Siirry pääsisältöön

Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö – järjestöt kertovat

11.08.2021

Ympyrä, jossa sektoreina opiskelija, järjestö ja oppilaitos ja vieressä kolme eri väristä tekstilaatikkoa.

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että tavoite yhteistyön tekemiselle on eri osapuolien halu saavuttaa asioita, joihin ei yksin pystytä.

Kolmannella sektorilla työskentelee useita järjestöjä, joiden ydintehtävänä on nuorten ja opiskelijoiden tukeminen ja osallisuuden lisääminen. Järjestöt antavat tukea ja tietoa eri ammattilaisille, tekevät vaikuttamistyötä, ovat sillanrakentajia ja heillä on kokemusasiantuntijuutta erilaisista teemoista. Erityisesti opiskelijoiden terveyteen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa järjestöillä voi olla merkittävä rooli ja kokemusta auttaa arjen selviytymisessä. Järjestöt tarjoavat työharjoittelupaikkoja, opinnäytetyön aiheita ja oppisopimuskoulutusta sekä tilaisuuden osaamisen kartoittamiseen ja ammatillisen osaamisen tunnistamiseen (opinnollistaminen).

Oppilaitos puolestaan vastaa opiskelijoiden ammatillisesta koulutuksesta sekä heidän työelämävalmiuksiensa vahvistamisesta. Työllisyyden tavoittelu on osa opiskeluja, joiden ohella ajoittain pohditaan opiskelijan tarpeiden mukaisia vaihtoehtoisia oppimisjärjestelyjä. Erityisoppilaitoksilla on vahvaa osaamista ja joustavat työskentelytavat tukea opiskelijoita, jotka tarvitsevat mukautettuja opintokokonaisuuksia. Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada tietoa, työkaluja ja mahdollisuus kokeilla omien taitojen kartuttamista aidossa työympäristössä, joka voi löytyä myös järjestöstä. Työelämään tutustuminen on kaikille nuorille tärkeää ja positiiviset kokemukset vaikuttavat suoraan itsetuntoon ja kokemukseen yhteiskuntaan kuulumisesta.

Yhteistyö vaatii molempien osapuolien toimintaympäristöjen ymmärtämistä ja avointa dialogia

Valmiiden resurssien, materiaalien ja toimintamallien hyödyntäminen on hyvä lähtökohta yhteistyön tekemisessä, kun halutaan varmistaa opiskelijalle paras mahdollinen tuki opintojen suorittamiseksi ja työelämään siirtymiseksi. Järjestöt tukevat ja vahvistavat opiskelijoiden sekä opettajien tietoa työllistymisestä ja tarjoavat tukea oppilaitoksiin oppilaiden nivelvaiheiden helpottamiseksi.

Järjestöillä on yhteiskunnan toimijoina pitkät perinteet ihmisten hyvinvoinnin edistäjinä. Oppilaitokset ovat joskus melko etääntyneitä järjestöistä, mikä vaikuttanut yhteistyön aloittamiseen esimerkiksi opinnollistamisen suhteen. Toisaalta oppisopimiskoulutus on osoittautunut selkeäksi ja toimivaksi malliksi. Tämä kertoo yhteistyön rajapintojen oikea-aikaisuudesta ja todellisesta tarpeesta. Järjestöillä on mahdollisuudet osaltaan vahvistaa ammatillisuutta laajemmin ja pyrkiä olemaan sillanrakentajina, vaikka kaikki yhteistoimet sitovatkin usein jo valmiiksi pieniä henkilöresursseja.

Vuorovaikutteiseen ja pitkäkestoiseen yhteistyöhön on vielä matkaa, mutta sitä rakennetaan joka päivä.

Martti Torkki
Esimies, Duunitalo Nummela, UVPS

Melanie Shametaj
Projektledare, FDUV


Linkit aukeavat uuteen välilehteen.

FDUV logo.

FDUV on ruotsinkielisten kehitysvammaisten henkilöiden etujärjestö ja se tarjoaa tukea, neuvontaa ja järjestää erilaista ohjelmaa ja koulutusta sekä kehittää alaa projektitoiminnan kautta.
Tutustu FDUV:n toimintaan

UDuunitalo Nummela - logo.VPS:n Duunitalot tarjoaa osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille ja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville monipuolisia töitä ja mielekästä tekemistä, sekä auttaa työelämävalmiuksien rakentamisessa ja tarjoaa apua, joka vie eteenpäin työllistymisen polulla.
Tutustu Duunitalojen toimintaan

Artikkeli on julkaistu Aluetoiminnan Kyvyt käyttöön Extra -lehdessä 1/2021 (pdf)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!