnettuutta ja arvostusta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia maakunnissa muiden toimijoiden kanssa (julkinen ja yksityinen sektori sekä yritykset) sekä tuoda esiin toiminnan vaikuttavuutta.

Aluetoiminta on järjestänyt työllisyystoimijoille verkostotilaisuuksia ja työpajoja kaikissa maakunnissa. Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki työllistymisasioista kiinnostuneet tahot.

Huom. Keväästä 2023 lähtien aluetoiminta on ollut osa Vatesin kehittämistoimintaa. 


Ihmisjoukko, jonka yläpuolella vihreä, sininen, keltainen, punainen ja pinkki puhekupla.Val­ta­kun­nal­li­nen alueyh­teys­hen­ki­löi­den ver­kos­to

Aluetoiminnan tukena toimii valtakunnallinen alueyhteyshenkilöiden verkosto, joka koostuu työllistymistä edistävistä järjestöistä, eri sektorien työllisyystoimijoista ja erityisoppilaitoksista (2-4 organisaatiota/maakunta) Edustettuina ovat kaikki maakunnat lukuunottamatta Ahvenanmaata.

Alueyhteyshenkilöiden verkoston tavoitteeksi on yhdessä muotoiltu seuraavat asiat:

  • Tietoisuuden lisääminen osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden asioista ja heidän tilanteensa edistäminen.
  • Vaikuttaa siten, että alueellisuus tulee esiin eikä unohdu päätöksenteossa. Toimia agentteina alueilla keräämässä ja levittämässä tietoa.
  • Toimia toisillemme vertaistukena.
  • Kehittää yhdessä keinoja ja työn laadukkuutta, joilla edistetään osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaista työelämään osallistumista.”

Vuonna 2024 alueyhteyshenkilöiden verkosto kokoontuu neljä kertaa teamsissa ja yhden kerran lähitapaamiseen pääkaupunkiseudulla. Teams-tapaamiset teemoitetaan ajankohtaisten aiheiden mukaisesti.

Alueyhteyshenkilöiden verkostolle on perustettu oma Teams-tiimi, joka toimii ajantasaisen tiedon jakamisen alustana sekä verkostoitumisen tukena. 

Jos haluat lisätietoja verkostosta, ota yhteyttä Anne Kallioon.

 
 

Tule mukaan toimintaan!

 

Tavoite ja tarkoitus

""Valtakunnallisen aluetoiminnan tavoitteena on osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä edistävien järjestöjen tunnettuuden ja arvostuksen kasvattaminen maakunnissa.

Lisäksi tavoitteena on yhteistyön ja kumppanuuksien vahvistaminen toimijoiden välillä. Toimijat voivat olla toisia järjestöjä ja julkisen sekä yksityinen sektorin toimijoita kuten yrityksiä.

Tarkoituksena on nostaa esiin järjestöjen osallistavaa ja kehittävää työotetta toimintaympäristön muutoksissa sekä vahvistaa järjestöjen roolia osatyökykyisten työllistymisen edistäjänä. Oikea-aikainen ja yksilön työllistymisen tarpeeseen vastaava palveluun ohjautuminen säästää yhteiskunnan resursseja myös tulevaisuudessa.
Aluetoiminnan toimintamuodot""

Aluetoiminnassa järjestettävät verkostotilaisuudet ja työpajat keskittyvät ajantasaisen tiedon jakamiseen ja levittämiseen, tutkimustiedon hyödyntämiseen, viestinnällisiin ja vaikuttamisen kysymyksiin sekä järjestöjen palveluprosessien ja toiminnan laadun/vaikuttavuuden kehittämiseen. Tarkoituksena on kehittää työllisyydenhoidon kentän käytäntöjä alueittain.

Tilaisuuksissa vahvistetaan järjestöjen roolia työllisyydenhoidon kentän muutoksissa sekä yhteiskehittämistä muiden työllisyystoimijoiden kanssa.

Tilaisuudet rakennetaan yhteistyössä alueiden työllisyystoimijoiden kanssa. Niissä huomioidaan järjestötoimijoiden tarpeet ja toiveet. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden parissa työskentelevät tahot.
Aluetoiminnan pääasialliset kohderyhmät

  • Osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä ja osallisuutta edistävät järjestöt
  • Työllisyyspalveluja tuottavien yhteisöjen henkilökunta
  • Kuntien työllisyyspalvelut
  • Erityisoppilaitosten ohjaustyötä tekevä henkilöstö

Julkaisuista tukea yhteistyöhön!

Koristekuva

Työllisyydenhoidon trendikorteista apua yhteiseen pohdintaan! Aluetoimintaa edeltäneessä Vatesin KeKo-hankkeessa (2017-2020) toteutettiin loppuvuodesta 2020 Työllisyydenhoidon trendikortit, joita on tarkoitus käyttää yhteiseen pohdintaan työllistymistä edistävien tahojen kanssa.

Kortteja voit tilata täältä (linkki aukeaa uuteen välilehteen)


Koristekuva

Lisävinkkiä yhteistyön aloittamiseen työllisyystoimijoiden välillä saat myös Yhteistyö alkuun -kortista, jotka on tehty osana Vatesin KeKo-hanketta (2017 - 2019). Korteissa annetaan vinkkiä, miten saada yhteistyö alkuun ja mitä kannattaa tuoda esille järjestöjen vahvuuksista ja kompastuskivistä, jotka kannattaa huomioida jo yhteistyön alussa.

Tutustu Yhteistyö alkuun  -korttiin (pdf aukeaa uuteen välilehteen)


Kirjan kansiTutustu myös Keko-hankkeessa tehtyyn Verkostot ja kumppanuus - Järjestöt työllisyyden edistäjinä -käsikirjaan, johon Yhteistyö alkuun -kortit pohjautuvat. Käsikirjassa paneudutaan yhteistyön merkitykseen työllisyydenhoidossa. Julkaisu tarjoaa kättä pidempää uusien yhteistyöverkostojen muodostamiseen ja olemassa olevien yhteistyömallien vahvistamiseen.

Julkaisu on suunnattu erityisesti niille kolmannen sektorin toimijoille, jotka edistävät osatyökykyisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden työllistymistä.

Tutustu Käsikirjaan (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Toiminta alueilla

(Huom. aluesivuja ei tällä hetkellä päivitetä.)

Ilmoita hanke maakuntasivuille

Yhteystiedot

Anne keltaisessa villatakissa vuorimäntyjen ja kiviaidan edessä.
Anne Kallio
Erityisasiantuntija,
työllistymisen ekosysteemit ja aluetoiminta
044 493 1300
anne.kallio@vates.fi

Järjestövoimaa alueelliseen työllistämiseen

Kyvyt käyttöön Extra-lehdet

Suomen kartta pöytänä, jonka ympärillä miehiä ja naisia eripuolilta maata tietokoneiden ääressä. Tienviittoja, joissa lukee Joensuu, Äänekoski, Savonlinna, Kokkola.Aluetoiminnan tuottama Kyvyt käyttöön Extra-lehden 1/2022 teemana on Järjestövoimaa alueelliseen työllistämiseen.

Aluetoiminnan Extra 1/2022 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)


Extran kansikuva - ihmisiä piirissä kädet kohti taivasta.Tutustu vuonna 2021 ilmestyneeseen lehteen, jonka teemana on Järjestöt mukana työllisyydenhoidon uudistuksissa.

Aluetoiminnan Extra 2/2021 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)


 Aluetoiminnan Extra-Lehden piirroskansi, jossa nelikerroksisen talon läpileikkaus ja ihmisiä eri kerroksissa sekä nokisutari katolla.

Tutustu vuoden 2021 kesäkuussa ilmestyneeseen lehteen, jonka teemana on Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö - järjestöt kertovat. Lehden piirroskuvitukset ovat tehneet oppilaitoksissa opiskelevat nuoret.

Aluetoiminnan Extra 1/2021 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Aluetoiminnan podcast-jakso

AlViheä ja oranssi sydän sekä korva, Vates välittää-podcast-sarjan tunnusuetoiminnan podcast-jaksossa kerrotaan Vatesin alueiden järjestötoimijoille tekemästä kyselystä, jossa selvitettiin mm. niiden tiedon tarpeita. Vastausten mukaan toimijat kaipaavat tietoa mm. työkyvyn arvioimisesta järjestöissä. Tästä teemasta kertoi aluekoordinaattori Hanna Ranta-Pitkänen.

Alla olevat linkit aukeavat uuteen välilehteen.

Aluetoiminnan podcast-jakso Työkyvyn arviointia tehdään myös järjestöissä

Lue Työkyvyn arviointia tehdään myös järjestöissä tekstiversio