28.01.2019

Satakunnan yhteisökeskus on maakunnallinen järjestötalo, jolla on kolme perustehtävää: järjestöjen keskinäisen yh- teistyön edistäminen, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyön edistäminen ja järjestötoiminnan kehittäminen. Yhteisökeskuksessa on vuokralla 12 eri toimijaa, minkä lisäksi noin 150 toimijaa käyttää talon kokoustiloja vuosittain. Tilat ovat kaikkien satakuntalaisten käytössä.

Satakuntalainen yhteistyön rakentamisen resepti

28.01.2019

Hallituksen OTE-kärkihanke on lopuillaan. Vastuuministeriöiden asiantuntijat Päivi Mattila-Wiro ja Patrik Tötterman kertovat, mitä hanke on tuottanut ja miten sen tulokset juurrutetaan uuteen toimintaympäristöön.

Tähtäimessä pysyvä muutos

28.09.2018

Job Shadow Day on tapahtuma, joka tarjoaa osatyökykyisille henkilöille yhden työpäivän ajan mahdollisuuden tutustua unelmiensa ammattiin sekä samalla saada uutta intoa opiskeluun ja työnhakuun.

Job Shadow Day -päivän suosio jatkuu

28.09.2018

SOSKU-hankkeessa (2015–2018) sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat ideoivat, kehittivät ja testasivat yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja. Tuloksena oli muun muassa 10 kohdan kriteeristö kuntoutuksen järjestäjän tueksi.

SOSKUssa luotiin laatukriteerit sosiaalisen kuntoutuksen järjestäjille

28.09.2018

Järjestöt on erimaakunnissa otettu vaihtelevasti mukaan maakunta- ja sote-uudistusten valmisteluun. Satakunnassa ne ovat olleet valmistelutyöryhmissä alkuvaiheista alkaen, ja järjestöillä on niissä tärkeä rooli.

Satakunnassa järjestöt mukana maakuntauudistuksen valmistelussa