Siirry pääsisältöön

Pitkäaikaissairaiden haasteet työelämässä

16.08.2023

Teksti: Mari Bergman
Kuvat: Tutkittua tietoa pitkäaikaissairaiden ihmisten
haasteista työelämässä -esitteestä

Neljä ihmishahmoa pöydän ääreessä katsoo kun naishahmo kirjoittaa fläppitaululle (piirroskuva).

Noin 1,9 miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Tämä tarkoittaa suurta määrää työikäisiä suomalaisia. Heistä 600 000 kokee sairauden tai vamman hankaloittavan työelämässä pärjäämistä tai sinne pääsemistä.

Pitkäaikaissairauden määritelmä vaihtelee hieman eri lähteitä tarkasteltaessa, mutta oleellista on sairauden kesto ja diagnoosin vaikutus toimintakykyyn. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmän mukaan pitkäaikaissairauksilla tarkoitetaan sairauksia, joiden vuoksi potilas saa säännöllistä hoitoa tai joiden takia hän on terveydenhuollon seurannassa. Määritelmän mukaan pitkäaikaissairaus on myös kestoltaan vähintään yli kuusi kuukautta. Pitkäaikaissairaudet ovat keskenään erilaisia. Osa vaikuttaa hyvin vähän sairastavan arkeen ja toimeentuloon. Toisten sairauksien vaikutukset työ- ja toimintakykyyn ovat niin merkittäviä, että ne vievät mahdollisuuden kerätä ansiotuloja ja toimia omaa koulutusta vastaavassa ammatissa kokonaan.

Pitkäaikaissairaus ei aina estä työntekoa

Neljän potilasjärjestön teettämässä selvityksessä lähes 4 000 vastaajaa kertoi omakohtaisia kokemuksia pitkäaikaissairauden vaikutuksesta työkykyyn.

Selvityksen teettivät Allergia-, iho- ja astmaliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Psoriasisliitto ja Reumaliitto vuonna 2021. Tämän jutun sitaatit on poimittu selvityksen osana toteutetun työelämäkyselyn avovastauksista. Tilastot ja tiedot ovat Tutkittua tietoa pitkäaikaissairaiden ihmisten haasteista työelämässä -esitteestä.

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että pitkäaikaissairaus ei ole este työelämässä menestymiselle. Erilaiset sairaudet voivat kuitenkin tuottaa haasteita työelämässä, kuten tämänkin lehden sivuilta voi lukea.

Suurin osa pitkäaikaissairaista pystyy työskentelemään sairaudesta huolimatta

Kaksi piirroshahmoa, joista toinen, lääkäri, koskettaa toisen olkapäätä.

49 prosenttia arvioi sairauden hankaloittavan työntekoa ja 72 prosenttia on kuitenkin pysynyt jatkamaan nykyisissä työtehtävissä.

Tukimuodot tunnetaan huonosti

Erilaisia tukimuotoja, kuten työn mukautusta, räätälöintiä ja kuntoutusta käytetään työelämässä liian vähän. Avun hakeminen tuntuu sairastavasta työläältä, kun työn mukauttamisen mahdollisuudet eivät ole ennestään tuttuja. Moni sairastava myös ajattelee, että työyhteisö ei ymmärrä pitkäaikaissairauden vaikutusta työntekoon tilanteissa, joissa sairaus ei näy päällepäin. Työelämä tarvitsee asenteiden muutosta.

Pitkäaikaissairaudet, niiden vaikutukset ja työkykyä tukevat keinot tunnetaan huonosti.

27 prosentin mielestä tiedon puute sairaudesta tuottaa paojon haasteita ja 51 prosenttia tunsi huonosti tai ei lainkaan osasairauspäivärahaa tai työn mukautuksia.

Turvallisessa työilmapiirissä sairauden vaikutuksista työhön voi puhua avoimesti työnantajan ja työkavereiden kanssa.

Työnantajat ja pitkäaikaissairaan kollegat hyötyvät järjestöjen tuottamasta materiaalista, joka auttaa ymmärtämään paremmin pitkäaikaissairaiden kohtaamia haasteita.

Pitkäaikaissairaat tarvitsevat enemmän tukea työelämässä.

55 prosenttia kertoo saaneensa tukea työelämässä sairauden kanssa joko vähän tai ei lainkaan ja 37 prosenttia on saanut muilta sairastavilta tukea sairauteen liittyvissä työelämän haasteissa. Vertaistuki auttaa jaksamaan

Alla olevat sitaatit on poimittu työelämäkyselyn avovastauksista, jotka saatiin selvityksessä, jossa lähes 4 000 vastaajaa kertoi omakohtaisia kokemuksia pitkäaikaissairauden vaikutuksesta työkykyyn.

”Työergonomiaan panostaminen, ymmärtäväinen esimies ja etätyöt ovat auttaneet minua eniten.”

”Sijaisia hankitaan vain harvoin, joten olen usein yrittänyt sinnitellä sairaana töissä.”

”Hankaluudet ja kivut leimataan helposti laiskuudeksi ja hommien välttelyksi.”

”Sairauden kanssa jokainen päivä voi olla erilainen, mutta sitä ei huomioida.”

”Saan tehdä toivomiani vuoroja väsymyksen vuoksi. Työyhteisöni on joustava ja kannustava myös osatyökykyisiä kohtaan”

”Jos kipuja tulee, järjestelemme työkavereiden kanssa työtehtäviä sen mukaan. Saan tehdä osittaista työaikaa tarvittaessa.”

Tutkittua tietoa pitkäaikaissairaiden ihmisten haasteista työelämässä -esite on julkaistu huhtikuussa 2021.

Artikkeli on julkaistu Kyvyt käyttöön Extra lehdessä 1/2023 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!