Siirry pääsisältöön

Buusti tukee työllistymisen tavoitetta eri elämäntilanteissa

07.09.2018

Teksti: Tuuli Riisalo-Mäntynen ja Kati Savela
Kuva: Suvi Takamäki

Buusri ry:n toiminnanjohtaja Mari Heroja-Anttila.Buusti ry (ent. Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys) tarjoaa eri elämäntilanteisiin palveluita, jotka parhaiten auttavat ihmistä juuri sillä hetkellä eteenpäin. Toimintafilosofiana on recovery-toipumisorientaatio. - Annamme uskoa ja toivoa ja osallistamme ihmisen häneen prosessiinsa. Hän toimii suunnannäyttäjänä, olipa kyse kuntoutus- tai työllisyyspalvelusta, toiminnanjohtaja Mari Heroja-Anttila kertoo.

- Koimme entisen nimemme vähän leimaavana, joten uudistimme sen asiakkailta  kerättyjen nimiehdotusten pohjalta, Heroja-Anttila kertoo tuoreesta nimenvaihdoksesta Buustiksi.

Etelä-Pohjanmaalla toimiva Buusti tarjoaa kuntoutus- ja työllistämispalveluita alueellaan. Kuntoutuspuolella on mm. mielenterveyskuntoutujille suunnattuja palveluita päivätoiminnasta intensiivisen tuen yksiköihin. Neuropsykiatrisille asiakkaille on kuntoutusta ja työllistymistä edistäviä palveluita. Lisäksi tuotetaan opintovalmennusta nuorten koulunkäynnin tukemiseksi.

Työllisyyspalvelut sisältävät työhönvalmennusta Työhönvalmennusyksikkö Tähtiportissa, valmennusta NEET-nuorille (15–29-vuotiaat työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella olevat), kartoitusta työttömille työnhakijoille sekä työvalmennuspalveluita ja -hankkeita.

- Uusin palvelumme on psykoterapia. Buusti on mukana myös Nuoret kohti työtä! -palvelussa yhtenä palveluntuottajana Etelä-Pohjanmaalla.

Yhdistys toimii palveluntuottajarahoituksella eli esimerkiksi Kela tilaa asiakkaille yhdistyksen palveluita ja maksaa niistä.

Buusti omistaa myös yhteiskunnallisen yrityksen Woodfox Oy:n. Sen asiakkaat voivat siirtyä matalalla kynnyksellä lähemmäs kohti avoimia työmarkkinoita.


Portaittaisesti tilannekohtaisia palveluita

Asiakkaat saavat tarvitsemiaan palveluita asumispalveluista ja sosiaalisesta kuntoutuksesta aina työllisyyspalveluihin asti. 

- Palveluvalikkomme tukee asiakasta hänen kuntoutumisessaan ja toipumisessaan: esimerkiksi kun henkilö tulee sairaalasta, tarjoamme asumispalveluita. Kuntoutumisen edistyessä hänellä on mahdollisuus edetä palveluissamme avoimille työmarkkinoille asti, Mari Heroja-Anttila kuvailee.

Buustin perusyhteistyökumppaneita ovat kuntien sosiaali- ja elinkeinotoimi, työnantajat ja yritykset, oppilaitokset, psykiatriset poliklinikat, A-klinikat ja muut palveluntuottajat.

- Lisäksi teemme verkosto- ja muuta yhteistyötä asiakkaan vinkkelistä käsin. Te-toimistot, Kela ja muut asiakkaan prosessiin tarvittavat tahot nivotaan yhteistyöhön. Muun muassa näistä asiakkaat ohjautuvat meille.


Asiakkaat todella tyytyväisiä

Asiakkaita on vuosittain noin 500. Työn vaikuttavuutta seurataan eri tavoin.

- Työllistämisessä on aina sovitut tavoitteet. Asiakkaistamme noin 60 prosenttia työllistyy, 20 prosenttia lähtee opiskelemaan ja 10 prosentille löytyy eläkeratkaisu tai muuta palvelunohjausta, Heroja-Anttila kertoo.

Työllistämispuolella asiakkailta kerätään palaute.

- Työllistämispuolen asiakaspalautteiden mukaan meillä menee liiankin hyvin! Asteikolla yhdestä viiteen asiakaspalautteiden arvot ovat välillä 4,2–5. Mittareita ja palautejärjestelmää pitäisi kuitenkin kehittää, jotta saisimme vielä enemmän ja tarkemmin tietoa toiminnastamme, Heroja-Anttila pohtii.

- Vahvuutemme on matala organisaatio. Pyrimme vastaamaan muutoksiin nopeasti. Yritämme elää ajan hengessä ja askeleen edellä, jotta pystyisimme ennakoimaan asiakkaiden tarpeita. Tarpeita muutoksille tulee myös yhteistyökumppaneilta ja viranomaistahoilta. Palveluiden kehittämisen keskiössä ovat kuitenkin asiakkaiden palautteet ja ideat sekä itse havaitsemamme asiakkaiden tarpeet, Mari Heroja-Anttila sanoo.


 


Sosiaalisesta yrityksestä avoimille työmarkkinoille


Buustiin kuuluva Woodfox Oy syntyi vuonna 2003 työhönvalmennusyksikkö Tähtiportissa ja huonekaluteollisuudessa havaituista tarpeista.

- Huomasimme, että siirtyminen avoimille työmarkkinoille oli joillekin vielä liian suuri askel. Woodfoxin kautta asiakkaat pystyvät siirtymään lähemmäs työelämää, Heroja-Anttila sanoo.

Woodfox perustettiin Jurvaan, jossa valmistettiin huonekalukomponentteja. Sittemmin yritys siirtyi yhdistysten muiden palveluiden viereen Seinäjoelle. Yritys tarjoaa siivous- ja kiinteistönhuoltopalveluita, pienrakentamista, pieniä remontteja, omaa tuotantoa ja henkilöstövuokrausta asiakasyritysten tarpeiden mukaan.

- Tähtiportista siirtyy Woodfoxiin väkeä jatkuvasti. Siellä on tarve työntekijöille, ja yhdistyksessä kyvykkäitä asiakkaita.
Viime vuonna noin 35 henkilöä työllistyi Woodfoxista avoimille työmarkkinoille. Työntekijät ovat henkilöstövuokrauksen kautta työsuhteessa Woodfoxiin.

Haasteitakin on koettu. Ammattitaitoisia työntekijöitä esimerkiksi siivoustöihin on hankala saada. Myös metallialalla yritykset kaipaavat työntekijöitä, mutta alaa ei koeta kiinnostavaksi tai asiakkailta ei löydy oikeanlaisia taitoja.

Ilonhetkiä ovat Heroja-Anttilan mukaan tilanteet, jolloin asiakas pääsee eroon vuosien työttömyys- tai muusta kierteestä, saa eläkepäätöksen tai työllistyy avoimille työmarkkinoille.

- Niiden kokemusten voimalla jaksaa eteenpäin. Tätä työtä tehdään aidolla sydämellä! Meillä on oikeesti tosi mahtava porukka täällä! Puhallamme yhteen hiileen ja meillä on hyviä tiimejä pohjalaasella mentaliteetillä varustettuna. Yhyres mennään ja teherähän, Heroja-Anttila kehuu.Buusti ry lyhyesti:

  • toiminnan perustana recovery-toipumisorientaatio, eli asiakkaalle luodaan toivoa ja otetaan aktiiviseksi osallistujaksi omaan kuntoutumisprosessiin
  • palveluita kuntoutusprosessin alusta loppuun, asumispalveluista työllistymiseen
  • yhteistyötä mm. kuntien sosiaali- ja elinkeinotoimen, työnantajien, oppilaitosten ja psykiatristen poliklinikoiden kanssa
  • sosiaalinen yritys Woodfoxin kautta matala kynnys edetä kohti avoimia työmarkkinoita
  • jatkuva kehittämisote, johon haetaan ideoita sekä asiakkailta että yhteistyökumppaneilta ja viranomaisilta
  • aiempi nimi toukokuuhun 2018 saakka Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys

Artikkeli on julkaistu syyskuussa  2018 Kyvyt käyttöön KeKo Extra -lehdessä (pdf aukeaa uuteen välilehteen)