Siirry pääsisältöön

Netta Nordlund työllistyi tuetun oppisopimuksen avulla

21.06.2017

Teksti: Pirjo Pellikka, Kati Savela

Tuettu oppisopimus oli Netta Nordlundille sopiva tapa valmistua ammattiin. Hän sai myös työpaikan Iceheartsista, jossa suoritti oppisopimuksen käytännön osuuden.

Netta Nordlund valmistui tammikuussa 2017 nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi oppisopimuskoulutuksella. Koulutuksen järjestäjänä toimi Keudan oppisopimuskeskus ja valmistavat koulutus- ja tutkintotilaisuudet toteutettiin Kanneljärven opistolla. Nordlund sai tutkinnon suorittamisen tueksi tai vauhdittamiseksi työhönvalmennusta, jonka Keudan oppisopimuskeskus hankki Invalidisäätiön Orton Pro:sta.

Oppisopimusopiskelun Nordlund koki itselleen sopivaksi, koska hän ei koe itseään pänttääjä- ja istujatyypiksi.

Tuntien keskusteluiden aikana Nordlundille ja myös työhönvalmentajalle kirkastui, mitä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan työ sisältää ja mitä osaamista se vaatii. Nordlund koki, että hänen oppimisen haasteensa otettiin huomioon tuessa ja opiskelussa.

– Sain työhönvalmentajaltani Pirjo Pellikalta tukea sekä opiskeluun, työelämätaitoihin ja tutkintotilaisuuksiin. Etenkin tutkintosuunnitelmien teossa tuki on ollut tarpeen, Nordlund sanoo.

Keudan oppisopimuskeskuksen opinto-ohjaaja oli myös tärkeässä roolissa siinä tuessa, jota Nordlund on saanut opiskelunsa aikana esimerkiksi kulkemisessa Kanneljärven opistolle Lohjalle. Opinto-ohjaaja järjesti kimppakyydin heille, jotka sitä tarvitsivat.

Iceheartsista löytyi työpaikka

Oppisopimusopiskelun kautta Nordlund sai paremman kuvan alan työelämästä ja alan arjesta. Hän kohtasi paljon ihmisiä opiskelunsa aikana lähiopetuspäivillä Kanneljärven opistolla ja työpaikallaan Icehearts-joukkueessa. Netta Nordlundille oli myös tärkeää, että opiskeluajalta sai palkkaa.

– Työllistyin heti valmistumiseni jälkeen Iceheartsiin määräaikaisella työsopimuksella vuoden 2017 loppuun asti. Iceheartsissa työskentelen Suomen ensimmäisessä vain tytöille suunnatussa joukkueessa. Iceheartsin tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää sosiaalisia taitoja ja luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun vaiheiden.

Nordlund tekee töitä samassa työyhteisössä Mikkolan koululla Vantaalla, jossa hän hankki keskeisen ammatillisen osaamisen ja tutkinnon.

Tavoitteisiin pyritään monilla eri menetelmillä, joista suurimmassa roolissa on liikunta. Joukkueessa, jossa Netta työskentelee, lajina on salibandy. Joukkueurheilu vähentää lasten syrjäytymistä ja edistää sosiaalisia taitoja. Aikuisen turvallinen ja luotettava läsnäolo tukee lasten kasvua ja läsnäoloa.

Käytännön opiskelu kirkasti ammatin edellytykset

Työhönvalmennuksen tavoitteena oli ensisijaisesti tukea Nordlundia tutkinnon läpäisyssä. Tämä saikin tutkintotodistuksen ja lisäksi työpaikan. Onnistuminen työelämässä ja menestyminen teoriaopinnoissa tukivat kehittymistä työtehtävissä ja opintojen suorittamisessa. Valmennuksen sisältö määriteltiin yhdessä opiskelijan kanssa hänen yksilölliset tarpeensa ja vahvuutensa huomioiden. Hienointa työhönvalmentajan mielestä oli, että työhönvalmennusprosessin kautta Nordlund alkoi ottaa vastuuta opiskelustaan ja hänestä kuoriutui opiskelunsa aikana alansa ammattilainen. 

– Yhteisellä matkallamme Netalle syntyi oivallusta konkretian kautta alastaan. Käytännön esimerkkien avulla ammattiosaamisen vaatimukset tulivat selvemmiksi ja oman osaamisen tunnistaminen helpottui, Pirjo Pellikka toteaa.

Nordlundin ja työhönvalmentajan yhteiset kokemukset karttuivat mm. Pellikan työpaikkakäyntien myötä. Yhteisten kokemusten merkitys korostui, kun Nordlund tarvitsi tukea tutkintosuunnitelmien tekemiseen ja tutkintotilaisuuksien toteuttamiseen. Käyntien aikana työnantajan osallistaminen ja osallistuminen opiskelijan opintoihin ja hänen tukemiseensa oli luontevaa.

– Oli tärkeää, että Netalla oli tieto, mitä työnantaja häneltä odottaa. Myös se oli tärkeää tietää, mitä opiskelu oppisopimuksella vaatii työnantajalta.

Tärkeintä työhönvalmennuksessa oli kuitenkin luottamuksellinen suhde opiskelijan ja työhönvalmentajan välillä. Tällaisen suhteen saavuttaminen vaatii arvostavaa kohtaamista ja toisen kunnioittamista. Luottamus, arvostus ja kunnioitus mahdollistavat vaikeidenkin asioiden esille ottamisen ja käsittelyn rehellisesti ja avoimesti.

Osaamisen ja resurssien hyödyntäminen

Keudan oppisopimuskeskuksen asiakkuuspäällikkö Jorma Käyhkön näkemys on, että oleellista työhönvalmennuksessa on ollut tavoitteiden saavuttamisen kannalta tukitoimien oikeanlainen mitoittaminen ja olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen. Vahvalla ja joustavalla verkostoyhteistyöllä ollaan pystytty toimimaan tilanteiden mukaan. Palvelumuotoilu on tapahtunut yhteistyössä palvelun ostajan ja palvelun tuottajan toimesta.

– Opiskelijan tarpeet olivat erittäin isossa roolissa siinä, millaiseksi palvelu muotoutui. Oppisopimus yleisesti mielletään aikuisille tarkoitetuksi opiskelumuodoksi. Nuorten oppisopimusopiskelussa opiskelijat tarvitsevat vahvasti tukea opiskelun lisäksi myös omaan kasvuunsa ja ammatillisen identiteetin rakentamiseen. Tätä tukea nuoret ovat saaneet työhönvalmennuksen kautta.

Kun yhteistyö Keudan ja Orton Pro:n välillä alkoi, yhtenä tavoitteena oli mallintaa oppisopimusopiskelijoille annettavaa tukea ja sitä kautta mahdollistaa oikea tuki kaikille opiskelijoille, jotka sitä tarvitsevat.

– Oikeanlaisella tuella varmistetaan koulu tuksellisen tasa-arvon toteutuminen, Käyhkö toteaa.

Artikkeli on julkaisu Kyvyt käyttöön -lehdessä 1/2017