Siirry pääsisältöön

Etäkuntoutuksesta uusi lisätyökalu Avainsäätiölle – perinteistä asiakastyötä unohtamatta

29.01.2021

Haastattelu: Hanna Ranta-Pitkänen
Teksti: Joni Ulmanen
Kuvat: Tarja Nikkilä

Koronatilanteen aiheuttamasta etäkuntoutuksesta ja uusista digitaalisista keinoista on tullut työhön ohjaavia kuntoutus- ja valmennuspalveluita tuottavalle Avainsäätiölle hyvä lisä kuntoutuksen keinovalikoimaan. Vaikka digiloikka etäkuntoutukseen on ollut säätiössä varsin onnistunut, etäkuntoutus ei sovi jokaiselle. Perinteisiäkin keinoja tarvitaan yhä.

Nainen ja mies videoneuvottelussa.Päijät- ja Kanta-Hämeessä työhön ohjaavaa kuntoutusta ja valmennusta tuottavassa Avainsäätiössäkoettiin viime keväänä koronan aiheuttama hyppäys kohti digipalveluita. Säätiössä lähdettiin kuitenkin ripeästi ja reippaasti ratkomaan koronan heittämää haastetta, vaikka myös venymistä ja luovuutta vaadittiin.

Työntekijät siirtyivät ensin itse etätyöhön kannettavien tietokoneiden ja sovellusten kanssa. Sitten he alkoivat ottamaan yhteyttä kuntoutusten ja valmennusten asiakkaisiin.

- Lähdimme kartoittamaan, mitä välineitä asiakkailla on ja mitkä ovat tutut alustat heille, kertoo palvelu- ja projektipäällikkö Tarja Nikkilä Avainsäätiöstä.

- Pääosin asiakkailta löytyikin etätyöskentelyyn tarvittavat välineet, ja työntekijät sekä asiakkaat opettelivat yhdessä käyttämään digitaalisia välineitä muuttuneessa tilanteessa, kertoo Nikkilä.

Etäkuntoutuksen hyödyt korona-aikana

Kuntoutuksien ja valmennuksien asiakkaat olivat valtaosin tyytyväisiä, että palvelut jatkuivat keväällä, vaikkakin internetin välityksellä. Avainsäätiön kyselyn perusteella selkeästi enemmistölle työhön ohjaavan kuntoutuksen asiakkaista etäkuntoutuksella oli varsin positiivinen vaikutus mielialaan.

– Myös etäryhmätoiminta sujui Avainsäätiössä lähes kaikkien kuntoutuksen asiakkaiden mielestä varsin hyvin, toteaa Tarja Nikkilä.

Korona-ajan etäkuntouksessa nähtiin monin eri tavoin hyviä puolia. Joillekin asiakkaille toiminnan jatkuminen oli suorastaan elinehto, koska korona-aika vei aluksi mahdollisuudet muuhun sosiaaliseen kanssakäymiseen. Toiset taas kokivat uudet digitaaliset etäpalvelut jopa helpommiksi sosiaalisten kohtaamisten kannalta.

– Jotkut asiakkaat olivat helpottuneita etäpalveluista, jos sosiaalinen kanssakäyminen oli ollut heille ahdistavaa, sanoo Nikkilä.

Toisia asiakkaita koronakevään etäkuntoutus auttoi myös pysähtymään ja hahmottelemaan paremmin omaa tulevaisuuttaan. Etäkuntoutus toi keväällä monelle asiakkaalle aikaa ja rauhaa paremmin miettiä esimerkiksi omia suunnitelmia työllistymisen kannalta. Sitten, kun palattiin lähikohtaamisiin, olivat suunnitelmat monella kypsyneet.

Kuntoutuksen uudet ja perinteiset työkalut

Korona-aika onkin tuonut Avainsäätiössä uusia mahdollisuuksia ja lisätyökaluja kuntoutuksen ja valmennuksen ”työkalu- pakkiin”. Positiivisten kokemusten myötävaikutuksesta säätiössä on visiona siirtyä käyttämään yhä enemmän työhön ohjaavassa kuntoutuksessa ja valmennuksessa niin sanottua hybridimallia, jossa digitaalisia palveluita ja perinteisiä lähipalveluita voidaan paremmin linkittää yhteen. Osa palveluista voidaan tulevaisuudessa toteuttaa myös etän""ä lähikontaktien sijaan, jos se on käytön kannalta helpompaa esimerkiksi välimatkojen takia.

– Kyllä etäkuntoutus on tullut jäädäkseen palveluihin, ja meillä on siihen nyt hyvät valmiudet, sanoo Nikkilä. Positiivisista kokemuksista huolimatta kaikille asiakkaille uudet digitaaliset etäpalvelut eivät kuitenkaan ole paras mahdollinen ratkaisu. Avainsäätiön työhön ohjaavien palveluiden asiakaskunta on varsin moninainen, ja siten myös asiakkaiden tarpeet erilaisia. Toiset tarvitsevat enemmän tukea kuin toiset, kertoo Tarja Nikkilä.

– Eniten etäpalveluista hyötyvät asiakkaat, joilla on myönteinen asenne sekä riittävä psyykkinen ja fyysinen toimintakyky itsenäiseen toimintaan.

– Jos taas asiakas tarvitsee tukea enemmän esimerkiksi työhakemusten, CV:n tai muiden asioiden tekemiseen, on se etänä haastavaa.

Perinteistä kuntoutusta tarvitaan siten yhä digitaalisten palveluiden rinnalle. Joillekin asiakkaille ja joihinkin asioihin etä- kuntoutus sopii varsin hyvin lisänä, mutta siihen, että työhön ohjaavan kuntouksen ja valmennuksen asiakastyö olisi pelkästään etänä toteutettavaa, ei olla Nikkilän mukaan Avainsäätiössä menossa.

– Lähikontakteja ja tapaamisia ei kokonaisuudessa kuitenkaan meidän asiakaskuntamme kohdalla täysin korvaa mikään, korostaa Tarja Nikkilä.


Avainsäätiön kuntoutuspalveluiden asiakkaiden vastauksia kysymykseen: Oliko etätoiminnasta hyötyä?

  • Helpotti tilannetta ja auttoi pitämään mielialaa yllä.
  • Oli hyvä, parempi kuin se, että sitä ei olisi ollut ollenkaan.
  • Etäryhmään osallistuminen piti yllä päivärytmiä ja sosiaalisuutta.
  • Vähän helpotti oloa, mutta tykkäisin enemmän toimia ihan kasvotusten.

Lyhyesti Avainsäätiöstä

Avainsäätiö edistää eri tavoin tukea tarvitsevien, kuten vammaisten
ja osatyökykyisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia järjestämällä kuntoutumista ja selviytymistä tukevia sosiaalipalveluja erityisesti Päijät- ja Kanta-Hämeessä.

Säätiö tuottaa tuettua työllistymistä ja työtoimintaa sekä työhön ohjaavia palveluita yhdessä julkisten palveluiden kanssa. Osa työhön ohjaavista palveluista toteutetaan hankemuotoisesti. Tällä hetkellä ovat käynnissä esimerkiksi Poveria- ja Toiveista todeksi -hankkeet. Niiden tavoitteena on edistää työttömien nuorten ja aikuisten sosiaalisia taitoja, arjenhallintaa sekä työ- ja opiskeluvalmiuksia.

Lisätietoja: www.avainsaatio.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Artikkeli on alunperin julkaistu Aluetoiminnan Työkyvyn arviointi järjestöissä - Extra -lehdessä joulukuu 2020 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!