Siirry pääsisältöön

Ehdotus työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten toimintamalliksi julkistettiin

22.09.2021

Malli on yksi keino osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseksi

Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen on yksi keino edistää Suomen hallituksen asettamaa työllisyystavoitetta. 22.9. julkaistussa artikkelikokoelmassa esiteltiin ehdotus työhön integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden Suomen malliksi.

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää osatyökykyisten työllistymistä nykyistä laajemmin. Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen on yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi. Keväällä 2021 hallitus julkaisi ensimmäisen yhteiskunnallisten yritysten strategian, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, lisätä yritysten määrää sekä kehittää osaamista.

Strategiaa valmisteltiin rinnakkain Ilona-hankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena oli löytää Suomeen soveltuva malli yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä, jolla edistettäisiin osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä.

Ehdotus mallista julkistettiiin 22.9. Ilona-hankkeen päätösseminaarissa. Malli on osa artikkelikokoelmaa Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa. Malli osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen.

Mallissa ehdotettavat toimet (koko malli, joka sisältää myös ehdotukset toteutustavoista, löytyy julkaisun sivuilta 184-85):

  1. Täsmennetään yhteiskunnallisten yritysten strategiaa ja toimintasuunnitelmaa työhön integroiville yhteiskunnallisille yrityksille.
  2. Rakennetaan osaamiskeskukseen ohjaus-, neuvonta-, hautomo- ja koulutuspalvelut työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten elinkaaren eri vaiheisiin.
  3. Kootaan yhteiskunnallisille yrityksille sopivien rahoitusmahdollisuuksien ja -instrumenttien vahva osaaminen osaamiskeskukseen. Luodaan neuvonta- ja tukipalvelut, jotka yhdistävät edellä mainitut ja työllistämisen tuen rahoitusmallit.
  4. Vahvistetaan Yhteiskunnallinen Yritys -merkin tunnettuutta. Selvitetään työhön integroiville yhteiskunnallisille yrityksille soveltuvan oman merkin tai sertifikaatin mahdollisuuksia.
  5. Rakennetaan työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten verkosto osaamiskeskuksen yhteyteen.
  6. Vahvistetaan ja resursoidaan Yhteiskunnallisten yritysten tutkimusverkosto FinSERNiä. Lisätään yhteiskunnallisen yrittämisen opetusta ja tutkimusta korkeakouluissa. Perustetaan yhteisötalouden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden professuuri.

Artikkelikokoelma on luettavissa digitaalisena Diakonia-ammattikorkeakoulun Työelämä-julkaisusarjassa. Painettu versio ilmestyy lokakuussa.

Artikkelikokoelmassa käydään lisäksi läpi mm. yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittymistä Suomessa sekä kansainvälisiä rakenteita ja verkostoja. Julkaisussa kerrotaan käytännössä pilotoiduista malleista (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus ja Silta-Valmennusyhdistys/Tampereen seutu), joiden tavoite oli edistää osallistujien työllisyyttä. Lopussa on katsaus tulevaisuuteen: millaiselta yhteiskunnallinen yrittäjyys ja osatyökykyisten työllisyys voisi näyttää 2030-luvulla.

Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön oli ESR-rahoitteinen hanke (2018–2021). Hankkeen tavoitteena oli etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on erityisen haasteellista. Hankkeen toteuttivat Silta-Valmennusyhdistys yhdessä Vates-säätiön, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Lisätietoa:

johtaja Eeva Salmi
Silta-Valmennusyhdistys
eeva.salmi@siltavalmennus
p. 044 236 9662

toiminnanjohtaja Kimmo Kumlander
Silta-Valmennusyhdistys
kimmo.kumlander@siltavalmennus.fi
p. 050 529 9675

kehittämispäällikkö Jukka Lindberg
Vates-säätiö
jukka.lindberg@vates.fi
p. 040 541 9493

tutkija Harri Kostilainen
Diakonia-ammattikorkeakoulu
harri.kostilainen@diak.fi
p. 040 501 9394

https://www.ilonahanke.net/

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!