Siirry pääsisältöön

Studio Pro tuo tukea työnhakuun

ke huhtik. 20 15:40:00 2016

Teksti: Anne Korhonen
Kuvat: Katriina Helkkula

Helsingissä, Ruskeasuolla, toimii Invalidisäätiö Orton Pron osana ELY-rahoitteinen työllisyystalo Studio Pro. Studio Pro on yksi Orton Pron tarjoamista valmennuskokonaisuuksista. Studio Pro -valmennuskeskus tarjoaa työkokemusta ja henkilökohtaista valmennusta työelämään kiinni pääsemiseksi työttömille työnhakijoille. Studio Pro on toiminta-aikanaan ollut tehokas työelämään siirtymien tukija.

Studio Pro tarjoaa asiakkailleen monenlaisia mahdollisuuksia. On työkokeilua, jonka rinnalla on työhön- ja yksilövalmennusta urapolun suunnitteluun ja työnhakuun: opinnollistamisen mahdollisuuksia, tutkinnon osien suorittamisen tukemista, ammatillisen osaamisen kehittymistä, työelämän pelisääntöjen ja rytmin harjoittelemista sekä konkreettista apua työhakemusten kirjoittamiseen ja työnantajien kontaktoimiseen. Asiakkaat ohjautuvat Studio Pron valmennukseen pääosin Uudenmaan TE-toimiston ja Helsingin Monipalvelukeskus Duurin kautta.

- Viidakkorumpu on myös tuonut meille asiakkaita eli työkokeilijat ovat suositelleet palvelua ystävilleen. Yhteistyöverkosto Studio Pron ympärillä on laaja; asiakkaita ohjautuu satunnaisesti myös Sovinto Ry:n kautta, Vamlasista, Keskuspuiston ammattiopistosta ja Orton Pron uravalmennuskursseilta, Studio Pron työhönvalmentaja Irina Wall kertoo.

Valmennusta eri alan Studioista

Kestoltaan Valmennusjakson pituus Studio Prossa on enintään kuusi kuukautta, jonka aikana valmennettavalle luodaan mielekäs jatkopolku työhön tai koulutukseen. Valmennukseen sisältyy aina 3 - 6 kuukauden työkokeilu Studio Pron työllistämistalossa kahvila-alalla Cafe Prossa, puhdistuspalveluissa Clean Prossa tai tuotannon tehtävien parissa Paja Prossa. Jokaisessa Studiossa on työvalmentaja, joka ohjaa työnteossa. Asiakkaan tilannetta katsotaan jakson aikana aina kokonaisuutena. Tavoitteena on työtä tehdessä ammatillisen osaamisen kehittyminen, työelämän pelisääntöjen ja rytmien löytyminen, itsetunnon ja itseluottamuksen kasvaminen eli voimaantuminen sekä ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiytyminen.

Eri Studioissa opituista työtehtävistä on myös mahdollista suorittaa näyttötutkinto valmennuksen jälkeen. Studioiden työvalmentajat tekevät puolestaan tiivistä yhteistyötä Studio Pro-valmennuskeskuksen työhönvalmentajan kanssa, joka viime kädessä suunnittelee ja toteuttaa asiakkaiden jatkopolutuksen.

- Työkokeilun ja valmennuksen yhdistäminen on osoittautunut monella tapaa erinomaiseksi lähestymistavaksi asiakkaiden kuntoutumisessa takaisin työelämään. Jopa 69 % Studio Pron asiakkaista löytää jatkopolun valmennusjaksonsa jälkeen. Heistä 38 % on siirtynyt töihin ja 38 % opiskelemaan, Wall kertoo.

- Tämä kertoo valmennettavan asiakkaan omasta motivaatiosta palveluun tullessaan. Asiakkaan on koettava, että palvelu voi auttaa häntä. Asiakas itse määrittelee ratkaisun työllistymiseensä ja valmentaja tarjoaa malleja ja mahdollisuuksia ja tukee henkilöä kokonaisvaltaisesti keskittyen henkilön vahvuuksiin. Myös valmentajan kontaktit yrityksiin ja henkilön konkreettinen tukeminen työnantajakontaktointiin ovat erittäin tärkeitä, jotta siirtymiä työelämään tapahtuu, Wall jatkaa.

Yksilölliset polut työelämään

Tyypillistä valmennusjaksoa tai polkua työelämään Studio Prossa ei ole, vaan jokaisen asiakkaan matka on yksilöllinen. Monenlaisia tarinoita työllistymiseen lukeutuu myös Studio Pron toiminnan ajalle.

- Kerran asiakkaanani oli 28-vuotias nuori mies, joka oli eläkkeellä. Hän halusi luopua eläkkeestään ja tuli meille työkokeiluun. Valmennusjakson aikana ja sen jälkeen hänelle etsittiin uusia väyliä takaisin työelämään ja onnistuimme. Tällä hetkellä hän on vakituisessa työsuhteessa elektroniikka-alalla kokoonpanotehtävissä, Wall kertoo.

- Toinen mieleeni tuleva asiakaskokemus on 22-vuotias nuori nainen, joka oli pyörätuolissa. Hän oli ollut kolme vuotta työttömänä ja halusi jatkaa vanhaa ammattiaan matkailualalla. Hänen työpaikkansa piti olla esteetön, jotta hän pystyy liikkumaan työpaikallaan pyörätuolilla. Hänen kanssaan tein tosi paljon työnantajakontaktointia, mikä kyllä kannatti. Löysimme sopivan paikan, johon hän meni ensin työkokeiluun ja työllistyi palkkatuen avulla. Hänen sekä työnantajan kanssa on tehty yhteistyötä työllistymisen jälkeenkin, mikä on aivan mahdollista, Irina Wall jatkaa kokemuksistaan.

Studio Pron vahvuuksiin valmennuksissa lukeutuu myös se, että asiakkaat tunnetaan, koska heidän kanssaan työskennellään valmennusjakson aikana päivittäin.

- Studio Prossa yhdistyy työkokeilu ja valmennus työllistymiseen. Kun ihmiset ovat koko ajan silmien alla ja työskentelemässä meidän kanssa, niin tiedetään tarkkaan, mitä myydään työnantajille eteenpäin. Tämä auttaa työnantajakontaktoinnissa, työhönvalmentaja Irina Wall selventää Studio Pron toimintamallia.

- Lisäksi asiakkaat tekevät konkreettista ja tarpeellista työtä eri Studioissa joka päivä, mikä tarjoaa puolestaan mahdollisuuden omien vahvuuksien kasvattamiseen ja sitä kautta voimaantumiseen. Tämä vahvistaa asiakkaiden uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin työelämässä, Wall jatkaa.

Työhönvalmentajan osaamisvaateet

Hyvältä työhönvalmentajalta vaaditaan luovuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä markkinointitaitoja. Yksikään päivä ei ole samanlainen, joten työhönvalmentajan tulee sietää myös työskentelyä jatkuvan muutoksen tilassa.

- Työhönvalmentajan arvostettavia taitoja on kyky kuunnella ja olla läsnä, empatiakyky. Sosiaali- ja terveysalan tutkinnosta on etua sekä kuntoutuksen kentän tuntemuksesta, samoin pedagogisista taidoista. Lisäksi monipuolisesta työkokemuksesta ja eri alojen tuntemuksesta on etua. Luovuutta ja toisaalta hyvää paineensietokykyä tarvitaan, työhönvalmentaja Irina Wall summaa.

- Organisointitaito ja kokonaisuuksien hahmottaminen, korostuu erityisesti minun työnkuvassani Studio Prossa, koska jatkopolutuksen lisäksi organisoin ja opetan tuotantotyön Studion kokoonpano- ja pakkaustehtäviä, Wall jatkaa.
Työhönvalmentajalta vaaditaan myös asennetta rikkoa ennakkoluuloja työelämässä.

- Työhönvalmennusala kaipaisi lisää verkostoitumista ja aitoa yhteistyötä sekä jaettuja yhteisiä hyviä käytäntöjä. Aiheen tutkimusta tarvittaisiin myös, jotta voisimme kehittää työhönvalmennuksen alaa. Lisäksi työhönvalmentajan työn hyödyt voisi kääntää euroiksi ja ilmentää sen tuomaa lisäarvoa, Irina Wall summaa työhönvalmennuksen kehittämisen kohtia.

- Työnantajayhteistyön kehittämistä tarvitaan aina ja osatyökykyisyyden termin avaaminen olisi hyödyllistä ja ylipäätään monimuotoisuuden ymmärtämistä ja arvostusta laajemminkin. Ehkä voisimme ottaa mallia hyvistä työllistämiskäytännöistä myös Tanskasta ja Saksasta, Wall vinkkaa.

Lue lisää Studio Pro -valmennuskeskuksesta