Siirry pääsisältöön

Järjestöt mukana työkykyhankkeissa

ke helmik. 16 12:46:00 2022

Teksti: Tuuli Riisalo-Mäntynen
Kuva: iStock

Kymmenen puupalikkaa vaaleansinisellä pohjalla. Palikoita yhdistää viivojen verkosto.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi vuonna 2020 osana työkykyohjelmaa avustusta 22 alueelliselle hankkeelle, joissa pilotoidaan työkyvyn tuen tiimejä tulevia sote-keskuksia ajatellen sekä tuetun työllistymisen menetelmiä, mm. laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta ja alihankintamallia. Eri kunnat ja kuntayhtymät koordinoivat hankkeita ympäri Suomen. Hankkeiden toimintakausi on 2020–2022. Hankkeissa on mukana eri sidosryhmiä, kuten myös kolmannen sektorin toimijoita.

Työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen hankkeet ovat olleet käynnissä nyt useilla paikkakunnilla vajaa vuoden ajan. Hankkeiden sisällöt vaihtelevat hieman sen mukaan, kuuluvatko ne työkykyohjelman 1. ja 2. toimenpidekokonaisuuksiin vai vain jompaankumpaan. 1. toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on ”tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta”, ja 2. toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on ”lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkien vaikeimmin työllistyvien tukena” (STM 2021, Työkykyohjelma STM, linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Kolmannen sektorin toimijat ovat mukana hankkeiden sidosryhmätoiminnassa. Yhdistykset ovat mukana usean hankkeen ohjausryhmässä, minkä lisäksi kolmas sektori on osallistunut yhteisiin kehittämistyöpajoihin ja koulutuksiin. Kolmas sektori on myös tarjonnut koulutusta hankehenkilökunnalle. Hankkeet ja yhdistykset ovat tehneet asiakasohjausta molempiin suuntiin. Lisäksi hankkeet ovat löytäneet yhdistysten kautta kokemusasiantuntijoita toimintaansa.

Artikkeli on julkaistu Aluetoiminnan Kyvyt käyttöön Extra -lehdessä 2/2021 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: