Siirry pääsisältöön

Satakuntalainen yhteistyön rakentamisen resepti

ma tammik. 28 10:24:00 2019

Teksti: Tuuli Riisalo-Mäntynen
Kuva: Marika Westergård

Toiminnanjohtaja Milja Karjalainen kynä kädessä tekemässä merkintään paperille.Satakunnan yhteisökeskus on maakunnallinen järjestötalo, jolla on kolme perustehtävää: järjestöjen keskinäisen yhteistyön edistäminen, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyön edistäminen ja järjestötoiminnan kehittäminen. Yhteisökeskuksessa on vuokralla 12 eri toimijaa, minkä lisäksi noin 150 toimijaa käyttää talon kokoustiloja vuosittain. Tilat ovat kaikkien satakuntalaisten käytössä.

- Kauhukuvamme on, että järjestötalo olisi pelkkä huoneistohotelli. Muuttohässäkästä huolimatta talon toimijoiden kesken on ollut puhetta, että yhteistyön edistäminen on helppoa, kun ihmisiä tapaa päivittäin työpaikallaan, kertoo Yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen.

Satakunnassa järjestöillä on pitkät yhteistyöperinteet, joten järjestöt on otettu vahvasti mukaan maakuntavalmisteluun.

- Keskusteluyhteys oli helppo luoda, kun maakunnalla oli jo aiempaa kokemusta siitä, että se voi keskustella kattavasti eri järjestöjen kanssa. Siksi maakunta ei joutunut valitsemaan paria toimijaa, joiden kanssa keskustella.

Tavoitteet ja resurssiviisaus yhteistyön määrittäjänä

Karjalainen korostaa, että yhteistyön pitää rakentua tavoitteiden ympärille. Tavoitteisiin päästään paremmin, kun kootaan toimijaverkosto. Tällöin ihmisiä ja kohderyhmiä pystytään auttamaan kokonaisvaltaisemmin.

- Harva organisaatio on riittävän laaja-alainen ja toiminta niin kattavaa, että pystyisi yksin tekemään kaiken tarpeellisen ihmisten tai tietyn kohderyhmän hyvinvoinnin eteen.

- Järjestöjen ei kannata yrittää tehdä kaikkea mahdollista. On viisaampaa kutsua mukaan toimijoita, jotka osaavat valmiiksi tehdä jonkin asian hyvin tai paremmin kuin itse, Karjalainen toteaa.

Maantieteellinen kattavuus yhteistyön lähtökohtana

Satakunnassa maakunta- ja sote-uudistusten valmistelussa on lähdetty liikkeelle siitä, että satakuntalaiset saavat aiempaa oikea-aikaisempia ja paremmin yhteen sovitettuja palveluita.

- On tärkeää, että kaikilla satakuntalaisilla on mahdollisuus saada samat palvelut asuinpaikasta riippumatta. Erityisesti maantieteellisen kattavuuden saavuttaminen vaatii yhteistyötä, Karjalainen huomauttaa.

Yhdessä seitsemän mielenterveys- ja päihdejärjestön kanssa Yhteisökeskus on suunnitellut hankekokonaisuutta, jonka tarkoituksena on lisätä maantieteellistä kattavuutta.

- Aluksi kartoitimme nykytilan eli mitä kukin toimija tekee, keille ja missä päin maakuntaa. Tällöin näimme aukkokohdat maantieteellisesti ja sisällöllisesti. Tämän jälkeen sovimme, mitä kukin tekee jatkossa.

Yhteistyön rakentamisen resepti

Yhteistyön pitää olla kaikkien näkökulmasta kannattavaa tai hyödyllistä.

- Aika harvassa ovat ne syyt, miksi yhteistyö ei olisi kannattavaa jonkin kohderyhmän näkökulmasta.

- Usein tarvitaan ulkopuolinen taho, puolueeton koordinaattori, jolla on riittävästi ymmärrystä tarvittavista toimista. Toki yhteistyö voi toimia niinkin, että joku edunsaajista tai toteuttajatahoista lähtee edistämään yhteistyötä. Se ei kuitenkaan välttämättä ole paras lähtökohta toiminnalle.

Avoimuus ja rehellisyys ovat merkittävässä asemassa yhteistyön edistämisessä.

- Jokaisen on oltava oikeasti valmis tarkastelemaan omaa toimintaansa ja miettimään omia intressejään rehellisesti. Lisäksi tarvitaan rehellisyyttä keskinäisessä kanssakäymisessä. Yhteistyöverkoston jäsenten täytyy pystyä tunnustamaan muiden asiantuntemus ja sietää eriäviä näkemyksiä.

Yhteistyön edistämisen pitää tapahtua tasapuolisesti, kaikki huomioon ottaen.

- Oma etu syntyy yhteisen edun kautta, kiteyttää Karjalainen.

Vates-säätiö mukana yhteistyössä

Yhteisökeskus on koonnut myös työ- ja toimintakykyä ja työllistymistä edistäviä järjestöjä. Näiden osalta on tehty nykytilan selvitys ja kartoitettu, mitä järjestöiltä toivotaan tulevaisuudessa, jotta ne osaavat vastata maakunnan tarpeisiin.

- Vastausten perusteella olemme järjestämässä järjestöille koulutusta yhteistyössä Vatesin kanssa.


Vates lisännyt alueellista toimintaa

Kehittämisen koordinaatiohanke (KeKo) on STEA-rahoitteinen Vatesin hallinnoima kolmevuotinen hanke (2017-2019). Tavoitteena on koota yhteen erityisesti järjestöjä kehittämään työllistymisen tukeen liittyvää yhteistyötä. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa Vatesiin alueellisen työn malli.

Tähän tarvitsemme eri puolelle Suomea yhteyshenkilöitä, niitä aktiivisia toimijoita, jotka voivat olla apuna nostamassa esiin paikallisia tarpeita kehittämistyön tueksi.

KeKo tekeekin 2019 tiivistä yhteistyötä Vatesin muun kehittämistyön kanssa, jotta työ ehditään jalkauttaa osaksi säätiön toimintaa. Keräämme yhteistyön esimerkkejä ja levitämme niitä kaikkien hyödynnettäväksi.

Artikkeli on julkaistu joulukuussa 2018 Kyvyt käyttöön Kehittyvä työ -extralehdessä (pdf aukeaa uuteen välilehteen).