Siirry pääsisältöön

Invalidiliitto ja työllistymisen edistäminen

www.invalidiliitto.fi

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Edistämme ja kehitämme fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Jäsenistömme työllistymistä edistävät erityisesti palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki, työolosuhteiden mukautukset. Työolosuhteiden järjestelytuki helpottaa työelämään pääsyä, esimerkiksi tarvittavien luiskan ja sähköisten ovenavausmekanismien hankintaan tai ovien levennyksiin tai soveltuvien sosiaalitilojen järjestelyyn. Palkkatuki toimii rekrytointitukena sinä aikana, kun työolosuhteet muokataan työntekijälle saavutettavaksi ja esteettömäksi. Työssäpysymistä edistävät työkykykuntoutukset, Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus, etätyön mahdollisuus, yritysneuvonta.

Invalidiliitto on ollut Vatesin hallituksen ja valtuuskunnan jäsenenä. Lisäksi meillä on ollut yhteisiä projekteja ja hankkeita sekä olemme tehneet yhteisiä julkaisuja.

Vates-säätiöltä toivomme mm. tilastoja osatyökykyisten työllistymisestä ja yrittäjyydestä, kansainvälistä selvitystä vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyydestä sekä lisää viestinnällistä yhteistyötä Invalidiliiton kanssa.

Kuva: Yritystä! on Invalidiliiton hallinnoima hanke, jossa Vates on mukana. Kuva on toukokuussa 2017 pidetystä Yritystä!-seminaarista. (Kuva: Kati Savela)

Katso Liikkumisen esteet työllistymisen haasteena -video

Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson kertoi 28.2.2018 Vatesin Avointen ovien Miniseminaarissa liiton kohderyhmien työllisyyttä ja työkykyä tukevista keinoista.

Katso video Anderssonin esityksestä tästä linkistä