Siirry pääsisältöön

Oppimista aidossa työympäristössä

pe elok. 13 13:00:00 2021

Teksti: Hanna Ranta-Pitkänen
Kuvat: Ulla Koivunen, Lounatuulet Yhteisötalo

Järjestöjen ja erityisoppilaitosten välisestä yhteistyöstä löytyy loistava esimerkki Varsinais-Suomen maakunnasta, jossa Lounatuulet Yhteisötalo ry ja Ammattiopisto Spesia ovat lähteneet rohkeasti kokeilemaan rajapintojen yhdistämistä. Tämä palvelee erityisesti ammattiin valmistuvia opiskelijoita.

Aidot kokemukset työelämästä auttavat kaikkia nuoria oman työelämän polulla. Varsinkin opiskeluun ja työssäoppimiseen tukea tarvitsevat opiskelijat saavat työssäoppimisjaksoilta erilaisten kokemusten kautta syntyvää varmuutta omaan tekemiseen, mikä osaltaan vahvistaa itsetuntoa ja uskallusta siirtyä avoimille työmarkkinoille.

Lounatuulet Yhteisötalo on toiminut Ammattiopisto Spesian toimitilahuoltajaopiskelijoiden työkohteena vuodesta 2016 lähtien. Opiskelijat ovat suorittaneet tiloissa mm. erilaisia näyttöjä, koulutussopimuksia ja työkokeiluja.

Vuoden 2019 syksystä alkaen Ammattiopisto Spesian toimitilahuoltajaopiskelijaryhmä (6–12 opiskelijaa) on ollut vuokralla Lounatuulet Yhteisötalossa käyttäen taloa työelämäkohteenaan ja huolehtien Yhteisötalon päivittäisestä siivouksesta. Tästä on tehty kirjallinen sopimus osapuolten välillä. Koronaepidemian aikana tiloissa on työskennellyt 3–4 opiskelijaa sekä yksi opettaja tai ohjaaja kerrallaan huolehtien tilojen laadukkaasta hygieniatasosta myös kesäaikaan. Arvostavaan ja yhdenvertaiseen kohtaamiseen eri osapuolien välillä on päästy helposti, sillä kaikki hyötyvät yhteistyöstä.

Yhteistyöstä on hyötyä sekä järjestötoimijalle, erityisoppilaitokselle että opiskelijalle

Lounatuulet Yhteisötalo ry:n toiminnanjohtaja Ulla Koivunen kertoo, ettäPesukone, pyykkikori, jossa on lattialiinoja ja punalakkinen valkopartainen tonttu. kyse ei ole pelkästään tilojen puhtaanapidosta, vaan toiminta on luonut ymmärrystä ja arvostusta puhtaanapitoalan ammattia kohtaan, sillä opiskelijoiden oppimista tapahtuu jatkuvasti ja se näyttäytyy myös talon omalle väelle.

– Opiskelijat tuovat läsnäolollaan eloa taloon ja näkyvät työtehtävien lomassa myös vierailijoille. Aina on myös tilanteita, joissa ei ole tarvetta puhua ääneen, vaan pelkällä läsnäololla, ajan antamisella ja nonverbaalisella viestinnällä voidaan osoittaa opiskelijalle, että hän on osa työyhteisöä ja hänellä on paikkansa, Koivunen kuvailee.

Spesian ammatillinen erityisopettaja Marja-Riitta Salonen korostaa puolestaan, että Lounatuulet Yhteisötalo on aito oppimisympäristö työelämää varten. Siellä tehdään oikeita asioita oikeassa ympäristössä. Ympäristö mahdollistaa opintojen suunnittelun ja toteutuksen laaja-alaisesti tutkinnon perusteiden mukaisesti sekä verkostoitumisen talossa toimivien kanssa.

Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan asiakaspalvelutaitoja mm. opastamalla vierailijoita tiloissa. Tärkeää on nähdä ja sanoittaa opiskelijan pienetkin onnistumiset sekä kohdata ihminen juuri sellaisena kuin hän on, toisena ihmisenä.

– Opiskelijoille yhteistyö mahdollistaa siirtymisen askel askeleelta eteenpäin tutussa ympäristössä ja omaa tahtia kohti työelämää. Erilaiset työelämätaidot tulevat tutuksi ja he saavat käyttöönsä esimerkiksi omat henkilökortit ja työkaapit, ja toisaalta noudatetaan oppimisympäristön sääntöjä, Koivunen ja Salonen summaavat.

Tärkeää on opiskelijoiden roolin tunnistaminen ja siitä muistuttaminen. Yhteinen ymmärrys, yhteisöllisyys, kannustus ja positiivisen palautteen antaminen on tärkeää. Vahvistamalla opiskelijan osaamista ja voimavaroja hänellä on entistä paremmat mahdollisuudet kantaa vastuuta itsestään ja valmistautua työelämän vaihteleviin ympäristöihin.

Mitä yhteistyön tekeminen edellyttää eri osapuolilta?

Pinkki imuri jolla on kasvot, liikennemato, imurin lattiasuulake.– Avoin vuorovaikutus sekä molemminpuolinen ohjaus ja luottamus tukevat yhteistyötä, muistuttaa Koivunen.

Hän tuo samalla esille, että tarvitaan yhteinen tahtotila. Lisäksi on sovittava yhdessä raamit ja sopimukset, jotta tiedetään, mitä voidaan odottaa toiselta osapuolelta. Jotta ymmärtäisimme toista ihmistä, on meidän pyrittävä vuorovaikutukseen hänen kanssaan ja osoitettava, että olemme luottamuksen arvoisia.

Salonen nostaa esiin, että on tärkeää suhtautua avoimesti erilaisiin tilanteisiin ja etsiä yhdessä ratkaisuja. Tämä palvelee parhaiten opiskelijoiden oppimista työtehtävistä sovittaessa ja auttaa ennakoimaan mahdollisia riskitekijöitä. Tarkoituksenmukaista ei ole asettaa opiskelijoita työtehtäviin, jotka ovat heille liian vaativia osaamiseen nähden. Tulee myös huomioida henkilökohtaisen tuen tarve.

Jokainen opiskelija saa loistaa ja näyttää osaamistaan

Koivunen ja Salonen toivovat, että jokainen järjestö ja työelämän edustaja miettisi, mikä osa heidän toiminnastaan on sellaista, mikä voisi palvella nuoria, jotka opiskelevat ammattiaan ja tarvitsevat kokemusta aidosta työympäristöstä. Positiiviset kokemukset työelämästä auttavat kaikkia nuoria oman työelämän polulla.

Opiskeluun ja työssäoppimiseen tukea tarvitsevat nuoret saavat positiivisten kokemusten kautta apua epävarmuuden sietämiseen ja erilaisten tilanteiden kautta varmuutta ja itsetunnon kohotusta. Alusta alkaen Lounatuulet Yhteisötalossa on tuotu esille, että tiloja siivoavat opiskelijat, jotka ovat ammattiin oppimassa, jotta talon toimijat ja asiakkaat ymmärtävät, keitä talossa on.

– Ryhmässä oppiminen antaa omanlaistaan painoarvoa opiskelijan oppimiselle. Matalan kynnyksen työssäoppimispaikka järjestössä – erityisoppilaitosyhteistyötä on hyvä pohtia myös muualla – mahdollistaa, että ammattiin voi opiskella ja hyödyntää työelämän aitoa oppimisympäristöä, Koivunen ja Salonen päättävät.

Lisätietoja:
Linkki Lounatuulet yhteisötalon nettisivuille (aukeaa uuteen välilehteen)
Linkki Ammattiopisto Spesian nettisivuille (aukeaa uuteen välilehteen)

Miksi yhteistyö kannattaa? Toimitilahuoltajaopiskelijat kertovat

– Täällä saan olla juuri sellainen kuin olen.
– Täällä ei kiusata.
– Täällä on rauhallista opiskella ja työskennellä.
– Tilaa harjoitella oikeita työtehtäviä.
– Täällä on mukavia ihmisiä.

Artikkeli on julkaistu Aluetoiminnan Kyvyt käyttöön Extra -lehdessä 1/2021 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Tutustu myös gallupiin, jossa kysyttiin opiskelijoiden odotuksia työelämältä

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

sopii kaikille,kaiken kuntoisille

kaikenikäisille-kuten teateri aito kokemus,alanvaihtoon.

- ke tammik. 25 14:50:18 2023