Siirry pääsisältöön

Kokemusasiantuntijat edistämässä työkykyohjelman mukaista toimintaa Satakunnassa

21.03.2022

Teksti: Minna Viinamäki, Projektipäällikkö, Työkykyä Satakuntaan -hanke
Kuva: Minna Viinamäki
 

Erivärisiä Post-it lappuja.

Hallituksen työkykyohjelmalla tavoitellaan valtakunnallisesti varhaisia, asiakkaan tarpeisiin perustuvia työkyvyn tuen palveluita osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta sekä tuetun työllistymisen menetelmien käytön lisäämistä kaikkein vaikeimmin työllistyvien apuna. Palveluissa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen.

Asiakasosallisuus on kehittämistyössä vahvasti mukana

Työkykyä Satakuntaan -hankkeen kehittämistyössä koulutettujen kokemusasiantuntijoiden osaamista hyödynnetään monin tavoin. Ohjausryhmien jäseninä he edustavat hankkeen kohderyhmää ja tuovat keskusteluun asiakasnäkökulmaa. Ohjausryhmätyöskentelyn avuksi on kehitetty Sokra (ESR) -koordinaatiohankkeen kanssa Innokylässäkin julkaistu, osallisuutta edistävä Osallisuutta päätöksiin – kokemusasiantuntija ohjausryhmässä -toimintamalli. Mallissa kuvataan, mitä toiminnassa tulee huomioida, jotta tasavertainen osallisuus ja vaikuttaminen toteutuu ja asiakasnäkökulman esille saaminen vahvistuu.

Kokemustiedosta apua kehittämistyöhön

Järjestöjen sekä kuntatoimijoiden kouluttamia kokemusasiantuntijoita on kutsuttu pitämään puheenvuoroja koulutuksissa. Tilaisuuksiin on pyritty löytämään juuri kyseiseen aiheeseen liittyvää kokemusosaamista. Esimerkiksi Satakunnan työhönvalmennuskoulutusverkoston Asiakasosallisuus-teemalla järjestetyssä tilaisuudessa kokemusasiantuntija oli kertomassa omasta työllistymisen polustaan käyden dialogia työhönvalmentajan kanssa sekä vastaten osallistujien kysymyksiin.

Kokemusasiantuntija oli mukana myös tilaisuuden pienryhmäkeskustelussa, kun pohdittiin, miten asiakasosallisuus tällä hetkellä toteutuu työhönvalmennuksen yhteydessä ja millaisia toimintoja voisi kokeilla.

Työkyvyn tuki –koulutuskokonaisuuteen liitettiin keväällä 2021 opintopiirityöskentelyä koulutukseen osallistuville ja yhteistyötahoille. Saimme mukaan kaksi koulutettua kokemusasiantuntijaa ja palaute yhteisestä työskentelystä oli kaikkien osalta todella positiivista. Näkökulma laajeni ja yhteinen ymmärrys lisääntyi sekä asiakkailla että ammattilaisilla.

Huittisissa kehittämisryhmä pohtii työllistymispolkuja

Kokemustietoa on hyödynnetty palvelujen kehittämisessä tänä syksynä Huittisissa, jossa innostuttiin kehittäjäryhmän kokoamisesta. Kehittäjäryhmään osallistui nykyisiä avotyöntekijöitä, ammattilaisia ja yrityskentän edustusta, TE-palvelut ja Kela sekä hankeväkeä. Aktiivisen työskentelyn tuloksena ehdotetaan toimia, joilla saataisiin Huittisissa vammaispalveluiden asiakkaille polkuja työelämään ja palkkatuettuun työhön. Ryhmän laatima Huittislaisen polku palkkatyöhön -malli on seuraavaksi lähdössä kokeiluun. Kuten kehittäjäryhmän toiminnan aluksi eräs asiakasedustaja totesi: ”Näytetään Suomelle mallia”.

Työkykyä Satakuntaan – Satakunnan työkyvyn kehittämishanke on yhteistyöhanke, joka toteuttaa STM:n Työkykyohjelmaa Satakunnassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, osatyökykyiset ja vammaiset. Hanke linkittyy toiminta-alueellaan moniin muihin hankkeisiin, kuten muun muassa SATADUUNIA (ESR) -hankkeeseen, Satasoten tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen ja Työllisyyden kuntakokeiluun.

Lisätietoa Osallisuutta päätöksiin – kokemusasiantuntija ohjausryhmässä toimintamallista (sivu aukeaa uuteen välilehteen)

Artikkeli on julkaistu Aluetoiminnan Kyvyt käyttöön Extra -lehdessä 2/2021 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!