Siirry pääsisältöön

Osatyökykyisen työpanos käyttöön yrityksen aitoon tarpeeseen

28.06.2021

""

Kuva: Iisisti töihin -hanke

Iisisti töihin -hankkeessa (ESR) kokeillaan ja kehitetään uutta työllistämisen tapaa, jolla parannetaan osatyökykyisten ja vammaisten mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.

Hankkeessa sovelletaan Hollannissa kehitettyä Inclusive Job Design -mallia, jossa muokataan olemassa olevista työtehtävistä osatyökykyiselle tai vammaiselle soveltuva työnkuva. Vapaasti suomennettuna inklusiivinen työsuunnittelu on menetelmä, jonka avulla nykyiset työtehtävät järjestellään uudelleen. Koulutettujen työntekijöiden asiantuntijatehtävät selkiytyvät ja muodostuu kokonaisuus työtehtävistä, joihin osatyökykyisen työntekijän työpanosta tarvitaan. Työn muokkaamisessa keskeistä on, että lähdetään työnantajan tarpeista.

Työnkuvauslomakkeen avulla uusi toimenkuva

Kun havaitaan tehtäviä, joista on mahdollista koota uusi toimenkuva, voidaan Iisisti töihin -hankkeessa tuotetulla työnkuvauslomakkeella kuvata uusi toimenkuvaus.

Sen avulla työvalmentajat löytävät sopivia osatyökykyisiä tehtävään haastateltavaksi. Uuden työntekijän palkkaamisen on tarkoitus olla työnantajalle taloudellisesti kannattavaa ja osatyökykyiselle täsmätyötä tarjoavaa, jolloin molempien intressit toteutuvat.

Yksi Iisisti töihin -hankkeessa mukana olevista yrityksistä on espoolainen Tapiolan Lämpö Oy. Henkilöstöjohtaja Carola Nores-Joukama kertoo, että yritys on ollut hyvin tyytyväinen kahden osatyökykyisen toimistoassistentin palkkaamiseen.

– Uudet työnkuvat muodostettiin yhdistämällä rutiinitöitä eri osastoilta. Tehtäviä ovat esimerkiksi paperilaskujen skannaus, postin jako ja tulostustyöt, toteaa Nores-Joukama.
– Tapiolan Lämmölle kysymys on ollut ennen kaikkea arvoista ja työelämän moninaisuudesta.

Selkeä viestintä ja hyvä johtaminen ovat tärkeitä työn aloittamisen onnistumiseksi

Hankkeessa yritysverkostolle tehdyssä kyselyssä ilmeni, että odotukset osatyökykyisten työpanoksen suhteen saattavat olla varovaisia. Tämä on hidastanut työnkuvan muodostamista. Hankkeessa on laadittu opas, jonka tavoitteena on helpottaa osatyökykyisten työntekijöiden rekrytoimista. Opas sisältää neuvoja osatyökykyisen työnantajana toimimiseen ja siihen, miten työyhteisöä valmistellaan ottamaan vastaan uusi työntekijä.""

Usein osatyökykyinen työnhakija tietää esimerkiksi minkälaista erityistä tukea tai apua hän voi tarvita suoriutuakseen työstä. Hänellä voi olla tarve esimerkiksi rauhalliseen perehdytykseen ja myös oikeus palkkatukeen. Näistä on hyvä keskustella jo työpaikkahaastattelussa. Työllistyvän aloittamista uudessa työssä koskevat normaalin hyvän johtamisen elementit.

Uuden työntekijän kanssa sovitaan, miten työyhteisölle kerrotaan hänen toimenkuvastaan ja vastuistaan. Näin vältetään työyhteisössä mahdollisia väärinkäsityksiä ja epäselvyyksiä töiden organisoimisessa. On tärkeää ottaa uusi henkilö mukaan työpaikan kokouksiin ja kahvitauoille tavallisena työyhteisön jäsenenä.

Työvalmentaja avuksi ja tueksi

Osatyökykyinen työntekijä voi pyytää työvalmentajan mukaansa työpaikkahaastatteluun, mikäli se sopii myös työnantajalle. Myös perehdytyksen ja työssä aloittamisen tukena voi olla työvalmentaja. Perehdytysvastuuta voi jakaa esim. esihenkilön, vertaisperehdyttäjän ja työpaikkakummin kesken. Vertaisperehdyttäjä perehdyttää uuden työntekijän konkreettisiin työtehtäviin ja työpaikkakummi perehdyttää tulijan osaksi työyhteisöä.

Työpaikkakummin käytöstä hyviä kokemuksia

Työpaikkakummi -kokemuksestaan kertoo Heidi:
– Minulle työpaikkakummi on antanut matalan kynnyksen tukea ja ohjausta. Kummin avulla olen saanut pehmeän laskun työyhteisöön. Uutena työntekijänä rohkaistuin oppimaan uusia työtehtäviä ja sain samalla ahaa-elämyksiä. Olen myös saanut keskusteltua töihin liittyvistä mieltä painavista asioista. Työpaikkakummilla oli todella hyvä huumoritaju, mikä oli myös kiva lisä. Suosittelen todella lämpimästi työpaikkakummiutta muillekin työyhteisöille.

Täsmätyöntekijöillä on korkea motivaatio

Iisisti töihin -hankkeen yritysverkoston kyselyssä todettiin, että on tärkeää, että uusi työntekijä on motivoitunut työhön ja halukas oppimaan. Tätä vahvistaa aiempi tutkimus (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017), jonka mukaan tärkein kriteeri ja ominaisuus, jota suurin osa yrityksistä osatyökykyiseltä työntekijältä kaipaa, on hyvä työmotivaatio. Osatyökykyiset, joista voitaisiin positiivisemmin puhua myös täsmätyöntekijöinä, ovat juuri korkean motivaation omaavia omistautuvia työntekijöitä.

Kehitettävää on vielä työnantajien ja osatyökykyisten kohtaamisessa. Työvalmentajan tuki pienentää rekrytoinnin riskejä.

Marja Heikkilä
hankekehittäjä, yritysvalmentaja,
Kuntoutussäätiö

Anna-Kaisa Liimatainen
hankekehittäjä/työvalmentaja, Iisisti töihin -hanke, Kuntoutussäätiö

Tutustu bit.ly/inclusive_job_design(linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Tutustu Iisisti töihin -oppaaseen (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Lue lisää hankkeesta (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Artikkeli on julkaistu Kyvyt käyttöön -lehdessä 1/2021 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!