Siirry pääsisältöön

Valtion erityistehtäväyhtiön pitää keskittyä osatyökykyisiin

26.01.2022

Suomeen perustetaan Ruotsin esimerkin mukaisesti valtio-omisteinen erityistehtäväyhtiö työllistämään osatyökykyisiä. Mikko Räsänen istuu tuolissa sininen pikkutakki päällä.Pidän tärkeänä, että Suomi ottaa oppia Ruotsin onnistumisista ja virheistä. Uuden yhtiön on työllistettävä nimenomaan ja vain osatyökykyisiä.

Työkanava Oy on jo rekisteröity kaupparekisteriin, mutta sen toiminnan yksityiskohtien suunnittelu on yhä työn alla. Yhtiön tehtäväksi tulee edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja tukea osatyökykyisten työstä-työhön siirtymiä edelleen avoimille työmarkkinoille. Tämän tarkoituksen toteutumisessa Vatesilla ja sen taustayhteisöillä on valvottavanaan jäsenistönsä etu niin sääntelyn kirjoittamisessa kuin tulevan toimeenpanon arvioinnissa.

Luonnos hallituksen esitykseksi oli jo lausuntokierroksella ja TEM saikin yli sata sitä koskenutta lausuntoa.

Uuden toimintamallin istuttaminen olemassa olevien toimintojen keskelle ei ole ongelmatonta, mihin useat lausunnon antaneet kiinnittivät huomiota: mm. Vates totesi, että esitys oli keskeneräinen. Sen toiminnan ydin sekä suhde olemassa oleviin ja tuleviin toimenpiteisiin ja toimijoihin olivat epäselvät. Tästä aiheesta on entinen työministeri Jari Lindström kirjoittanut omaan tyyliinsä blogissaan Välittää vai säilyttä.
Lue Jari Lindströmin blogi 18.9.2021 (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Ruotsissa vastaavassa tarkoituksessa Samhall Ab on toiminut jo yli 40 vuotta ja sen onnistumisista ja epäonnistumisista kannattaa ottaa oppia. Samhall työllistää yli 25 000 henkeä ja on Ruotsin suurin työnantaja. Ruotsissa on herättänyt keskustelua kysymys, työllistääkö Samhall niitä, jotka eniten tarvitsevat apua vai mieluummin niitä, joiden avulla se paremmin pärjää kilpailluilla markkinoilla. SVT teki keväällä aiheesta keskustelua herättäneen dokumentin För Svag för Samhall.

Tavoitteena on, että yhtiö työllistäisi tuhat henkilöä. Vertailun vuoksi palkkatuella työllistettyjä on tänä vuonna ollut jatkuvasti yli 25 000. On tärkeätä, ettei yhtiöstä tule vain uutta toimenpidettä kaikille vaikeasti työllistyville, vaan että sen toiminta keskittyy nimenomaan osatyökykyisten avoimille työmarkkinoille pääsyn edistämiseen. Uudella yhtiöllä on siihen paremmat mahdollisuudet kuin lukuisilla osatyökykyisten työllisyyteen suunnatuilla suppeammilla määräaikaisilla hankkeilla.

Lopuksi: Koronapandemia on muuttanut työmarkkinoita pysyvästi. Se on vähentänyt työpaikkojen määrää monissa tehtävissä, mutta lisännyt toisissa. Useiden työtehtävien sisältö on muuttunut ainakin osittain. Pakkosopeutuminen liikkumis- ja tapaamisrajoituksiin on lisännyt työelämän digitalisaatiota. Vaikka koronarajoituksia nyt poistetaan, emme palaa samaan elämään, jossa olimme ennen koronaa.

Mikko Räsänen
Asiantuntija, Työvoima- ja maahanmuuttopolitiikka, Elinkeinoelämän keskusliitto
Vates-säätiön hallituksen jäsen

Artikkeli on julkaistu Kyvyt käyttöön -lehdessä 2/2021 (pdf aukeaa uuteen välilehteen)

Kommentointi

Huom. Kommentin jättämällä yhteystietosi, myös sähköpostiosoite, eivät tule Vatesin tietoon. Jos toivot Vatesilta vastausta kommenttiisi, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi kommentin kera myös seuraavaan osoitteeseen:kati.savela-vilmari(at)vates.fi Kiitos!