Siirry pääsisältöön

Ehdotus työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten toimintamalliksi julkistettiin Ilona-hankkeessa

26.01.2022

Teksti: Kati Savela-Vilmari
Kuva: Jenny Salo

Harmaat käsineet kädessä henkilö avaa pakettia kaupan varastossa.

Toimintamalli on yksi keino osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseksi. Mallia valmisteltiin yhteistyössä hallituksen yhteiskunnallisten yritysten strategian ja siihen kuuluvan osaamiskeskuksen kanssa. Mallin lisäksi Ilona-hankkeessa kerätty eurooppalainen vertailuaineisto ja osahankkeissa pilotoidut menetelmät tulevat hyvään käyttöön osaamiskeskuksen toimintaa käynnistettäessä.

Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen on yksi keino edistää Suomen hallituksen asettamaa työllisyystavoitetta. 22. syyskuuta julkaistussa artikkelikokoelmassa esitellään ehdotus työhön integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden Suomen malliksi. Malli on koostettu ESR-rahoitteisessa Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön -hankkeessa (2018–2021), jonka toteuttivat Silta-Valmennusyhdistys yhdessä Vates-säätiön, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää osatyökykyisten työllistymistä nykyistä laajemmin. Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen on yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi. Keväällä 2021 hallitus julkaisi ensimmäisen yhteiskunnallisten yritysten strategian, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, lisätä yritysten määrää sekä kehittää osaamista.

Strategiaa valmisteltiin rinnakkain Ilona-hankkeen kanssa, jonka tavoitteena oli löytää Suomeen soveltuva malli yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä, jolla edistettäisiin osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä. Strategiaan kuuluu yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus.

Ehdotus mallista julkistettiin Ilona-hankkeen päätösseminaarissa. Malli on osa artikkelikokoelmaa Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa. Malli osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen.

Toimintamalliehdotuksessa osaamiskeskus keskiössä – keskuksen perustaminen julkaistiin lokakuussa

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi lokakuun alussa kolme miljoonaa euroa valtionavustusta valtakunnallisen yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen perustamiseksi. Hallitus päätti osaamiskeskuksen perustamisesta puoliväliriihessään keväällä. Osaamiskeskuksen toteuttaa kuusi organisaatiota, jotka ovet jo ennestään vahvoja verkostojohtajia ja -osaajia: hanketta koordinoi Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry ja mukana ovat Vates-säätiö sr, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kuntoutussäätiö sr, Osuustoimintakeskus Pellervo ry ja Silta-Valmennusyhdistys ry.

Osaamiskeskus kytkettiin osaksi Ilona-mallissa kehitettyä toimintamallia työhön integroivasta yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä.

– Osaamiskeskus luo edellytyksiä tärkeää yhteiskunnallista tehtävää toteuttavien välityömarkkinatoimijoiden kasvulle ja menestykselle. Samalla avataan ovia myös uusille yhteiskunnallisille yrityksille, jotka luovat työpaikkoja vammaisille, pitkäaikaissairaille ja osatyökykyisille henkilöille, kehittämispäällikkö Jukka Lindberg Vatesista sanoo.
Vatesin vastuulla osaamiskeskuksessa on sidosryhmäyhteistyö, jolla on vahva kytkös kaikkiin muihinkin toimintoihin.

Lisäksi säätiö osallistuu osatyökykyisten työllistämisen ja viestinnän työpakettien toteutukseen.
Osaamiskeskukseen osallistuminen on luonnollinen jatko Vates-säätiön työlle Ilona-hankkeessa. Hankkeessa muotoiltu työhön integroivien yritysten toimintamalli, siinä kerätty laaja eurooppalainen vertailuaineisto ja osahankkeissa pilotoidut menetelmät tulevat hyvään käyttöön osaamiskeskuksen toimintaa käynnistettäessä.

Jatkossa verkostojen merkitys vain korostuu.

– Vatesin koordinoima välityömarkkinoiden yhteistyöryhmä on vahva pohja työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten verkoston kokoamiselle. Vatesin vahvat kansainväliset verkostot tuovat arvokasta tietoa ja näkemystä myös osaamiskeskuksen toimintaan, Lindberg toteaa.


Koko malli, joka sisältää myös ehdotukset toteutustavoista, löytyy Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa. Malli osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen -julkaisun sivuilta 184–185. Artikkelikokoelma on luettavissa digitaalisena Diakonia-ammattikorkeakoulun Työelämäjulkaisusarjassa (linkki aukeaa uuteen välilehteen) 
Painetun version tilaus (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Mallissa ehdotettavat toimet

  • Täsmennetään yhteiskunnallisten yritysten strategiaa ja toimintasuunnitelmaa työhön integroiville yhteiskunnallisille yrityksille.
  • Rakennetaan osaamiskeskukseen ohjaus-, neuvonta-, hautomo- ja koulutuspalvelut työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten elinkaaren eri vaiheisiin.
  • Kootaan yhteiskunnallisille yrityksille sopivien rahoitusmahdollisuuksien ja -instrumenttien vahva osaaminen osaamiskeskukseen. Luodaan neuvonta- ja tukipalvelut, jotka yhdistävät edellä mainitut ja työllistämisen tuen rahoitusmallit.
  • Vahvistetaan Yhteiskunnallinen Yritys -merkin tunnettuutta. Selvitetään työhön integroiville yhteiskunnallisille yrityksille soveltuvan oman merkin tai sertifikaatin mahdollisuuksia.
  • Rakennetaan työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten verkosto osaamiskeskuksen yhteyteen.
  • Vahvistetaan ja resursoidaan Yhteiskunnallisten yritysten tutkimusverkosto FinSERNiä.
  • Lisätään yhteiskunnallisen yrittämisen opetusta ja tutkimusta korkeakouluissa.
  • Perustetaan yhteisötalouden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden professuuri.

Koko malli, joka sisältää myös ehdotukset toteutustavoista, löytyy Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa. Malli osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen -julkaisun sivuilta 184–185. Artikkelikokoelma on luettavissa digitaalisena Diakonia-ammattikorkeakoulun Työelämäjulkaisusarjassa (linkki aukeaa uuteen välilehteen)
Painetun version tilaus (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Artikkeli on julkaistu Kyvyt käyttöön -lehdessä 2/2021 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!